Σελίδα 1 από 24 1231121 ... ΤελευταίοΤελευταίο
Αποτελέσματα: 1 έως 20 από σύνολο 475
 1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή Aντισεισμικό σύστημα τοποθετημένο σε φρεάτιο του φέροντα

  Αντισεισμικό σύστημα τοποθετημένο σε φρεάτιο του φέροντα
  Ο υδραυλικός ελκυστήρας δομικών έργων της εφεύρεσής μας καθώς και η μέθοδος εφαρμογής του στην κατασκευή δομικών έργων έχουν ως κύριο σκοπό την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των δομικών κατασκευών στην περίπτωση αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων όπως είναι ο σεισμός, οι ανεμοστρόβιλοι και οι πολύ ισχυροί άνεμοι.
  Σύμφωνα με την εφεύρεση, αυτό επιτυγχάνεται με μια συνεχή προένταση, (έλξη) του δώματος ενός μεγάλου ανεξάρτητου από τον φέροντα γεωμετρικού τμήματος της δομικής κατασκευής, προς το έδαφος, και του εδάφους προς την κατασκευή, κάνοντας αυτά τα δύο μέρη ένα σώμα «σάντουιτς».

  Αυτή τη δύναμη προέντασης την εφαρμόζει ο μηχανισμός του υδραυλικού ελκυστήρα δομικών έργων, ο οποίος κατά κύριο λόγο αποτελείται από ένα συρματόσχοινο που διαπερνά ελεύθερο στο κέντρο τα κάθετα στοιχεία στήριξης της δομικής κατασκευής, καθώς και το μήκος μιας γεώτρησης, κάτω απΆ αυτά.

  Στο κάτω άκρο του το συρματόσχοινο είναι πακτωμένο με ένα μηχανισμό τύπου άγκυρας που με τη σειρά του πακτώνεται στα πρανή της γεώτρησης και δεν μπορεί να ανέλθει.

  Αυτή η πάκτωση γίνεται γιατί η οπή της γεώτρησης είναι κατά κάτι μικρότερη από την πλήρως ανοιγμένη εξωτερική διάμετρο του μηχανισμού της άγκυρας.

  Στο επάνω μέρος του, το συρματόσχοινο, είναι πάλι πακτωμένο με ένα υδραυλικό μηχανισμό έλξης ο οποίος το έλκει με μία συνεχή δύναμη ανόδου.

  Αυτός ο μηχανισμός έλξης αποτελείται από ένα έμβολο, το οποίο ολισθαίνει σε ένα χιτώνιο, που έχει από κάτω του, ένα θάλαμο πιέσεως.

  Η ασκούμενη στο συρματόσχοινο έλξη στο επάνω άκρο του από τον υδραυλικό μηχανισμό λόγω της υδραυλικής πιέσεως ανόδου του θαλάμου προς το έμβολο, και η αντίδραση σΆ αυτήν την έλξη που προέρχεται από την πακτωμένη άγκυρα στο άλλο άκρο του γεννά την επιθυμητή θλίψη στο δομικό έργο, το οποίο πακτώνεται στο έδαφος, ώστε να έχει αντοχή στις οριζόντιες δυνάμεις του σεισμού.

  Ανάλυση, της χρησιμότητας του αντισεισμικού συστήματος με τίτλο: «Υδραυλικός Ελκυστήρας Δομικών Έργων».

  Τι κάνει η ευρεσιτεχνία ως καινοτομία:
  Οι δυνάμεις του σεισμού (οριζόντιες και κατακόρυφες), ξεκινάνε να μεταφέρονται, από κάτω (τις βάσεις) προς τα πάνω, (φέροντα οργανισμό). Την οριζόντια και κατακόρυφη (τεκτονική) μεταφορά των δυνάμεων τού σεισμού προς τον φέροντα οργανισμό, την εκτελούν κατΆ ανάγκη οι κολώνες τού ισογείου μέσω των βάσεων, και με την βοήθεια των κόμβων, στον πρώτο όροφο, στην συνέχεις από τον πρώτο στον δεύτερο, και ούτω καθ εξής.

  Όμως στην συνέχεια συμβαίνει το εξής παράδοξο:
  Η πρώτη η μεσαία και η τελευταία πλάκες, κατά την ταλάντωση έχουν διαφορετικού μεγέθους διαδρομές, και διαφορετική φορά. Αυτό συμβαίνει, λόγω της μεμονωμένης αδράνειας των πολλαπλών πλακών, καθώς επίσης και της προσθετικής ελαστικότητας των κολονών του κάθε ορόφου, σε διαφορετικό χωροχρόνο, από κάτω προς τα πάνω.

  Το αποτέλεσμα αυτής της καθυστερημένης μεταφοράς των δυνάμεων επιτάχυνσης, έχει ως αποτέλεσμα, οι πολλαπλές πλάκες να έχουν διαφορετικές πλάγιων κατευθύνσεων φορές, (λόγο μεμονωμένης αδράνειας της κάθε πλάκας, σε διαφορετικό χωροχρόνο). ΚατΆ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται πρόσθετες ροπές, και διατμητικές τάσεις διαφορετικών κατευθύνσεων στους κόμβους των κολονών, οι οποίες και λόγω ελαστικότητας, τείνουν να παραμορφώσουν τον κάθετο άξονα του σκελετού, σε σχήμα S.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
  Για τους παραπάνω λόγους, επιβάλετε να σταματήσουμε αυτή την κάθετη αξονική άναρχη ανάπτυξη πρόσθετων ροπών και διατμητικών τάσεων, προερχόμενη από τις οριζόντιες δυνάμεις που αναπτύσσονται στις πλάκες οι οποίες στην πλειονότητα των περιπτώσεων ευρίσκονται σε διαφορά φάσης μεταξύ τους ανάλογα με τον όροφο (ύψος). Αυτή η άναρχη ανάπτυξη λοιπόν δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στους κόμβους των κολονών.

  Τα παραπάνω προβλήματα προς επίλυση, της διάτμησης και των ροπών που δημιουργούνται στους κόμβους λόγω της οριζόντιας(πλάγιας) επιτάχυνσης του σεισμού, και της άναρχης μετατόπισης του κάθετου άξονα του φέροντος οργανισμού, είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα στους κόμβους των κολώνων του ισογείου.

  Αυτό συμβαίνει λόγω ενός πρόσθετου προβλήματος, που δημιουργείται μόνο στους κόμβους της βάσης με τις κολώνες. Αυτοί οι κόμβοι δεν έχουν καμία ελαστικότητα, ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν ομαλά τις βίαιες διατμητικές δυνάμεις που τους επιβάλλονται από την πακτωμένη με το έδαφος βάση.

  Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί οι πρώτοι κόμβοι μεταφοράς των φορτίων που αναπτύσσονται από την δυναμική του σεισμού, που επιπροσθέτως φέρουν και αυξημένες θλιπτικές συνιστώσες, και σε συνδυασμό με την επιτάχυνση του σεισμού, να είναι οι πρώτοι που κόβονται σε ένα σεισμό.. Για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται σεισμική μόνωση των κόμβων αυτών, με την δημιουργία διπλής μονοκόμματης βάσης, και την τοποθέτηση ελαστικών εφεδράνων μεταξύ των.

  Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, είναι η μεγάλη τάση ανόδου εναλλάξ των πλευρών του φέροντα οργανισμού, προερχόμενη από την αύξηση της ταλάντωσης του κτιρίου. Αυτή η τάση ανόδου του φέροντα προκαλεί πρόσθετες ροπές σε όλους τους κόμβους, αναγκάζοντάς τους να τείνουν να αλλάξουν την υφιστάμενη μέχρι πρότινος γωνία τους, λόγω εξαναγκασμού τους στο να παραλάβουν τα πρόσθετα καμπτικά φορτία, του φέροντος οργανισμού.

  Η προτεινόμενη λύση για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αναφερθέντων προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται στον φέροντα οργανισμό από τον σεισμό, συνοψίζεται στα εξής τρία σημεία:

  1) Να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ελεγχόμενη αξονική ταλάντωση του φέροντος οργανισμού.

  2) Να βοηθηθούν οι κολώνες στην μεταφορά των οριζόντιων δυνάμεων του σεισμού, στις πλάκες, όχι μόνο από κάτω προς τα πάνω σε διαφορετικούς χωροχρόνους (διαφορά φάσης από πλάκα σε πλάκα ανάλογα το ύψος τοποθέτησης), όπως συμβαίνει στις σημερινές συμβατικές κατασκευές, αλλά και πλάγιο-αξονικά σε σχέση με τον κατακόρυφο άξονα προς όλες τις πλάκες ταυτόχρονα από μια προτεταμένη άκαμπτη κατασκευή (π.χ. φρεάτιο).

  3) Να ενισχυθούν οι κόμβοι διαστασιολογικά και με πρόσθετο οπλισμό (ή προένταση) ώστε να αντέχουν στην διάτμηση.

  Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με την τοποθέτηση στο κέντρο του φέροντος οργανισμού, αρχιτεκτονικά αξιοποιήσιμου ώστε να κατεβάσουμε το κόστος, προτεταμένου με το έδαφος αλλά ανεξάρτητου από τον φέροντα, άκαμπτου φρεατίου, ή σταυροειδούς κολώνας μεγάλων διαστάσεων, ή ακόμα και μεγάλου δωματίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα ανωτέρω άκαμπτα γεωμετρικά σχήματα είναι να έχουν αξονική κάθετη συνέχεια, σε όλο το ύψος του κτιρίου, και να είναι εξΆ ολοκλήρου από οπλισμένο προτεταμένο με το έδαφος σκυρόδεμα.

  Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται τοποθετώντας ένα δομικό τμήμα της κατασκευής στο κέντρο του φέροντος οργανισμού, ανεξάρτητο και προτεταμένο με το έδαφος, μεγάλων γεωμετρικών διαστάσεων, και αρχιτεκτονικά αξιοποιήσιμο (ώστε να μειώνεται το κόστος), αυτό μπορεί να είναι ένα φρεάτιο ανελκυστήρα, ή μία σταυροειδής κολώνα, ή ακόμα και ένα δωμάτιο.

  H προένταση αυτή που εφαρμόζει ο υδραυλικός ελκυστήρας στο φρεάτιο και στο έδαφος, κατά κύριο λόγο επιβάλλεται για να γίνουν αυτά τα δύο μέρη ένα σώμα, ώστε κατά την οριζόντια επιτάχυνση του σεισμού, το έδαφος, η βάση, και το δώμα του φρεατίου να έχουν την ίδια φάση επιτάχυνσης (στον ίδιο χωροχρόνο ως ένα σώμα στις τρεις διαστάσεις).

  Όσο πιο μεγάλες είναι οι γεωμετρικές διαστάσεις της βάσης(εμβαδόν διατομής), σε σχέση με το ύψος, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση στο πέλμα, καθώς και στην εμφανιζόμενη διάτμηση.

  Αύξηση στην προένταση που τίθεται στο φρεάτιο, σημαίνει αύξηση στην αντοχή του στην διάτμηση, αύξηση στην συμπύκνωση των πρανών της γεώτρησης, και συνεπώς καλύτερη πάκτωση του μηχανισμού της άγκυρας.

