Θα ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιος συνάδερφος γνωρίζει εάν για το νησί της Λευκάδος ισχύουν κάποιοι ειδικοί όροι δόμησης, ή περιορισμοί όσον αφορά στη μορφή των κτιρίων , σε εκτός σχεδίου περιοχή, ή εάν απαιτείται υποχρεωτικά έλεγχος ΕΠΑΕ ή έστω μια παραπομπή για να ψάξω.