04.09.2014
  1. Αναπροσαρμογή οικιακού τιμολόγιου ΔΕΗ Γ1 & Γ1Ν στις νέες χρεώσεις. Με εφαρμογή στις καταναλώσεις από 25.07.2014 & 1.2.2013.
  2. Επιμέρους βελτιώσεις.


03.06.2013
  1. Διόρθωση τύπου, υπολογισμού (Ειδικού Τέλος 5‰).
  2. Διόρθωση Χρεώσεων Νύχτας και ζώνης μειωμένης χρέωσης (Οικιακό Τιμολόγιο Γ1Ν).
  3. Επιμέρους βελτιώσεις.12.05.2013 Διόρθωση!


12.05.2013 Διόρθωση!
Εισαγωγή στον συνυπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ΕΦΚ (Ν. 3336/05) και του Ειδικού Τέλους 5‰ (Ν.2093/92) στην καρτέλα ΔΕΗ (Τιμολόγιο Γ1).