  Για να πετύχουμε την ανεξαρτησία του άκαμπτου φρεατίου από τον φέροντα, αφήνουμε ένα διάκενο ανάμεσά τους. Αυτό το διάκενο χρησιμεύει για τους εξής λόγους:

  α) να μην μεταφέρεται η δυναμική του σεισμού από το φρεάτιο στον φέροντα,

  β) να παραμένει ο φέρων ανεξάρτητος στην σεισμική μόνωση που του προσφέρει η διπλή ραντιέφ βάση μακριά από το ταλαντευόμενο φρεάτιο,

  γ) να εξαντλεί ο φέρων τις μηχανικές αντοχές του υπάρχοντος οπλισμού του, (ώστε να μην μεταφέρει μεγάλες δυνάμεις κρούσης στο φρεάτιο), και λίγο πριν σπάσει, να γίνεται απόσβεση και να συγκρατείται ο φέρων, πάνω σε υδραυλικά συστήματα τοποθετημένα στο διάκενο του ανελκυστήρα, (ελαστικά, ή αποσβεστήρες),

  δ) να μην ακουμπάει ο φέρων οργανισμός επάνω στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, ώστε να μεταφέρει τις πρόσθετες θλιπτικές δυνάμεις του βάρους του, καθιστώντας κατΆ αυτόν τον τρόπο δυνατή την εφαρμογή περαιτέρω δυνάμεων προέντασης στο φρεάτιο, ώστε να καταστεί αυτό πιο άκαμπτο.

  ε) να βοηθηθούν οι κολώνες στο να μεταφέρουν τις δυνάμεις του σεισμού, όχι μόνο κατακόρυφα, αλλά και πλάγιο-αξονικά στον ίδιο χωροχρόνο, με την βοήθεια του προτεταμένου άκαμπτου φρεατίου, και τους αποσβεστήρες.

  Όλη αυτή η ελαστικότητα του κάθετου άξονα του φέροντος, μπορεί να είναι ελεγχόμενη, ώστε κατΆ αυτόν τον τρόπο να επιτυγχάνεται η ομαλή μεταφορά των ροπών του κάθετου άξονά του προς το φρεάτιο

  Όταν θέλουμε τα επάνω πατώματα να πάλλονται περισσότερο από τα κάτω, μεγαλώνουμε το διάκενο των επάνω ορόφων, και θέτουμε λιγότερη πίεση στα υδραυλικά τους, σε σχέση με τα κάτω πατώματα. Λειτουργώντας κατΆ αυτόν τον τρόπο, και προκειμένου να ελέγχεται η καμπτικότητα του κατακόρυφου άξονα προς αποφυγή της καταστρεπτικής μεταφοράς ροπών προς τα κάτω πατώματα υπολογίζεται στατικά η μεταφορά των ροπών κατά την διάρκεια της κρούσης των πλακών του κάθε ορόφου επάνω στο φρεάτιο και στη συνέχεια υπολογίζεται το κατάλληλο διάκενο μεταξύ των πλακών του κάθε ορόφου και της άκαμπτης δομής και εφαρμόζεται η ανάλογη υδραυλική πίεση στους αποσβεστήρες.

  Για να ενισχύσουμε την ακαμψία της άκαμπτης δομής (φρεατίου), να μειώσουμε την ταλάντωση, να προλάβουμε την ανατροπή, και να αυξήσουμε την αντίσταση του φρεατίου στην διάτμηση που δημιουργείται από τις πλάγιες κρούσεις των πλακών προερχόμενες από την αδράνεια αυτών, είναι αναγκαίο να καταστήσουμε την άκαμπτη δομή ένα σώμα με το έδαφος.

  Αυτό το πετυχαίνουμε με τον μηχανισμό του υδραυλικού ελκυστήρα δομικών έργων, εφαρμόζοντας προένταση μεταξύ του δώματος και του εδάφους, κάνοντας αυτά τα δύο μέρη ένα σώμα.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
  Είναι λάθος να αφήνουμε τις κολώνες να μεταφέρουν μόνες τους από κάτω προς τα πάνω τις οριζόντιες δυνάμεις του σεισμού στον φέροντα σκελετό, όπως συμβαίνει σήμερα στην πλειονότητα των μεθόδων κατασκευής κτηρίων.

  Οι οριζόντιες δυνάμεις του σεισμού δεν μεταφέρονται αβίαστα από τις κολώνες στον σκελετό, και τούτο διότι υπάρχουν άλλες δυνάμεις πού επενεργούν αντίθετα στη φορά των οριζόντιων δυνάμεων του σεισμού, προερχόμενες από την αδράνεια των πλακών με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται οι πλάκες άμεσα στην φορά των οριζόντιων δυνάμεων του σεισμού.
  Αυτή η αντίθεση των δυνάμεων επί του οριζοντίου άξονα της δομικής κατασκευής, δημιουργεί διατμητικές τάσεις, καθώς και ανομοιόμορφο λυγισμό σε σχήμα S (για τους λόγους που αναφέραμε ανωτέρω) παραμορφώνοντας τον κάθετο άξονα της κατασκευής, με τα γνωστά αποτελέσματα.

  Εδώ έρχεται η ευρεσιτεχνία να βοηθήσει τις κολώνες να μεταφέρουν τις δυνάμεις του σεισμού ομοιόμορφα και ομαλά, όχι μόνο κατακόρυφα προς τα επάνω, αλλά και οριζόντια στις πλάκες, με την βοήθεια του υδραυλικού ελκυστήρα, του προτεταμένου φρεατίου, και των υδραυλικών αποσβεστήρων τοποθετημένων στο διάκενο.

  Συμπερασματικά κατΆ αυτόν τον τρόπο, ο κατακόρυφος άξονας του σκελετού, διατηρεί την αρχική του μορφή, (και δεν παραμορφώνεται σε σχήμα S) λόγω ομοιόμορφης μετακίνησης της μάζας των πολλαπλών πλακών στον ίδιο χωροχρόνο που τους επιβάλει το προτεταμένο φρεάτιο, ανακουφίζοντας και βοηθώντας κατΆ αυτόν τον τρόπο τις κολώνες, στην μεταφορά των καταστρεπτικών δυνάμεων του σεισμού προς τις πλάκες.

  Δηλαδή, η ευρεσιτεχνία δημιουργεί ελεγχόμενη ευκαμψία, επί του κατακόρυφου άξονα του φέροντος, βοηθάει πλάγιο-αξονικά τις κολώνες να μεταφέρουν τις δυνάμεις του σεισμού στις πλάκες, αλλά ταυτόχρονα επιτυγχάνει και σεισμική μόνωση του οριζόντιου άξονα του φέροντα, (με διπλές μονοκόμματες βάσεις που φέρουν ελαστικά μεταξύ τους).

  Επιπλέον σταματάει και την μονόπλευρη τάση ανύψωσης του κτιρίου, προερχόμενη από την αύξηση του συντονισμού ταλάντωσης, η οποία εξαρτάται, από το ύψος του κτηρίου, την χρονική διάρκεια του σεισμού, καθώς και από το εύρος κύματός του.
  Ακόμα βοηθάει στην αποτροπή καθίζησης της οικοδομής.
  Πως αυτό γίνεται εφηκτό ....?

  Η υγροποίηση του εδάφους (καθίζηση) καθώς και οι ρωγμές, που προκαλεί ο σεισμός, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο όμως και αυτό η ευρεσιτεχνία έχει εν μέρη λύσει.

  Εάν σταματήσουμε το video εκεί που δείχνει κάτω από το χώμα, θα παρατηρήσουμε ότι η άγκυρα έχει ένα σωλήνα, που ξεκινάει από την άγκυρα, και φτάνει μέχρι το κάτω μέρος της βάσης.

  Αυτός ονομάζεται σωλήνας αντίστασης, και χρησιμεύει για τους εξής λόγους:

  1) αποτελεί τη διέλευση του συρματόσχοινου, που εφαρμόζει την προένταση,

  2) εάν υποχωρήσει το έδαφος κάτω από την βάση, τότε αυτός ο σωλήνας αντίστασης, παίρνει το βάρος της βάσης, και το μεταβιβάζει στα πρανή (πλαϊνά) της γεώτρησης (αυτός είναι ένα πολύ σοβαρός λόγος),

  3) εάν τα πρανή της γεώτρησης υποχωρήσουν (από την ταλάντωση), το συρματόσχοινο δεν χαλαρώνει, γιατί η υδραυλική πίεση (κάτω από το έμβολο στο πάνω μέρος του συστήματος) προκαλεί το τάνυσμα του συρματόσχοινου που με την σειρά του εγείρει αντίσταση στο κάτω έμβολο της άγκυρας, η κίνηση του οποίου ενεργοποιεί τους πείρους της άγκυρας ώστε να κινηθούν προς το στερεό έδαφος γύρω τους επαναφέροντας την επιθυμητή πάκτωση στα πρανή (πλαϊνά ) της γεώτρηση

  4)λόγος που χρησιμεύει ο σωλήνας αντίστασης, είναι να φέρνει την αντίσταση που πρέπει στο κάτω έμβολο της άγκυρας,( μέσο της αντίστασης της βάσης στο άνω μέρος του ) ώστε αυτό να μπεί μέσα της, έτσι ώστε, να μπορούν να συνεργαστούν οι πίροι της άγκυρας ώστε να δημιουργήσουν την επιθυμητή πάκτωση στα πρανή (πλαινά ) της γεώτρηση


  Αυτό το video, προς το τέλος, στο 52ο λεπτό, κάνει προσομοίωση σεισμού, και δείχνει εμφανέστατα, ότι το κτίριο δεν είναι πακτωμένο με το έδαφος όπως νομίζαμε ότι είναι μέχρι τώρα. Αυτές τις δυνάμεις ανόδου που δημιουργούνται από την ταλάντωση του κτιρίου, θέλει να εξουδετερώσει (και όχι μόνο) η ευρεσιτεχνία.  Το αντισεισμικό σύστημα τοποθετημένο σε φρεάτιο φέροντα:http://www.youtube.com/jipacek
  Ιστοσελίδα ευρεσιτεχνίας: http://www.antiseismic-systems.com/index.php?lang=el

  video από την ΑΙΤΗ  ΑΙΤΗ
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 19.02.2010 στις 22:27 Αιτία: μορφοποίηση

 2. Ευχαριστούν οι:


 3. (επάνω) - Ανάρτηση #2
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Ευχαριστώ παιδιά. Με χαρά θα σας δω στην ΙΟ όσοι μπορέσετε να έρθετε. Δεν θα σας ζαλίσω με την ευρεσιτεχνία, αφού είδει σας έχω ζαλίσει? Απλώς την τοποθέτησα σε φέροντα, και σας το έδειξα. Θα γίνει και προσομοίωση από τον Καράμπαλη στην Πάτρα σε πρόγραμμα υπολογιστή. Θα δοκιμαστεί σε ένα κτίριο με στατική μελέτη , και σε ένα άλλο το ίδιο κτίριο, με το φρεάτιο και τον ελκυστήρα. Μόνο αν έχω νέα θα γράφω, ή φυσικά αν με ρωτάτε, θα απαντώ. Σας ευχαριστώ και πάλη.

 4. (επάνω) - Ανάρτηση #3
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Ναι φίλε abgr τα χρηματοδοτώ μόνος μου. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ http://www.youtube.com/watch?v=MSdl7TAnxoQ&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=xdybvH2NhJg
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 19.02.2010 στις 22:20

 5. (επάνω) - Ανάρτηση #4
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

  Προστατεύει τα δομικά έργα από τους σεισμούς τις θύελλες και τους ανεμοστρόβιλους.

