δεν έχει τύχει να ασφαλίσω κανένα έργο , πόσο μάλλον δημόσιο ......σε ποιες εταιρίες θα μπορούσα να απευθυνθώ ...........ενδεικτικό κόστος..???