Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Αποτελέσματα: 21 έως 38 από σύνολο 38

Θέμα: Excel για την παραγωγή Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ)

  1. Excel για την παραγωγή Τιμολογίου Λεπτομέρειες »»

   Excel για την παραγωγή Τιμολογίου

   Έκδοση: 17.00, από το μέλος: (Μηχανικός) Το μέλος Xάρης δεν είναι συνδεδεμένο
   Τελευταία φορά που ο Προγραμματιστής ήταν Συνδεδεμένος: Feb 2020 Εκτυπώσιμη Έκδοση Αποστολή σελίδας με email
   Τύπος Αρχείου: Excel Αξιολόγηση:  (2 ψήφοι - 4,50 μ.ό.) Εγκαταστάσεις: 41
   Κυκλοφόρησε: 07.10.2013 Τελευταία Ενημέρωση: 22.09.2016 Λήψεις: 904
   Υποστηρίζεται ΕΜΠΟΡΙΚΟ Μακροεντολές


   Το πρόγραμμα πλέον κυκλοφορεί μόνο σε εμπορική έκδοση, πλήρως παραμετροποιήσιμο και με νέες δυνατότητες.
   Μπορείτε να το προμηθευτείτε από
   ΕΔΩ.


   Εύχρηστο και λειτουργικό πρόγραμμα σε Excel για την έκδοση τόσο τιμολογίων/αποδείξεων παροχής υπηρεσιών όσο και τιμολογίων/αποδείξεων – δελτίων αποστολής πώλησης προϊόντων και αποδείξεων είσπραξης με δυνατότητες και αυτοματισμούς ώστε να παράγουμε εύκολα και γρήγορα, πλήρη, όμορφα τιμολόγια που αποπνέουν επαγγελματισμό.

   Δωρεάν ενημερώσεις για πάντα!

   Γενικά Χαρακτηριστικά:
   • Τα τιμολόγια διακρίνονται σε δύο είδη: 1) Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και 2) Τιμολόγια Πώλησης Προϊόντων.
   • Υπάρχουν αντίστοιχα δύο λίστες πελατών: 1) Πελάτες Υπηρεσιών και 2) Πελάτες Προϊόντων.
   • Φυσικά, κάποιος πελάτης μπορεί να βρίσκεται και στις δύο λίστες.
   • Για τις δυο μορφές τιμολογίων υπάρχουν και οι αντίστοιχες λίστες με 1) Υπηρεσίες (κωδικός-περιγραφή-κόστος) και 2) Προϊόντα (κωδικός-περιγραφή-μονάδα μέτρησης-τιμή μονάδος-κατηγορία ΦΠΑ).
   • Σε ξεχωριστή καρτέλα βρίσκονται οι βασικές κοινές παράμετροι στοιχεία της εταιρίας / επιτηδευματία, τίτλος & είδος παραστατικού, είδη τρόπου πληρωμής & εξόφλησης, είδη ΦΠΑ και είδη παρακρατούμενου φόρου.
   • Περιλαμβάνονται: 1 είδος τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και 1 είδος τιμολογίων πώλησης προϊόντων/δελτίου αποστολής - 1 είδος μόνο δελτίων αποστολής - 1 είδος αποδείξεων είσπραξης
   • Τα τιμολόγια διακρίνονται σε δύο είδη: 1) Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και 2) Τιμολόγια Πώλησης Προϊόντων.
   • Υπάρχουν αντίστοιχα δύο λίστες πελατών: 1) Πελάτες Υπηρεσιών και 2) Πελάτες Προϊόντων.
    Φυσικά, κάποιος πελάτης μπορεί να βρίσκεται και στις δύο λίστες.
   • Για τις δυο μορφές τιμολογίων υπάρχουν και οι αντίστοιχες λίστες με:
    1) Υπηρεσίες (κωδικός-περιγραφή-κόστος) και 2) Προϊόντα (κωδικός-περιγραφή-μονάδα μέτρησης-τιμή μονάδος-κατηγορία ΦΠΑ).
   • Σε ξεχωριστή καρτέλα βρίσκονται οι βασικές κοινές παράμετροι:
    στοιχεία της εταιρίας / επιτηδευματία, τίτλος & είδος παραστατικού, είδη τρόπου πληρωμής & εξόφλησης, είδη ΦΠΑ και είδη παρακρατούμενου φόρου, λογότυπο και σφραγίδα εταιρίας.
   • 1 είδος τιμολογίων παροχής υπηρεσιών1 είδος τιμολογίων πώλησης προϊόντων/δελτίων αποστολής. – 1 είδος μόνο δελτίων αποστολής1 είδος αποδείξεων είσπραξης.