  Ερώτηση. Πώς το κάνει αυτό?

  Απάντηση. Η αρχή του στηρίζετε στην λειτουργία της βίδας. Εάν βιδώσουμε ένα ξύλινο κιβώτιο πάνω σε ένα ξύλινο με ασταθές πόδια τραπέζι, και κάνουμε προσομοίωση σεισμού, θα δούμε τα εξής. Η επιφάνεια του τραπεζιού, η βάση του κουτιού, αλλά και η κορυφή του κουτιού, θα έχουν την ίδια επιτάχυνση, αλλά και την ίδια πέρα δώθε διαδρομή. Ακόμα το κουτί θα παραμείνει άκαμπτο χωρίς καμία ταλάντωση.

  Αυτή η ακαμψία του κουτιού οφείλετε σε πολλούς παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η διαστάσεις του κουτιού. Αν το κουτί έχει μεγάλη ισοσκελή βάση και μικρό ύψος, αυτό καθιστά αδύνατη την ταλάντωση του. Η ευρεσιτεχνία αυτό το δομικό στοιχείο ζητά να βρει, το οποίο θα έχει σχήμα κουτιού, για να το βιδώσει με το έδαφος.

  Αυτά τα δομικά στοιχεία είναι πολλά σε μία οικοδομή. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να έχουν μεγάλες διαστάσεις βάσης (φάρδος πλάτος ) και να είναι εξ ολοκλήρου από σκυρόδεμα.

  Ερώτηση. Πια είναι αυτά τα δομικά στοιχεία?

  Απάντηση. Σε μία οικοδομή μπορεί να είναι ένα η και περισσότερα φρεάτια ανελκυστήρα. Ή μία σταυροειδή κολόνα στο κέντρο του κτηρίου, η οποία η τελική της μορφή θα έχει προβλεφθεί από τον Αρχιτέκτονα, να είναι μία χρήσιμη τοιχοποιία. Ακόμα μπορεί να είναι ένα μεγάλο δωμάτιο, το οποίο να έχει κατακόρυφη αξονική συνέχεια, σε όλους τους ορόφους, και να αποτελείται εξ ολοκλήρου από σκυρόδεμα.

  Η υπόλοιπη οικοδομή, μπορεί να αποτελείται από πλάκες και κολόνες, οι οποίες μπορεί και να ακουμπάνε πάνω σε αυτά τα βιδωμένα στοιχεία. Σε πάρα πολύ μεγάλα κτίρια κατά μήκος, εφαρμόζουμε το ίδιο σύστημα, αλλά ανά 30 μέτρα, αφήνουμε αρμό διαστολής. Σε πολύ ψιλά κτίρια, όπου η ελαστικότητα του κτηρίου είναι απαραίτητη, τότε αφήνουμε γύρω από τα άκαμπτα δομικά στοιχεία έναν αρμό ώστε να μπορεί να συνεργαστεί και με οριζόντια σεισμική μόνωση. Με την κατάλληλη τοποθέτηση, προστατεύει και τα ξύλινα σπίτια, από ανεμοστρόβιλους και θύελλες.

  Τοποθετήτε και σε φράγματα, ανεμογεννήτριες κατεβάζοντας το κόστος της κατασκευής. Τοποθετήτε και σε υφιστάμενα σπίτια. Ένας τρόπος τοποθέτησης είναι να το τοποθετήσουμε εσωτερικά και μέσα στις υφιστάμενες γωνίες ενός φρεατίου ανελκυστήρα, με το κατάλληλο σιδερένιο γωνιακό προφίλ, για κάλυψη του συρματόσχοινου. Κατ αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τις κολόνες να έχουν αντοχή στην διάτμηση, η οποία υφίσταται κατά την διάρκεια του σεισμού. Με άλλα λόγια....βιδώστε τις κατασκευές στο έδαφος, και ξεχάστε τον σεισμό, και τα θύματα.

  Η σημερινή ταλάντωση που υφίστανται τα κτίρια κατά την διάρκεια του σεισμού, είναι οπτικά καλή. Έχει όμως πολλά αόρατα προβλήματα. Η επιτάχυνση του φέροντος και της ταλάντωσης είναι διαφορετική στην κορυφή από οτι στην βάση. Το αποτέλεσμα είναι να ακυρώνεται η ευεργετική ταλάντωση του φέροντα στον κόμβο της βάσης.

  Όταν η κορυφή του κτηρίου κάνει μία μεγάλη ταλάντωση, με μικρή επιτάχυνση σε Χ χρόνο, και στον ίδιο Χ χρόνο η βάση κάνει 10 μικρότερες διαδρομές αλλά μεγαλύτερης επιτάχυνσης, τότε στον πάνω και κάτω κόμβο της κολόνας του ισογείου δημιουργούνται αυξημένες δυνάμεις διάτμησης. Αν ο σεισμός είναι μεγάλης διάρκειας, και επιτάχυνσης, τότε έχουμε πιο πολλά προβλήματα, διότι αυξάνει η ταλάντωση στα ψιλά κτίρια, και από την άλλη θερμαίνετε και μαλακώνει ο χάλυβας στον κόμβο λόγο μηχανικής τριβής, και ανελαστικότητας, και μεγάλης περιεκτικότητας σε άνθρακα. Και όταν θερμανθεί και μαλακώσει ο χάλυβας κόβετε, με τα γνωστά αποτελέσματα.

  Για τον λόγο αυτό συνιστώ να ενισχύσουμε τον κόμβο της τελευταίας πλάκας,( για να σταματήσουμε την αύξηση της ταλάντωσης) αλλά κυρίως τον κόμβο των βάσεων ώστε να μπορούν να πάρουν τις αυξημένες διατμητηκές τάσεις Αυτό το προτεταμένο κουτί που λέω βοηθάει σε αυτό το πρόβλημα.

  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 19.02.2010 στις 22:30 Αιτία: μορφοποίηση

 6. (επάνω) - Ανάρτηση #5
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Παράθεση Αρχική ανάρτηση από rigid_joint Προβολή Ανάρτησης
  φίλε Γιάννη, μήπως να έκανες κανά μοντέλο υπό κλίμακα?
  Φίλε μου Αυτή η δοκιμή πρέπει να γίνει. Έχω όμως ένα πρόβλημα. Τα μοντέλα υπό κλίμακα, στην πραγματικότητα δεν λένε την αλήθεια.Γιατί ο συνδυασμός επιτάχυνση, κάμψη, βάρος κατασκευής, υλικό κατασκευής, και κατηγορία εδάφους, είναι παράγοντες οι οποίοι αλλάζουν αν ένα κτίριο έχει διαφορετική διαστασιολόγιση.
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη drx : 14.01.2010 στις 23:04

 7. (επάνω) - Ανάρτηση #6
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Είμαι σε επαφή με μία επιστημονική ομάδα μιας πολύ μεγάλης εταιρίας στην Ελλάδα KLEEMANN. HELLAS Aν γίνει κάτι από εκεί καλός. Σκεπτόμαστε να πειραματιστούμε την τοποθέτηση της ευρεσιτεχνίας σε υφιστάμενο φρεάτιο ανελκυστήρα. Θέλω να πάρω αποτελέσματα πρώτα, και από την προσομοίωση σε πεπερασμένα Η/Υ.

 8. (επάνω) - Ανάρτηση #7
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Φίλε mkaiiiou Σκέπτομαι να κάνω το εξής. Δεν θα τρυπήσω κατακόρυφα το φρεάτιο,αλλά θα προσαρμόσω ένα γωνιακό μεταλλικό προφίλ στις τέσσερις εσωτερικές γωνίες του υφιστάμενου φρεατίου, έτσι διαμορφωμένο,ώστε να περάσει το συρματόσχοινο. Η τοποθέτηση του προφίλ θα γίνει με βίδες. Θα ενισχύσω το δώμα. Θα κάνω γεωτρήσεις διαμέτρου 15 cm στις τέσσερις εσωτερικές γωνίες της βάσεως του φρεατίου, μέχρι να βρω έδαφος, και να προχωρήσω μέχρι εκεί που πρέπει. Μετά θα βυθίσω το σύστημα.Ακόμα αυτά τα τέσσερα γωνιακά προφίλ, μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους μα Χ ώστε να δώσουμε περισσότερη αντοχή και ακαμψία στο φρεάτιο. Προπαντός κοντά στην βάση, όπου έχουμε αυξημένη επιτάχυνση.
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 14.01.2010 στις 23:22

 9. (επάνω) - Ανάρτηση #8
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.264
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.287
  Αρχεία

  Λήψεις
  225
  Ανέβασε
  369
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Γιάννη,

  Με τον τρόπο που παρουσιάζεις τις απόψεις σου σε μια συνεχόμενη παράγραφο δυσκολεύεις τον αναγνώστη να κατανοήσει τι θέλεις να πεις και τον αποθαρρύνεις από το να διαβάσει τις θέσεις σου.
  Σε παρακαλώ, διάβασε τους Κανόνες Συμμετοχής και για να βοηθήσεις και τον εαυτό σου και εμάς παρουσίασε την επόμενη φορά αυτά που θέλεις να γράψεις όπως πχ παρακάτω:

  Φίλε mkaiiiou,

  Σκέπτομαι να κάνω το εξής:

  1. Δεν θα τρυπήσω κατακόρυφα το φρεάτιο,αλλά θα προσαρμόσω ένα γωνιακό μεταλλικό προφίλ στις τέσσερις εσωτερικές γωνίες του υφιστάμενου φρεατίου, έτσι διαμορφωμένο, ώστε να περάσει το συρματόσχοινο.
  2. Η τοποθέτηση του προφίλ θα γίνει με βίδες.
  3. Θα ενισχύσω το δώμα.
  4. Θα κάνω γεωτρήσεις διαμέτρου 15 cm στις τέσσερις εσωτερικές γωνίες της βάσεως του φρεατίου, μέχρι να βρω έδαφος, και να προχωρήσω μέχρι εκεί που πρέπει.
  5. Μετά θα βυθίσω το σύστημα.
  6. Ακόμα αυτά τα τέσσερα γωνιακά προφίλ, μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους με Χ ώστε να δώσουμε περισσότερη αντοχή και ακαμψία στο φρεάτιο. Προπαντός κοντά στην βάση, όπου έχουμε αυξημένη επιτάχυνση.


  Μετά από τελεία ή κόμμα άφηνε πάντα ένα κενό.
  Η αρίθμηση βοηθά κάποιον να απαντήσει επί συγκεκριμένου χωρίς παράθεση ολόκληρης πρόταση κάνοντας οικονομία στο χώρο.

 10. (επάνω) - Ανάρτηση #9
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Φίλοι μου....η υγροποίηση του εδάφους ( καθίζηση ) καθώς και οι ρωγμές, που προκαλεί ο σεισμός, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο όμως και αυτό η ευρεσιτεχνία εν μέρη έχει λύση.

  Αν κάνεις στοπ στο video
  εκεί που δείχνει κάτω από το χώμα, θα παρατηρήσεις ότι η άγκυρα έχει μία σωλήνα, που ξεκινάει από την άγκυρα, και φτάνει μέχρι το κάτω μέρος της βάσης.

