Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ιαπωνία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραμμα «H.R.T.P. Human Resources Training Programme», το οποίο προσφέρει σε στελέχη επιχειρήσεων χωρών- μελών της ΕΕ, την ευκαιρία σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσουν μια σφαιρική άποψη γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των ιαπωνικών επιχειρήσεων, τις πρακτικές, τη δομή, την κουλτούρα και τα τεχνολογικά επιτεύγματά τους. Continue reading →