   Δυνατότητες:
   • Διαμόρφωση της επικεφαλίδας των τιμολογίων, όπως ακριβώς τη θέλουμε.
   • Μορφοποίηση των τιμολογίων (χρώματα, φόντο, γραμματοσειρές), όπως ακριβώς τα θέλουμε.
   • Εισαγωγή πελάτη με 3 τρόπους:
    α) συμπλήρωση κατευθείαν στο έντυπο του τιμολογίου,
    β) εύρεση πελάτη βάσει του ΑΦΜ του και
    γ) από την καταβιβαζόμενη λίστα
   • Εισαγωγή παρεχόμενης υπηρεσίας / πωλούμενου προϊόντος με 3 τρόπους:
    α) συμπλήρωση κατευθείαν στο έντυπο του τιμολογίου,
    β) από τους κωδικούς των πωλούμενων υπηρεσιών/προϊόντων και
    γ) από την καταβιβαζόμενη λίστα ή από τους α/α της λίστας υπηρεσιών/προϊόντων
   • Διαφορετική έκπτωση ανά γραμμή, δηλαδή ανά πωλούμενη υπηρεσία / προϊόν.
   • Δυνατότητα αντίστροφου υπολογισμού της έκπτωσης ανά γραμμή, βάσει δεδομένης τελικής τιμής με τον ΦΠΑ.
   • Αντίστροφος υπολογισμός έκπτωσης, δηλαδή για δεδομένη έκπτωση πόση είναι η καθαρή αξία.
   • Μέχρι και τρεις διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ και συγκεντρωτική ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ σε ένα τιμολόγιο πώλησης προϊόντων.
   • Ορισμός του ποσοστού ΦΠΑ ανά τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
   • Επιλογή του συντελεστή παρακρατούμενου φόρου για τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από τη σχετική λίστα των βασικών παραμέτρων.
   • Επιλογή ανά τιμολόγιο εμφάνισης τίτλου ("πρωτότυπο", "αντίγραφο" κ.λπ.) και τελικού συνόλου στο άνω μέρος του τιμολογίου
   • (αφορά μηχανικούς) Αν υπάρχει "Νόμιμη Αμοιβή", την αναγράφουμε για τον υπολογισμό των κρατήσεων. Αν δεν υπάρχει διαγράφεται η αντίστοιχη σειρά από το τιμολόγιο.
   • (αφορά μηχανικούς) Αν έχουμε ορίσει ποσοστά κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ (έχει καταργηθεί) ή/και ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ, υπολογίζονται και αναγράφονται αυτόματα οι σχετικές κρατήσεις στο μέγιστο μεταξύ "Νόμιμης Αμοιβής" και συμφωνηθείσας με τον πελάτη μας.
   • Ορισμός εικόνας - υδατογραφήματος ως φόντου στα τιμολόγια.

   Αυτοματισμοί:
   • Η δημιουργία νέου τιμολογίου γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού από το τελευταίο τιμολόγιο / δελτίο αποστολής της σειράς οπότε:
    α) αυξάνεται κατά +1 η αρίθμηση,
    β) διαγράφονται τα υπάρχοντα στοιχεία για να έχουμε ένα νέο «καθαρό» και έτοιμο προς συμπλήρωση τιμολόγιο και
    γ) συμπληρώνεται αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
   • Ο αριθμός του τιμολογίου λαμβάνεται αυτόματα από το όνομα της καρτέλας. Μπορούμε όμως να ορίσουμε και διαφορετικό αριθμό, όποιον επιθυμούμε.
   • Υπολογισμός του λαμβανόμενου ποσού μετά την αφαίρεση της παρακράτησης φόρου και σε περίπτωση που αυτή είναι 0,00€ διαγράφεται η αντίστοιχη σειρά από το τιμολόγιο.
   • Εγγραφή του «Τελικού Συνόλου» ολογράφως.
   • Σε κάθε τιμολόγιο υπάρχει κουμπάκι «Εισαγωγή Νέου Πελάτη στο φύλλο «Πελάτες» που μας μεταφέρει στο φύλλο «Πελάτες» στην πρώτη ελεύθερη γραμμή.
   • Σε κάθε τιμολόγιο υπάρχει κουμπάκι «προεπισκόπηση ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» που σας μεταφέρει αυτόματα στην προεπισκόπηση εκτύπωσης