  Αυτή λέγετε σωλήνα αντίστασης, και χρησιμεύει για τους εξής λόγους
  1) λόγος είναι η διέλευση του συρματόσχοινου, που κάνει την προένταση.
  2) λόγος, είναι πάρα πολύ σοβαρός. Αν υποχωρήσει το έδαφος κάτω από την βάση, τότε...αυτός ο σωλήνας αντίστασης, παίρνει το βάρος της βάσης, και το μεταβιβάζει στα πρανή (πλαινά) της γεώτρησης.

  3)Αν τα πρανή της γεώτρησης υποχωρήσουν, ( από το κούνημα ) το συρματόσχοινο δεν χαλαρώνει, γιατί η υδραυλική πίεση (κάτω από το έμβολο στο πάνω μέρος του συστήματος ) το τεντώνει

  4)λόγος που χρησιμεύει είναι να φέρνει αντίσταση στο κάτω έμβολο της άγκυρας, έτσι ώστε, να μπορούν να συνεργαστούν οι πίροι της άγκυρας ώστε να δημιουργήσουν την επιθυμητή πάκτωση στα πρανή (πλαινά ) της γεώτρηση

  Αυτό το video, στο τέλος του στο 52 λεπτό κάνει προσομοίωση σεισμού, και δείχνει εμφανέστατα, ότι το κτίριο δεν είναι πακτωμένο με το έδαφος όπως νομίζαμε ότι είναι μέχρι τώρα. Αυτές τις δυνάμεις ανόδου που δημιουργούνται από την ταλάντωση του κτιρίου, θέλει να πιάσει (και όχι μόνο ) η ευρεσιτεχνία.

  Για να το πετύχει αυτό, χρειάζεται κάποιο τμήμα της οικοδομής, μεγάλων γεωμετρικών διαστάσεων΄βάσης και λαιμού , ώστε να έχει μεγαλύτερη αντίσταση στο πέλμα.

  http://www.youtube.com/watch?v=C2Z1zmrJhsc

  Δείτε τα τρία διαφορετικά κύματα που ξεκινούν από το κέντρο του σεισμού, και φτάνουν σε διαφορετικό χρόνο στο σπίτι, επηρεάζοντας διαφορετικά το καθένα το σπίτι.
  http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=98227&cid=38
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 19.02.2010 στις 22:32

 11. (επάνω) - Ανάρτηση #10
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΈΝΤΑΣΗΣ ( ΕΛΞΗΣ ) ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ.

  1) Αν έχουμε ένα τοιχίο κολόνας πακτωμένο με το έδαφος, και οπλισμένο με ΟΣ, ή
  2) Αν έχουμε ένα τοιχίο κολόνας προτεταμένο με το έδαφος ( σαν σάντουιτς )
  και τους εφαρμόσουμε μία οριζόντια έλξη, αυτά το δύο τοιχία, θα έχουν περισσότερη αντοχή στην πλάγια έλξη, από......μία κολόνα, που απλός πατάει πάνω στο έδαφος.

  Αν τώρα έχουμε δύο κολόνες τοιχία, (όπως τα ανωτέρω τοιχία, ασύνδετα με το έδαφος ) αλλά συνδέονται μεταξύ τους στο πάνω μέρος τους με έναν δοκό.

  Αν τους εφαρμόσουμε πάλη μία πλάγια δύναμη, κατά την γνώμη μου, θα συμβεί το εξής.
  1) πρώτα τα τοιχία τα ίδια, θα φέρουν μία μικρή αντίσταση στην πλάγια δύναμη.
  2) Όταν αυτή η αντίσταση των τοιχίων καμφθεί, αυτά δεν υποχωρούν, όπως πριν, διότι τότε μία άλλη δύναμη ενεργεί.

  3)Αυτή η άλλη πρόσθετη δύναμη που αντιστέκεται στην πλάγια έλκη, είναι στους κόμβους.

  Αυτή η δύναμη των κόμβων, προκύπτει από την ένωση των δύο τοιχίων με την δοκό, δημιουργώντας σε αυτά μία δομική ακεραιότητα, και οντότητα.

  Αυτή η δύναμη των κόμβων, αντιστέκεται, στην πλάγια δύναμη, σαν ροπή.

  Αν τώρα προσθέσουμε όλες τις δυνάμεις αντίστασης ....αντιδρώντας.... προς την άλλη πλάγια δύναμη, θα δούμε ότι.

  Τα τοιχία που είναι πακτωμένα, ή προτεταμένα με το έδαφος, θα φέρουν περισσότερη αντίσταση στην πλάγια δύναμη, από ότι αυτά που απλώς πατάνε πάνω στο έδαφος.

  Η αντίσταση των κόμβων, δεν θα υπάρξει ποτέ, αν τα προτεταμένα ή πακτωμένα με το έδαφος τοιχία καταφέρουν μόνα τους, να φέρουν αντίσταση στις πλάγιες δυνάμεις που τους εφαρμόζουμε.

  Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα, ότι τα προτεταμένα, ή πακτωμένα με το έδαφος τοιχία, είναι ένα + στην αντίδραση της κατασκευής, ως προς τις αδρανειακές οριζόντιες εντάσεις που υφίσταται η κατασκευή, λόγο αντίθετης επιτάχυνσης του σεισμού.

  Αν η διατομή κάτοψης των τοιχίων είναι η ανάλογη, και η πάκτωση,ή προένταση η ανάλογη, τότε οι κόμβοι δεν θα χρειαστούν να υποβάλουν καμία ροπή αντίστασης, στις πλάγιες δυνάμεις.

  Οπότε καταργούμε τις ροπές των κόμβων.

  Αυτή την ένωση, της κατασκευής με το έδαφος, την εφαρμόζει ο ελκυστήρας, εξασκώντας μια δύναμη προέντασης μεταξύ κατασκευής και εδάφους, με έξη διαφορετικές μεθόδους τοποθέτησης.

  ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΩΣ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ
  http://www.youtube.com/watch?v=JJIsx1sKkLk


  http://www.youtube.com/watch?v=KPaNZ...layer_embedded
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 11.01.2011 στις 18:05 Αιτία: Βίντεο με Αγγλική ομιλία.

 12. (επάνω) - Ανάρτηση #11
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Οι τένοντες που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα, έχουν το πλεονέκτημα, ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι ευθύγραμμοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να είναι αξονικά τοποθετημένοι. Αυτό εξαρτάτε ανά περίπτωση, και εξαρτάτε από τοις πλευρικές τάσεις πως αναπτύσσονται.
  Στον σεισμό, ο κάθε έκκεντρος τένοντας εκατέρωθεν του άξονα, δεν αλληλοεξουδετερώνει τα αντιφορτία για άλλους λόγους.
  Διότι
  α) Υπάρχει το πλεονέκτημα ότι το κάθετο στοιχείο δεν κινδυνεύει από λυγισμό διότι ο απέναντι τένοντας, αντιδρά στον λυγισμό.
  Πράγματι, εάν αρχίσει το φαινόμενο του λυγισμού, οι τένοντες τείνουν να επιμηκυνθούν, για να ακολουθήσουν τον λυγισμό του κάθετου στοιχείου.

  Επειδή όμως οι τένοντες υπόκεινται σε μεγάλες εφελκυστικές τάσεις, αντιδρούν στην παραμόρφωση αυτή, εξουδετερώνοντας τον λυγισμό.

  β) Η προένταση υπόκειται σε κανόνες η οποίοι βασίζονται στην αρχή της επαλληλίας των τάσεων.

  Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, όταν επάνω σε ένα σώμα ενεργούν συγχρόνως δύο φορτίσεις, οι πλευρικές και διατμητικές τάσεις των κάθετων στοιχείων, σε κάθε σημείο του σώματός τους, ισούτε με το αλγεβρικό άθροισμα των δυο στοιχείων τάσεων, τις οποίες θα προκαλούσαν στο ίδιο σημείο οι δύο αυτές φορτίσεις, εάν ενεργούσαν χωριστά η κάθε μία.

  Η αρχή της επαλληλίας ισχύει εφ όσον οι τάσεις που αντιστοιχούν στις πραγματικές φορτίσεις, περιέχονται μεταξύ ορισμένων ορίων.
  Έστω και αν οι τάσεις δρουν με εξωτερική φόρτιση μεταβαλλόμενης φοράς?


  Το προεντεταμένο σκυρόδεμα είναι φαινομενικά το ίδιο με το οπλισμένο σκυρόδεμα, διότι και τα δύο αποτελούνται από τα ίδια υλικά.

  Όμως η λειτουργία των δύο συστημάτων, είναι εντελώς διαφορετική.

  Στο ΟΣ ο οπλισμός παίζει ρόλο παθητικό.
  Χρειάζεται δηλαδή για να παραλαμβάνει το μέρος των τάσεων, που δημιουργούν τα φορτία, και το σκυρόδεμα δεν επαρκεί να τα παραλάβει μόνο του.

  Αντίθετα το προεντεταμένο σκυρόδεμα, είναι σε θέση να παραλάβει μόνο του, όλες τις τάσεις των φορτίων.

  Ο χάλυβας σε αυτήν την περίπτωση, παίζει ρόλο ενεργητικό.
  Χρειάζεται δηλαδή, για να επιβάλει ένα επί πλέον φορτίο στο σκυρόδεμα.

  Το φορτίο αυτό, συνδυάζετε με τα εξωτερικά φορτία, με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι τιμές των τάσεων του σκυροδέματος, στα όρια που αυτό μπορεί να παραλάβει.

  Πρακτικά όμως το σκυρόδεμα θέλει την βοήθεια δευτερεύοντος οπλισμού, για να παραλάβει αυτές τις τάσεις.
  Ο δευτερεύων αυτός οπλισμός, παίζει το ρόλο του παθητικού οπλισμού, όπως το ΟΣ, και αναλαμβάνει τις δευτερεύουσες τάσεις.

  Το μεγαλύτερο ποσοστό του σκυροδέματος, σε μια κατασκευή, αποτελείται από νεκρά φορτία, χωρίς να μπορεί να αναλάβει τάσεις.

  Η πείρα από διάφορες παλιές κατασκευές, ( όπως, θόλοι, αψίδες, τοίχοι αντιστηρίξεως, )
  έδειξαν, ότι όταν σώματα υπόκεινται σε θλιπτικές δυνάμεις, ( μαζί με τα φορτία τους )γίνονται πολύ χρήσιμα.
  Έτσι γεννήθηκε η σκέψη την οποία υλοποίησε ο Freyssinet

  Η προένταση όμως είχε δυσκολίες, για έναν βασικό λόγο.
  Οι αρχικές τάσεις που εφαρμόζονταν, εξασθενούσαν, ή και εξαφανιζόντουσαν στον χρόνο.
  Αυτό το πρόβλημα λύθηκε όταν κατασκεύασαν ισχυρότερα υλικά σκυροδέματος και χάλυβα, που άντεχαν καλύτερα, τις διαχρονικές τάσεις.

  Ο υδραυλικός ελκυστήρας αυτό κάνει.
  Εξασφαλίζει την ομαλή και ίδια τάση του τένοντα διαχρονικά, οπότε και την αρχική αντοχή του προετεταμένου σκυροδέματος στις τάσεις.
  Έτσι αυτά τα δύο υλικά, διατηρούν διαχρονικά, την αρχική τους αντοχή στις τάσεις.

  γ) Η αλληλοεξουδετέρωση των τάσεων που προκαλούν τα αντιφορτία των τενόντων, είναι στα όρια του άξονα, και ισορροπούν.
  Μεγάλο ρόλο παίζει και η διαστασιολόγιση της διατομής κάτοψις των κάθετων στοιχείων, διότι μεγάλο ρόλο παίζει το φάσμα τάσεων του κάθε τένοντα.
  Οπότε οι απόσταση των τενόντων παίζει μεγάλο ρόλο.


  Η κάθετη προένταση των στοιχείων είναι ευεργετική για δύο λόγους που ανέφερα πριν
  α) Τα τοιχία έχουν μεγάλη διατομή κάτοψις, οπότε το φάσμα τάσεων των δύο αντικριστών τενόντων, είναι σε διαφορετικά πεδία.
  β) Η αρχή της επαλληλίας ισχύει εφ όσον οι τάσεις που αντιστοιχούν στις πραγματικές φορτίσεις, περιέχονται μεταξύ ορισμένων ορίων αντοχής. Οι μέθοδοι τοποθέτησης που χρησιμοποιώ, επιτρέπουν ελεγχόμενη προένταση, στα όρια της αρχής της επαλληλίας.

  Αλλά και προένταση να μην γίνει, ( που για μένα αν γίνει με την αρχή της επαλληλίας, είναι χρήσιμη για την παραλαβή των διατμητικών τάσεων, αλλά και για την αξιοποίηση όλης της διατομής κάτοψις, χωρίς νεκρά φορτία, για την αντοχή παραλαβής από το στοιχείο μεγαλύτερων περιφερειακών τάσεων.) εγώ μία αντίδραση χρειάζομαι, στην βάση ή στο δώμα, ώστε να καταπολεμηθούν οι ανοδικές τάσης της ταλάντωσης, που βάζουν στο παιχνίδι των τάσεων και τα στατικά φορτία του φέροντα, με αποτέλεσμα την δημιουργία ροπών στα κομβικά σημεία.

  Άλλωστε η προένταση επαναφέρει και τις ρωγμές του σκυροδέματος στο στοιχείο.
  Και σε συνδυασμό με το υδραυλικό σύστημα του ελκυστήρα, ο τένοντας και το σκυρόδεμα δεν χάνει ποτέ την αρχική προυπολογισθείσα τιμή αντοχής, ως προς τις πλευρικές εξωτερικές τάσεις του σεισμού, σε όσες φάσεις και αν επαναληφθεί.

 13. (επάνω) - Ανάρτηση #12
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Αν η επιτάχυνση της σεισμικής τράπεζας, έχει την φορά όπως δείχνει το link http://www.eng.ucy.ac.cy/CEE325/shakeTableSDOF.pdf
  Τα τρία πλαίσια θα έχουν διαφορετική αντίδραση

  α) Στο μεσαίο πλαίσιο μπορεί να συμβούν δύο διαφορετικές αντιδράσεις.
  Αν το βάρος της μάζας είναι ελαφρύ, αυτό θα αρχίσει να ταλαντώνετε δεξιά αριστερά, εναλλάξ, διότι τα κομβικά σημεία του, μπορούν να αντέξουν το στατικό του βάρος, του πλαισίου.

  Αυτό το βάρος του πλαισίου, μετατρέπετε σε ροπή των κόμβων, λόγο του καινού που υφίσταται το πλαίσιο, κατά την εναλλάξ ταλάντωση.
  Τώρα αν το βάρος της μάζας είναι μεγάλο οι κόμβοι δεν θα το αντέξουν, οπότε και η ταλάντωση δεν θα ανασηκώσει εναλλάξ τις πλευρές του.
  Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι οι κόμβοι δεν καταπονούνται.

  Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι η επιτάχυνση του σεισμού, με τον έναν ή τον άλλο τρόπω, καταλήγει σε ροπή στους κόμβους.


  β)Η διαφορετικότητα του πρώτου από το μεσαίο πλαίσιο έγκειται, στην αυξημένη ταλάντωση, οπότε και την μεγαλύτερη καταπόνηση των κόμβων με ροπές, αν και η επιτάχυνση παραμένει η ίδια.
  Αυτό οφείλετε στην μεγαλύτερη ροπή αδράνειας του πρώτου πλαισίου, προερχόμενη από το μεγαλύτερο στατικό φορτίου του δώματος , και του υψηλότερου κέντρου βάρους του.

  Εδώ βλέπουμε ότι και το πρώτο αλλά και το δεύτερο πλαίσιο, καταπονούν τους κόμβους τους, έτσι και αλλιώς, είτε είναι ελαφριά είτε βαριά κατασκευή, είτε έχει μεγάλο ή μικρό κέντρο βάρους. Αυτοί οι δύο συντελεστές 1) Κέντρο βάρους 2) βάρος μάζας, και ένας τρίτος συντελεστής που είναι η ταχύτητα επιτάχυνσης ανά δευτερόλεπτο, είναι οι αιτίες που γεμίζουν με ροπές τους κόμβους.

  γ) Το τρίτο πλαίσιο που φέρει ένα σύνδεσμο ( Χ ) και ένα μπουλόνι στο σημείο του σταυρού ( όπως τα χιαστά της σκαλωσιάς ) είναι αυτό που επιβαρύνει στο ελάχιστο τους κόμβους του πλαισίου, διότι το μπουλόνι παίρνει την διαγώνιο θλιπτική δύναμη που χιαστού, ( που υφίσταται λόγο πίεσης της άνω και κάτω παραμορφωμένης γωνίας ) και την μεταδίδει στο άλλο χιαστό, στο σημείο του σταυρού, αλλά ταυτόχρονα κοντράρει με την άλλη απέναντι γωνία
  Λόγο του ότι ο σύνδεσμος ( Χ ) δημιουργεί ακαμψία των κόμβων του πλαισίου, όπως εξηγήσαμε, αυτό αντιδρά σαν οντότητα
  Οπότε συνεπάγεται ότι κατά την επιτάχυνση, θα συμβούν δύο τινά.
  α) ή θα αντέξουν οι τένοντες, το μπουλόνι, και τα στοιχεία, το στατικό βάρος του πλαισίου οπότε θα ταλαντωθεί εναλλάξ.
  β) ή δεν θα αντέξουν οι τένοντες το μπουλόνι, και τα στοιχεία το στατικό βάρος του πλαισίου, οπότε θα σπάσουν.

  Για να σπάσουν όμως οι τένοντες, το μπουλόνι και τα στοιχεία, πρέπει να σηκωθεί ο φέρον, ή το κέντρο βάρους του πλαισίου να είναι πολύ ψιλό, με βαριά μάζα.
  Αν πακτώσουμε την βάση του πλαισίου με την σεισμική βάση, ή καλύτερα αν έχουμε μία αντίδραση στο δώμα του πλαισίου ( όχι προένταση μεγάλη ) + πάκτωση της βάσης του πλαισίου με την σεισμική βάση, αυτό θα βοηθήσει στην αντίσταση του πλαισίου στην αποφυγή της ταλάντωσης και την αποφυγή της ίδιο-συχνότητας.
  Τώρα αν αυτό το πλαίσιο είναι τοιχίο προτεταμένο στα δύο του άκρα, με την αρχή της επαλληλίας, και την κατάλληλη διαστασιολόγιση κάτοψης, καταλαβαίνετε ότι ούτε μπουλόνια θέλει, ούτε χιαστά. Ίσος λίγο χιαστό οπλισμό.

  Το θέμα είναι αν κατορθώσουμε την πάκτωση σε χαλαρά εδάφη.
  Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε.

  Καταργούμε τις ροπές των κόμβων οπότε και τις ζημιές της κατασκευής

  Αν σε μία σεισμική βάση, έχουμε επιτάχυνση 1g πια κατασκευή θα αντέξει περισσότερο?

  α) Λιθοδομή συνεχούς δόμησης. http://www.youtube.com/watch?v=Hgc19...eature=related

  β) Φέρον σκελετός με πλήρωση τοιχοποιίας. http://www.youtube.com/watch?v=mgjAX...eature=related

  γ) Η ένα προκατασκευασμένο βαρέου τύπου, εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, προετεταμένο με την σεισμική βάση?


  ( Σαν τα προκατασκευασμένα βαρέου τύπου,
  που είναι και πιο φθηνή κατασκευή από τον φέροντα οργανισμό, βιδωμένο σαν
  σάντουιτς με την σεισμική βάση. )
  http://www.prohellas.gr/

  κανένα από τα δύο δεν είχε το σύστημα του ελκυστήρα.
  Το α) και το β) πείραμα, είναι παλιά πειράματα του Μετσόβιου, τα οποία δείχνουν πόσο αντέχουν στον σεισμό οι συνήθεις κατασκευές που κατασκευάζονται σήμερα.

  Αυτό που προτείνω εγώ, είναι η τρίτη μέθοδος , η οποία έχει δύο διαφορετικά στοιχεία κατασκευής, με τα οποία ευελπιστώ να κάνω άτρωτες τις κατασκευές.

  Το πρώτο διαφορετικό στοιχείο κατασκευής που προτείνω, είναι ότι....η κατασκευή είναι φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από σκυρόδεμα.

  Όπως τα προκατασκευασμένα σπίτια. Αυτά τα προκατασκευασμένα είναι μάλιστα και κατά 30 με 50% πιο φθηνά κατασκευαστικά, από τις συμβατικές κατασκευές.

  Το δεύτερο διαφορετικό στοιχείο κατασκευής που προτείνω, είναι ότι αυτά τα προκατασκευασμένα σπίτια από σκυρόδεμα, τα βιδώνω τουλάχιστον στις τέσσερις γωνίες τους, με βίδες, ( ντίζες ) με την σεισμική βάση.

  Δηλαδή τα σφίγγουμε με την σεισμική βάση, με βίδα και κοχλίες, εξασκώντας μία προένταση μεταξύ δώματος και βάσης. ( Σαν σάντουιτς )

  Αυτό κάνει βασικά και ο ελκυστήρας.

 14. (επάνω) - Ανάρτηση #13
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή ΤΕΧΝΙΚΌ ΜΑΝΙΦΈΣΤΟ

  Κύριοι θα μου επιτρέψετε να πω την γνώμη μου ως προς την ευρεσιτεχνία.
  Θέλω την γνώμη σας σε αυτά που θα πω.
  Τι κάνει η ευρεσιτεχνία, που δεν κάνει η εφαρμοσμένη τεχνολογία σήμερα.
  Η εφαρμοσμένη τεχνολογία σήμερα απλός εδράζει την κατασκευή στο έδαφος.
  Η ευρεσιτεχνία την ενώνει με το έδαφος, κάνοντας αυτά τα δύο μέρει ένα, (σαν σάντουιτς)
  Για μένα αυτή η ένωση της κατασκευής με το έδαφος, αλλάζει ευεργετικά την κατεύθυνση και το είδος των δυνάμεων, που εφαρμόζονται στην κατασκευή δυναμικά,κατά την διέγερση του σεισμού, και προκαλούν αστοχία.
  Πιες δυνάμεις προκαλούν αστοχία στα κτήρια.
  α) Οι δυνάμεις διάτμησης.
  β) Οι ροπές στους κόμβους
  Πως δημιουργούνται
  1) ΔΥΝΆΜΕΙΣ ΔΙΆΤΜΗΣΗΣ
  α) Οι δυνάμεις διάτμησης, δημιουργούνται κυρίως στα κάθετα στοιχεία στήριξης κατά την επιτάχυνση του σεισμού, λόγο αδράνειας της μάζας.
  Ερώτηση.
  Η διάτμηση είναι η ίδια σε όλα τα στοιχεία στήριξης?
  Απάντηση
  Όχι. Η διάτμηση είναι μεγαλύτερης ισχύος στα στοιχεία του ισογείου.
  Ερώτηση. Γιατί?
  Απάντηση
  Για δύο κύριους λόγους.
  α) Έχουν να διαχειριστούν (σε μετακίνηση) περισσότερα φορτία μάζας, οπότε και μεγαλύτερα φορτία,που συνεπάγεται σε μεγαλύτερη αδράνεια οπότε και μεγαλύτερη διάτμηση στον λαιμό του στοιχείου.
  β) Λόγο ακαμψίας των στοιχείων του ισογείου.
  Όλα τα άλλα στοιχεία στήριξης, ( εκτός του ισογείου ) έχουν κάποια ελαστικότητα στους κόμβους, και στα στοιχεία στήριξης, η οποία είναι ευεργετική, διότι απορροφούν ενέργεια του σεισμού, λόγο μετατροπής της ενέργειας αυτής, σε θερμότητα.