   Επισημάνσεις:
   • Το πρόγραμμα είναι συμβατό με τις εκδόσεις του Excel 2007 και άνω.
   • ΠΡΟΣΟΧΗ! Δυστυχώς οι μακροεντολές που έχουν αυτοματισμούς δεν δουλεύουν σε Mac OS.

   Αν και η έκδοση που φαίνεται στο βίντεο είναι παλιά, μπορείτε να πάρετε μια γεύση από το πρόγραμμα.
   Κόστος Αγοράς:

   20€+ΦΠΑ.
   Δωρεάν ενημερώσεις για πάντα.
   Τρόπος Πληρωμής:

   1) μέσω PayPal ή πιστωτικής κάρτας* (, , ):
   * δεν χρειάζεται να έχετε λογαριασμό στο PayPal για πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας
   Kλικ στο κουμπάκι Πληρωμή μέσω PayPal, στα δεξιά της παρούσας σελίδας ή
   2) μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό:
   : 211.410248.73 (ΙΒΑΝ: GR93 0110 2110 0000 2114 1024 873)
   : 0026.0520.17.0200096957 (IBAN: GR36 0260 5200 0001 7020 0096 957)
   : 5227.082730.489 (ΙΒΑΝ: GR13 0172 2270 0052 2708 2730 489)
   : 714002101076878 (ΙΒΑΝ: GR06 0140 7140 7140 0210 1076 878)
   Στη συνέχεια μου στέλνετε email στο [email protected].
   Μην ξεχάσετε να αναφέρετε τα στοιχεία σας (επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) για το τιμολόγιο.

   Στιγμιότυπα:

   Excel-Timologia-1.jpg‎   Excel-Timologia-2.jpg‎   Excel-Timologia-3.jpg‎   Excel-Timologia-4.jpg‎   Excel-Timologia-5.jpg‎  

   Excel-Timologia-7.jpg‎   Excel-Timologia-6.jpg‎  


   Δείξτε την υποστήριξή σας στον δημιουργό του λογισμικού:

   • Αν σας αρέσει αυτό το λογισμικό, υποστηρίξτε τον δημιουργό του κάνοντας μια δωρεά (εκτός βέβαια αν είναι ΕΜΠΟΡΙΚΟ, οπότε πρέπει να το αγοράσετε για να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε νόμιμα).
   • Το λογισμικό αυτό δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί ή δημοσιευθεί οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού του.
 1. (επάνω) - Ανάρτηση #22
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος sps δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.03.2012
  Περιοχή
  Messinia
  Αναρτ.
  8
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  34
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Ευχαριστω πολυ Χαρη για το χρονο σου, θα προσπαθησω να αναβαθμιστω!

 2. (επάνω) - Ανάρτηση #23
  Μηχανικός
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Το μέλος diong δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  13.07.2014
  Περιοχή
  ΑΘΗΝΑ
  Αναρτ.
  1
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  ευχαριστω

 3. (επάνω) - Ανάρτηση #24
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος vkritikos δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  10.08.2014
  Περιοχή
  Πάτρα
  Αναρτ.
  1
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  7
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  ευχαριστώ πολύ

 4. (επάνω) - Ανάρτηση #25
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος 4wheeler δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  26.04.2013
  Περιοχή
  Αθήνα
  Αναρτ.
  12
  Εύσημα

  έδωσε
  4
  έλαβε
  3
  Αρχεία

  Λήψεις
  6
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Συγχαρητήρια για το Excel!