  Αυτή η ευεργετική απορρόφηση ενέργειας, καταργείτε κατά μεγάλο βαθμό στα στοιχεία του ισογείου, για ένα κύριο λόγο.
  Διότι κάτω από το στοιχείο του ισογείου υπάρχει η βάση, η οποία είναι άκαμπτη, (διότι είναι συνήθως μέσα στο έδαφος) και μεταδίδει ακέραια την επιτάχυνση του σεισμού. ( Οπότε και αυξημένες διατμητικές τάσις )
  Στην κολόνες των πάνω ορόφων δεν συμβαίνει το ίδιο, διότι το στοιχείο του κάτου ορόφου έχει απορροφήσει κάποια ενέργεια, μεταδίδοντας στο πιο πάνω μικρότερη ενέργεια.

  Και σε συνδυασμό με τα αυξημένα φορτία της μάζας που έχει να διαχειριστεί, έχουμε αυξημένες κατά πολύ τις τάσεις διάτμησης στα στοιχεία του ισογείου.
  Για τον λόγο αυτό, οι περισσότερες αστοχίες συμβαίνουν στο ισόγειο.
  Αυτό το φαινόμενο μπορούμε να το λύσουμε αυξάνοντας την διατομή κάτοψης των στοιχείων του ισογείου.
  Αν όμως το κάνουμε αυτό, έχουμε άλλα προβλήματα.

  α) Χάνουμε την ελαστικότητα των στοιχείων. ( οπότε και την απόσβεση της επιτάχυνσης )
  β) Αυξάνουμε τις ροπές των κόμβων. Διότι άκαμπτα κάθετα στοιχεία σε αδράνεια, συνεπάγεται σε μεγαλύτερη μεταφορά ροπών στους κόμβους.
  Μπρος γκρεμός, και πίσω ρέμα?
  2) ΡΟΠΈΣ ΣΤΟΥΣ ΚΌΜΒΟΥΣ
  Οι ροπές στους κόμβους, οι οποίες και αυτές καταλήγουν να καταπονούν τα κάθετα και οριζόντια στοιχεία στήριξης, με διατμητικές τάσεις, συμβαίνουν για τον εξής λόγο.
  Κατά την επιτάχυνση του σεισμού, έχουμε την γνωστή αδράνεια του φέροντος οργανισμού, αλλά και την αδράνεια των φερόντων μαζών που έχουν να διαχειριστούν, και επιβαρύνουν με οριζόντιες διατμητικές τάσεις τα κάθετα στοιχεία.
  Σε ένα πολυόροφο κτήριο, τα κάθετα στοιχεία, είναι ενιαία από τον πρώτο όροφο, μέχρι τον τελευταίο.
  Αυτό που τα κάνει να μην πέφτουν στην επιτάχυνση του σεισμού, λόγο της ροπής αδράνειας, είναι η δομική ακεραιότητα που τους προσδίδει η ένωσή τους
  με τις δοκούς.
  Αυτή η ένωση με τους δοκούς, στην επιτάχυνση του σεισμού, αντιδρά σαν ροπή των κόμβων, που καταλήγει σε διατμητικές τάσεις στους λαιμούς των κάθετων και οριζόντιων στοιχείων.
  Αν ο σχεδιασμός δεν είναι σωστός, καταλήγει σε αστοχία, του κάθετου στοιχείου, που είναι ψαθυρό, και όχι του οριζόντιου.
  Ο λόγος είναι ότι το κάθετο στοιχείο, ( κολόνα ) έχει μικρότερη διατομή κάτοψις, εν σχέση με την δοκό, της οποίας η διατομή κάτοψις αποτελεί δομική οντότητα με την διατομή κάτοψις της πλάκας, οπότε υπολογίζεται σαν ενιαία διατομή.
  Αν λάβουμε υπόψιν ότι μία κολόνα φέρει επάνω της τουλάχιστον δύο δοκούς, καταλαβαίνουμε την διαφορά αντοχής της κολόνας, με τα οριζόντια στοιχεία στήριξης.
  Εκτός όμως την μεμονωμένη ξεχωριστή, ροπή αδράνειας των στοιχείων, έχουμε και την ροπή αδράνειας ολόκληρου του κτηρίου, η οποία είναι μεγαλύτερη στις ψιλές κατασκευές, και επηρεάζει με πρόσθετες ροπές τους κόμβους.

  Αυτό συμβαίνει διότι κατά την ροπή αδράνειας του κτηρίου, αυτό έχει την τάση να σηκωθεί μονόπλευρα, ( κατά την ταλάντωση ) δημιουργώντας ένα κενό κάτω από τις βάσεις.
  Αυτό το κενό, ακυρώνει την αντίσταση του εδάφους προς την βάση, οπότε η κολόνα από εκεί που κράταγε το κτίριο, μένει μετέωρη στον αέρα.
  Βέβαια αυτό στον φέροντα δεν συμβαίνει ποτέ, διότι τα στατικά φορτία της κατασκευής, έρχονται λόγο βαρύτητας, να καθηλώσουν την κολόνα με την βάση στο έδαφος.

  Αυτό συμβαίνει λόγο αδυναμίας των κόμβων, να παραλάβουν τα φορτία αυτά,( που δημιουργούνται από το κενό ) τα οποία μετατρέπονται σε ροπές των κόμβων, και αστοχούν, αν περάσουν το όριο ελαστικότητας.
  Αυτά που εξήγησα φαίνονται καθαρά στα πρώτα λεπτά του πειράματος που έχω κάνει.
  http://www.youtube.com/watch?v=JJIsx1sKkLk
  Στο πείραμα στα πρώτα λεπτά, βλέπουμε έναν ξύλινο σκελετό, ο οποίος διότι είναι ελαφρύς,κατά την επιτάχυνση, ταλαντεύεται σηκώνοντας την κατασκευή μονόπλευρα, εναλλάξ.
  Μόλις όμως του βάλουμε τα στατικά φορτία των δύο τούβλων, αυτός ναι μεν ταλαντεύεται, αλά οι βάσεις δεν σηκώνονται μονόπλευρα.
  Οι κόμβοι δεν αντέχουν το στατικό φορτίο.
  ΛΎΣΗ
  Εδώ από την ανάλυση που έκανα πάρα πάνω, βλέπουμε γιατί αστοχεί μία κατασκευή, όταν αυτή περάσει τα όρια σχεδίασης.
  Υπάρχουν όρια σχεδίασης πιο ισχυρά?
  Η ο ΕΑΚ έχει κάποια αντοχή, και από εκεί και πέρα υπάρχει μόνο η ψαθυρή αλήθεια?
  Για μένα η αντοχή του ΕΑΚ έχει συγκεκριμένα όπια αντοχής, (σε διάτμηση και ροπές )για τους δύο λόγους που ανάφερα πάρα πάνω.
  (Αυτό το φαινόμενο μπορούμε να το λύσουμε αυξάνοντας την διατομή κάτοψης των στοιχείων του ισογείου.
  Αν όμως το κάνουμε αυτό, έχουμε άλλα προβλήματα.

  α) Χάνουμε την ελαστικότητα των στοιχείων. ( οπότε και την απόσβεση της επιτάχυνσης )
  β) Αυξάνουμε τις ροπές των κόμβων. Διότι άκαμπτα κάθετα στοιχεία σε αδράνεια, συνεπάγεται σε μεγαλύτερη μεταφορά ροπών στους κόμβους.
  Μπρος γκρεμός, και πίσω ρέμα?)
  Η ΛΎΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΊΝΩ
  Φαίνεται και στην συνέχεια του πειράματος που σας παρέθεσα στο link, αλλά φαίνεται και σε αυτά που θα πω πάρα κάτω.
  Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα για να εφαρμόσουμε προένταση μεταξύ εδάφους και δώματος, ή απλή πάκτωση του εδάφους με την κατασκευή.
  α) Ο λυγισμός
  β) Η αντοχή των υλικών.
  Για να δουλέψει ευεργετικά στον σεισμό η προένταση, ή η πάκτωση της κατασκευής με το έδαφος, χρειάζεται μεγάλη διατομή κάτοψις των στοιχείων στήριξης, και μεγάλη αντοχή υλικών, αν πρόκειται να εφαρμόσουμε προένταση, ώστε να έχουμε πρόσθετα τα ευεργετήματα αυτής, στα πλαίσια της επαλληλίας.
  Αυτά τα δύο στοιχεία που χρειάζομαι μου τα προσφέρουν τα προκατασκευασμένα σπίτια, τα οποία είναι εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

  Κοίτα τη παθαίνει η συμβατική κατοικία.
  http://www.youtube.com/watch?v=3z4YL...eature=related

  Φαντάσου σπίτια ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ από οπλισμένο σκυρόδεμα, βιδωμένα στις τέσσερις γωνίες με την σεισμική βάση.......και ανάποδα να τα γυρίσεις δεν θα πάθουν τίποτα.
  Θα αντιδράσουν σαν την βιδωμένη σιδερένια σκαλωσιά του βίντεο
  Ερώτηση
  Γιατί όταν δεν τα βιδώσουμε με την βάση, τι θα πάθουν?
  Απάντηση
  Αν έχουμε ψιλά κτήρια εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα, αυτά θα αντέχουν μεν στην διάτμηση, αλλά οι κόμβοι τους θα έχουν αυξημένα φορτία, λόγο του κενού που αναφέραμε ότι δημιουργείται κατά την ροπή αδράνειας, και λόγο μεγαλύτερου στατικού φορτίου που έχουν από τον φέροντα σκελετό.
  Για τον λόγο αυτό, οι κατασκευές των προκατασκευασμένων είναι για λίγους ορόφους.
  Αν όμως κάνουμε ένα σώμα το προκατασκευασμένο με το έδαφος, ...δεν μπορεί να σηκωθεί μονόπλευρα,στην ροπή αδράνειας, οπότε, καταργούμε τις ροπές των κόμβων.

  Υπάρχει και το οικονομικό μέρος.
  Πιστεύω ότι αυτή η μέθοδος θα βάλει τα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα σπίτια, και μέσα στην πόλη.

  Έως τώρα αυτά τα σπίτια είναι μόνο για εξοχικά.
  Ο κύριος λόγος είναι ότι, ο νόμος δεν τους επιτρέπει, το ύψος τους να ξεπερνά τους δύο ορόφους.
  Όταν όμως γίνουν άτρωτα στον σεισμό, και μπορούν να αντέχουν πολλούς ορόφους, τότε θα επιτραπεί και η δόμηση στην πόλη.

  Τώρα δεν τα βάζουν μέσα σε πόλεις, διότι αν στην πόλη επιτρέπετε να χτίσεις ένα δεκαόροφο, και το προκατασκευασμένο αντέχει δύο ορόφους, δεν σε συμφέρει να χάσεις τον αέρα για άλλους οκτώ ορόφους.

  Αν όμως το κάνω να αντέχει, τότε θα καταργηθούν οι συμβατικοί τρόποι κατασκευής, γιατί τα προκατασκευασμένα είναι πιο φτηνά,30-50% γιατί είναι βιομηχανοποιημένα.
  Έτσι θα έχουν κέρδος οι βιομήχανοι από αυτή την αλλαγή.

  Εκτός όμως από αντισεισμικό, η ευρεσιτεχνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν προεντεταμένο αγκύριο, για την βελτίωση εδαφών
  Π.Χ http://postimage.org/image/29l3p1xpg/
  Διότι, και βελτιώνει την πυκνότητα των χαλαρών εδαφών, αλλά δεν αφήνει και το έργο να πάει ούτε πάνω,( στην ταλάντωση ) ούτε κάτω ( σε υποχώρηση του εδάφους ) εφαρμόζοντας μία πολύ ισχυρή πάκτωση.

  Χρήσιμο άρθρο, που δείχνει την αναγκαιότητα σχεδιασμού, για απόλυτες αντισεισμικές κατασκευές, με μικρότερο κόστος κατασκευής.
  http://users.auth.gr/~avram/publications/%5B6%5D.pdf

  Σε αυτόν τον απόλυτο αντισεισμικό σχεδιασμό, ο οποίος δεν υφίσταται σήμερα, ευελπιστώ να βοηθήσω με την αντισεισμική ευρεσιτεχνία μου, και μάλιστα με λιγότερο κατασκευαστικό κόστος του υφιστάμενου.

  seismic ή Γιάννης Λυμπέρης
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 10.04.2011 στις 00:20

 15. (επάνω) - Ανάρτηση #14
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Υπάρχει αναγκαιότητα σχεδιασμού, για απόλυτες αντισεισμικές κατασκευές, με μικρότερο κόστος κατασκευής.
  Ο σχεδιασμός των κατασκευών σήμερα, είναι σχεδιασμός μερικής αντισεισμικής προστασίας, λόγο κόστους.
  Μπορεί να σχεδιαστεί να παρέχει πλήρη προστασία, με μεγαλύτερο κόστος.
  Είναι ουτοπία όμως, και ανέφικτο να πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχει απόλυτος αντισεισμικός σχεδιασμός.

  Σε αυτόν τον απόλυτο αντισεισμικό σχεδιασμό, ο οποίος δεν υφίσταται σήμερα, ευελπιστώ να βοηθήσω με την αντισεισμική ευρεσιτεχνία μου, και μάλιστα με λιγότερο κατασκευαστικό κόστος του υφιστάμενου.

  Χρήσιμο άρθρο, που δείχνει την αναγκαιότητα σχεδιασμού, για απόλυτες αντισεισμικές κατασκευές, με μικρότερο κόστος κατασκευής.

  http://users.auth.gr/~avram/publications/%5B6%5D.pdf

  Ακόμα το άρθρο που παρέθεσα,
  όταν αναφέρετε σε πλήρη αντισεισμικό σχεδιασμό, μετατρέπει μέρος της τοιχοποιίας σε ΟΣ, ( που το λέω και εγώ, και είναι απαραίτητο για την ευρεσιτεχνία ) κάνει λόγο για χαλαρά εδάφη κατηγορίας Χ (που τα προστατεύει, και βελτιώνει την αντοχή τους η ευρεσιτεχνία) και άκαμπτες κατασκευές.

  Λέει όμως και ότι δεν υπάρχει απόλυτος αντισεισμικός σχεδιασμός, διότι οι συντελεστές που καθορίζουν την σεισμική συμπεριφορά των κατασκευών είναι πολυάριθμοι, και εν μέρη πιθανοτικού χαρακτήρα. ( Άγνωστη η διεύθυνση του σεισμού, άγνωστο το ακριβές περιεχόμενο των συχνοτήτων της σεισμικής διέγερσης, άγνωστη η διάρκειά της. ) Ακόμα η μέγιστες πιθανές επιταχύνσεις που δίδουν οι σεισμολόγοι, έχουν πιθανότητα υπέρβασης, μεγαλύτερης του σχεδιαζόμενου 10%
  Η ποιότητα κατασκευής?

  Εγώ συγκεκριμένα κάνω ότι κάνει ο ΕΑΚ όταν σχεδιάζετε με τον πλήρη αντισεισμικό κανονισμό, αλλά επιπλέον πακτώνω, ή προεντείνω την κατασκευή με το έδαφος.
  Γιατί.....μα φυσικά για τους λόγους που ανάφερα, και αναφέρουν και οι καθηγητές στο link,
  διότι υπάρχει κίνδυνος ανατροπής της ψιλής κατασκευής, γιαυτό λένε και οι ίδιοι, πρέπει να υπάρχει ενδεχομένως, λήψη μέτρων αγκύρωσης.

  Αυτό λέω και εγώ.

  Οι καθηγητές του link λένε ότι, στον πλήρη αντισεισμικό κανονισμό, σε ισχυρό σεισμό, δημιουργούνται ρογμές.

  Σας εξήγησα γιατί.
  Και γιατί η ευρεσιτεχνία είναι απόλυτο αντισεισμικό. Διότι μίλησα με ανάλυση δυνάμεων της δυναμικής των κατασκευών, που η ίδια η μηχανική στηρίζετε.

  Ακόμα όταν στο άρθρο http://users.auth.gr/~avram/publications/%5B6%5D.pdf στην αρχή της σελίδας ( 6 ) οι καθηγητές λένε ότι, όταν υπάρχει κίνδυνος ανατροπής της ψιλής κατασκευής, πρέπει να υπάρχει ενδεχομένως, λήψη μέτρων αγκύρωσης, τι εννοούν?
  Αγκύρωση μεταξύ εδάφους και κατασκευής?
  Αν ναι, πως αγκυρώνετε η κατασκευή σήμερα?

  Ακόμα γιατί η αγκύρωση πρέπει να γίνετε στα ψηλά άκαμπτα κτήρια?
  Μήπως το ψηλό κτήριο, λόγο ακαμψίας έχει μεγαλύτερη ροπή?
  Μήπως όταν το ψηλό κτήριο είναι άκαμπτο, πάει να σηκωθεί μονόπλευρα, και το κενό που αφήνει κάτω από τις σηκωμένες βάσεις, επηρεάζει με ροπές τους κόμβους, λόγο αδυναμίας στήριξης των βάσεων.
  Πως οι βάσεις να παραλάβουν τα στατικά φορτία, χωρίς αντίδραση του εδάφους?
  Αφού το ψιλό άκαμπτο κτήριο σηκώνετε μονόπλευρα λόγο ροπής?

  Μήπως κατ αυτόν τον τρόπο, οι ρωγμές είναι λοξές, και όχι οριζόντιες όπως θα έπρεπε να είναι?
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 16.04.2011 στις 21:18

 16. (επάνω) - Ανάρτηση #15
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Η γνώμη του Khalid M. Mosalam, για τον υδραυλικό ελκυστήρα.

  Dear John,
  This seems like a very promising system. I believe we can try to get a grant for testing it on our shaking tables in UC-Berkeley. I will be glad to work with you on such tests to prove the concept. We have several small tables that we can use with small fund but we will have to make a small model for this system. We also have a big table that we can use but it would be costly in this case and requires a larger structural system to build and test. I will read more about your system in your website.

  Regards,
  Khalid

  Khalid M. Mosalam, PhD, PE
  Professor and Vice Chair
  733 Davis Hall
  Structural Engineering, Mechanics and Materials
  Civil and Environmental Engineering
  University of California
  Berkeley, CA 94720-1710


  http://www.ce.berkeley.edu/~mosalam
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 28.04.2011 στις 23:05

 17. (επάνω) - Ανάρτηση #16
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Τα κάθετα στοιχεία ( κολόνες, τοιχία ) σχεδιάζονται σήμερα έτσι ώστε να έχουν μία ελαστικότητα, η οποία χρησιμεύει για την απορρόφηση της επιτάχυνσης του σεισμού.

  Δεδομένου όμως της διαφορετικής ελαστικότητας που έχουν τα κάθετα στοιχεία, δημιουργείται το πρόβλημα της άνισης κατανομής τάσεων, στην διέγερση του σεισμού.

  Π.Χ α)Αν έχουμε ένα κοντό υποστύλωμα, αυτό θα παραλάβει μόνο του όλες τις τάσεις, διότι τα άλλα υποστυλώματα, λόγο του ότι έχουν περισσότερη ελαστικότητα, υποχωρούν και μεταφέρουν τις τάσεις που τους αναλογούν να παραλάβουν, στο κοντό υποστύλωμα.

  β) Το ίδιο συμβαίνει και στα υποστυλώματα που έχουν μεγαλύτερη διατομή κάτοψις.
  Αυτά που έχουν μεγάλη διατομή κάτοψις, (διαστάσεις) είναι αυτά που αναλαμβάνουν την τάση αδράνειας του κτηρίου που δημιουργείται από την διέγερση του σεισμού,
  Δηλαδή, το κοντό και το μεγάλο υποστύλωμα θα αστοχήσουν πρώτα από όλα τα υπόλοιπα, διότι αυτά σαν πιο άκαμπτα θα αναλάβουν όλες τις τάσεις.

  Δεδομένου του ότι ένας σκελετός διαθέτει ανά όροφο διαφορετικών διαστάσεων κάθετα στοιχεία, πως ο Ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός αντιμετωπίζει το πρόβλημα της άνισης κατανομής τάσεων στην διέγερση του σεισμού?

  Μήπως θα ήταν πιο σώφρον, να σχεδιάζουμε μονολιθικές κατασκευές, πακτωμένες, ή προτεταμένες με το έδαφος, παρά να σχεδιάζουμε ελαστικές κατασκευές?

  Δεύτερο ερώτημα
  Δεδομένου ότι η ελαστικότητα του κάθετου στοιχείου υφίστανται στο σώμα του, και όχι στον κόμβο.
  Πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα του κόμβου μεταξύ βάσης και κολόνας?
  Εκεί, δεν υπάρχει καμία απόσβεση της επιτάχυνσης.
  Υπάρχει μόνο ατόφια μετάδοση αυτής στην κολόνα.
  Πως είναι δυνατόν, να αυξάνομαι την διατομή κάτοψις της κολόνας του ισογείου, ώστε αυτή να μπορεί να παραλάβει τις τέμνουσες τάσεις, αξιώνοντας αυτή να έχει και ελαστικότητα?

  Μήπως αυτό από μόνο του ακυρώνει την ελαστικότητα?
  Γιατί αν σχεδιάσουμε ελαστικά, θα αστοχήσει στην τέμνουσα

 18. (επάνω) - Ανάρτηση #17
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Πρέπει να μας απαντήσει ο Ε.Α.Κ πως αντιμετωπίζει την κυματοειδή μορφή της πλάκας που σχηματίζεται κατά την διέγερση του σεισμού, όταν δεν υφίσταται γραμμικός οπλισμός στο άνω μέρος αυτής, δια την παραλαβή των εφελκυστικών τάσεων.

  Πρέπει να μας απαντήσει ο Ε.Α.Κ πως θεωρεί το οριζόντιο στοιχείο της δοκού.
  Σαν ανεξάρτητο στοιχείο από την πλάκα, ή σαν μία δομική οντότητα με αυτήν?

  Διότι αν θεωρεί την δοκό δομική οντότητα και ένα με την πλάκα, τότε που υφίσταται η αστοχία στις δημιουργηθείσες τέμνουσες των ροπών προερχόμενες από τον σεισμό, στο υποστύλωμα ή στην δοκό?
  Πως γίνεται να σχεδιάζουμε πρώτα την αστοχία της δοκού, και όχι του υποστυλώματος, την στιγμή που η δοκός είναι πιο ισχυρή από το υποστύλωμα διότι έχει μεγαλύτερη διατομή μαζί με την πλάκα ( σαν δομική οντότητα με αυτήν ) από ότι έχει οριζοντίως το υποστύλωμα?
  Στις διατομές του υποστυλώματος και της δοκού που ανάφερα, δεν καταλήγουν οι ροπές που δημιουργούν τις τέμνουσες?

  Και κάτι άλλο. Η ελαστικότητα των κάθετων στοιχείων έχει δύο πλευρές.
  α) Την πλευρά που θλίβεται.
  β) Την πλευρά που εφελκύεται.
  Ξέρουμε ότι η πλευρά που θλίβεται διατηρεί το αρχικό της μήκος.
  Ξέρουμε ότι η πλευρά της κολόνας που εφελκύεται, μεγαλώνει κατά κάτι εκατοστά πριν αστοχήσει. ( ολκιμότητα )
  Δεδομένου αυτών των δύο στοιχείων, το εσωτερικό μέρος του σκυροδέματος που περιβάλει τον εφελκόμενο οπλισμό...λογικά δεν εκτοπίζει τον οπλισμό έξω από το στοιχείο της κολόνας λόγο αναπτυσσόμενων θλιπτικών δυνάμεων από το σκυρόδεμα προς τον οπλισμό?
  Για πια ελαστικότητα μιλάει ο ΕΑΚ?
  Αυτήν που δημιουργεί τόσα πολλά προβλήματα?

 19. (επάνω) - Ανάρτηση #18
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή Γιατί βάζουμε κολώνες στα προκατασκευασμένα από Ο.Σ ?

  α)Όταν λέω (συνεχή δόμηση) ή (μονολιθική δόμηση,) είναι η ίδια μέθοδος σχεδιασμού.
  β)Όταν λέω (φέρον οργανισμό) είναι άλλη μέθοδος σχεδιασμού.

  Στην α) μέθοδο (μονολιθική δόμηση,) ή αλλιώς (συνεχή δόμηση) οι δυνάμεις των φορτίων του κτιρίου, (πλάκες, δοκοί, πράγματα, μεταβλητά φορτία) μεταφέρονται στο έδαφος μέσω της τοιχοποιίας
  Δηλαδή η τοιχοποιία παίζει ενεργό ρόλο στατικής.

  Στην β) μέθοδο, (φέρον οργανισμός) τα φορτία (πλάκες, δοκοί, πράγματα, μεταβλητά φορτία, αλλά και η πλήρωση της τοιχοποιίας, ) αποτελούν φορτία τα οποία αναλαμβάνει να μεταφέρει στο έδαφος η κολόνα.
  Σε κάθε περίπτωση αν βάλουμε κολόνες, μετατρέπουμε την τοιχοποιία, από φορέας που ήταν πριν, σε απλό βάρος της κατασκευής, το οποίον επιβαρύνει τις κολόνες με περισσότερα φορτία, επομένως,και με την αύξηση των διαστάσεών της, και την αύξηση του κόστους, χωρίς το παραμικρό όφελος.
  Απεναντίας επιβαρύνουμε περισσότερο την στατική του φέροντος.

  Για τους πάρα πάνω λόγους, είναι χαζό να σχεδιάζουμε και με τις δύο μεθόδους μαζί.

  Ή θα σχεδιάσουμε με φέροντα οργανισμό, και η πλήρωση της τοιχοποιίας θα γίνει με ελαφριά υλικά π.χ Αλφα μπλοκ. ( και όχι με Ο.Σ )

  Ή θα σχεδιάσουμε μονολιθικά

  Δεν συμφέρει να σχεδιάζουμε με κολόνες και τοιχία, θεωρώντας τα τοιχία βάρος της κατασκευής.
  Γιατί το κάνουν αυτό στα προκατασκευασμένα?

  Ακόμα το άλλο λάθος που κάνουν κατ εμένα, είναι τα σενάζ στην τοιχοποιία όταν σχεδιάζουν με φέροντα.
  Το σενάζ είναι χρήσιμο μόνο στον μονολιθικό σχεδιασμό, για την παραλαβή των κάμπψεων ( τα οριζόντια ) και την παραλαβή των τεμνουσών σε σεισμική διέγερση ( τα κάθετα σενάζ σε παράθυρα και πόρτες )

  Στον φέροντα είναι ψαθυρό, διότι ενώ σχεδιάζουμε ελαστικά, τα σενάζ καταργούν αυτήν την ελαστικότητα, μετατρέποντας το υποστύλωμα σε κοντό.
  Το ίδιο κάνει και το τοιχίο από Ο.Σ στον φέροντα. Τον μετατρέπει από ελαστικό, σε μονολιθικό και άκαμπτο.

 20. (επάνω) - Ανάρτηση #19
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Το ερώτημα είναι το εξής.
  Γιατί τα κάθετα στοιχεία με μεγάλη διατομή κάτοψις εμφανίζουν λοξά βέλη όταν αστοχούν, ενώ τα κάθετα στοιχεία με μικρή διατομή κάτοψις, εμφανίζουν οριζόντιες τέμνουσες?
  Αναφέρομαι στα υποστυλώματα της πιλοτής, ή του ισογείου.

  Το έχει λύσει αυτό το ερώτημα η επιστήμη?
  Αν ναι πια είναι η απάντηση?

  Για μένα μου φαίνεται σαν το μεγάλο στοιχείο να ολίσθησε το μισό πάνω στο άλλο μισό διαγώνια?
  Τι να το προκάλεσε αυτό?

  Για μένα, το λοξό βέλος είναι η συνιστώσα της αδράνειας και των φορτίων.
  Οπότε η μικρή κολόνα δεν αντέχει την οριζόντια τέμνουσα κοντά στην βάση και είναι ψαθυρή.
  Το μεγάλο όμως στοιχείο, αντέχει την οριζόντια τέμνουσα κοντά στην βάση του, αλλά δεν αντέχει την συνιστώσα ( λοξό βέλος ) προερχόμενη από την ταλάντωση, η οποία υφίσταται λόγο του εναλλάξ συνδυασμού οριζόντιων και κάθετων φορτίσεων του φέροντα.
  Αν είναι έτσι όπως τα λέω, τότε το μόνο φάρμακο για να σταματήσει η ταλάντωση που προκαλεί τα λοξά τόξα, είναι η πάκτωση της βάσης με το έδαφος, ή η μικρή προένταση μεταξύ δώματος και εδάφους στα μεγάλα στοιχία, ώστε και να σταματήσουμε την ταλάντωση που προκαλεί τα λοξά βέλη, αλλά συγχρόνως η προένταση (γενικά η θλίψη) έχει πολύ θετικά αποτελέσματα, καθότι βελτιώνει τις τροχιές του λοξού εφελκυσμού.

  Από την άλλη έχεις και το άλλο καλό...τη μειωμένη ρηγμάτωση λόγω θλίψης, κάτι που αυξάνει την ενεργό διατομή και αυξάνει και τη δυσκαμψία της κατακευής!!!
  Αυτά όλα φαίνονται και στο μικρό πείραμα του βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=JJIsx...eature=related

 21. (επάνω) - Ανάρτηση #20
  Τεχνίτης
  Εργοδηγός Δομικών Εργων
  Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.12.2009
  Περιοχή
  ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  Αναρτ.
  658
  Εύσημα

  έδωσε
  80
  έλαβε
  22
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Θέλω να πω αυτά που λέω χρόνια εδώ μέσα, αλλά δεν μπορώ να πω πολλά γιατί θα είναι spam (Tα έχω ξαναπεί)
  Πάντως .. Αυτό το video, http://www.youtube.com/watch?v=C2Z1z...layer_embedded προς το τέλος, στο 52ο λεπτό, κάνει προσομοίωση σεισμού, και δείχνει εμφανέστατα, ότι το τοιχίο του κτίριου δεν είναι πακτωμένο με την βάση, και σηκώνετε εναλλάξ.
  Την ώρα που είναι στην φάση της ανύψωσης, η μία του πλευρά είναι στον αέρα.
  Το ερώτημα είναι
  α) μένει αστήρικτη από την βάση η μία πλευρά του τοιχίου...ναι ή όχι?
  β) αν μένει αστήρικτη, τι κάνουν τα φορτία του τοιχίου στην αστήριχτη πλευρά?
  γ) μήπως την συνιστώσα που λέγαμε πριν?
  δ) Αν ένας κόμβος είναι 90 μοίρες, μπορεί να παραμείνει 90 μοίρες όταν ο φέρον είναι στην κατάσταση του τοιχίου?
  ε) Αν αυτό το τοιχίο ήταν πακτωμένο με την βάση την σεισμική στα δύο του άκρα θα σηκωνόταν?
  Φυσικά όχι.
  Αν δεν σηκωνόταν θα είχαμε ροπές στους κόμβους?
  Απαντήστε...

  Ναι είναι άλλη μέθοδος, με ελαστικούς κόμβους, και ασύνδετα τα στοιχεία με την βάση.
  Ναι δεν υπάρχουν λοξά βέλη.
  Αλλά φαντάζεσαι το τοιχίο να ήταν πλαίσιο με κόμβους και άλλους πέντε ορόφους από πάνω?
  Σε αυτή την μέθοδο δεν μας είπαν τι θα γίνει αν προσθέσουν παράθυρα και τοιχοποιία, ή τζαμαρίες.
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 09.09.2011 στις 23:59

Σελίδα 1 από 24 1231121 ... ΤελευταίοΤελευταίο

Παρόμοια θέματα

 1. Απαντήσεις: 13
  Τελευταία Ανάρτηση: 02.10.2014, 09:59
 2. N.4014/11: Κτίσμα εκτός σχεδίου τοποθετημένο εντός πλαγίων αποστάσεων
  Από το μέλος Patrick στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
  Απαντήσεις: 18
  Τελευταία Ανάρτηση: 07.02.2012, 12:46
 3. Κάτοψη σχήματος Γ - Όπλιση πλάκας και μόρφωση φέροντα οργανισμού
  Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
  Απαντήσεις: 23
  Τελευταία Ανάρτηση: 19.02.2010, 19:27
 4. Λογισμικό για τη μελέτη φέροντα οργανισμού ναών
  Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Στατικά
  Απαντήσεις: 1
  Τελευταία Ανάρτηση: 16.01.2010, 19:00
 5. Φρεάτιο ανελκυστήρα-θεμελίωση
  Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
  Απαντήσεις: 5
  Τελευταία Ανάρτηση: 08.01.2010, 21:26

Τα Δικαιώματα σας

 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
 • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
 •