  Οι ΑΛ (πρώην ΑΠΥ) πρέπει να είναι σε θεωρημένο από την εφορία μπλοκάκι.
  Νομίζω ότι τελικά οι ΑΛΣ πρέπει να είναι θεωρημένες μόνο εάν είναι μηχανογραφημένες, αλλιώς οι χειρόγραφες από μπλοκάκι του εμπορίου μπορούν να είναι αθεώρητες.

 5. Ευχαριστούν οι:


 6. (επάνω) - Ανάρτηση #26
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Για το χειρόγραφο μπλοκάκι ΑΛ, ναι, δεν χρειάζεται να είναι θεωρημένο.
  Για τις μηχανογραφημένες δεν το γνωρίζω.
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

 7. (επάνω) - Ανάρτηση #27
  Τεχνίτης
  Το μέλος georec δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  24.10.2014
  Περιοχή
  Κόρινθος
  Αναρτ.
  1
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  0
  Ανέβασε
  0
  Έκδοση
  1.00

  Προεπιλογή

  Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την αποδοχή, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, κατέβασα το excel win2-TRY_VER 1.10, μπορώ να διαγράψω κάποια κελιά, συγκεκριμένα αυτά με τις κρατήσεις ΤΕΕ και ΤΣΕΜΕΔΕ, αν γίνεται και πως

  Ευχαριστώ.

 8. (επάνω) - Ανάρτηση #28
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Καλημέρα,

  Το πρόγραμμα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ μεν αλλά
  "ως έχει" στους συναδέλφους μέλη του eMichanikos.gr.
  Για οποιαδήποτε τροποποίηση επιθυμείτε, στείλτε μου email στο [email protected] για να σας ενημερώσω για το κόστος και τον τρόπο πληρωμής.
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

 9. (επάνω) - Ανάρτηση #29
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Πλέον το πρόγραμμα διατίθεται μόνο επί πληρωμή και με δυνατότητες και παραμετροποιήσεις που δεν ήταν διαθέσιμες στην προηγούμενη έκδοση.
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

 10. (επάνω) - Ανάρτηση #30
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Το πρόγραμμα στην εμπορική του έκδοση εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο συμπεριλαμβάνοντας τιμολόγια πώλησης (1 και 2 σελίδων), δελτίο αποστολής, πολλές περισσότερες δυνατότητες μορφοποίησης, επιπλέον φύλλο όπου καταχωρούμε τα προϊόντα της εταιρίας μας και πλέον η επιλογή στα τιμολόγια πώλησης γίνεται μέσω επιλογής από καταβιβαζόμενη λίστα.

  Το μέγιστο πλήθος των πελατών και προϊόντων είναι 500 αλλά μπορείτε να το αυξήσετε κι άλλο μέσω παρεμβολής γραμμών.
  Τα δυο αυτά φύλλα είναι μεν κλειδωμένα για προστασία από αθέλητη διαγραφή αλλά χωρίς κωδικό.
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

 11. (επάνω) - Ανάρτηση #31
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Στη νέα έκδοση, 7.00:
  • διορθώνονται προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την αντιγραφή-επικόλληση προϊόντων στη σχετική καρτέλα από άλλο πίνακα excel,
  • το τελικό σύνολο που αναγράφεται και πάνω στο τιμολόγιο προϊόντων 2 σελίδων (λάμβανε την καθαρή αξία)

  Στη νέα έκδοση, 8.00:
  • προστέθηκε ένα νέο φύλλο για τιμολόγια πώλησης προϊόντων σε κατακόρυφη διάταξη, με διαθέσιμες 20 γραμμές για προϊόντα.

  Οι συνδρομητές του Excel μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από ΕΔΩ.
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

 12. (επάνω) - Ανάρτηση #32
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Στη νέα έκδοση, 8.10:
  • προστέθηκε ένα νέο φύλλο για τιμολόγια πώλησης προϊόντων σε κατακόρυφη διάταξη με τη δυνατότητα απευθείας εισαγωγής των προϊόντων και των τιμών τους χωρίς να τα επιλέγχουμε από λίστα γεγονός που σήμαινε ότι πρέπει πρώτα να τα καταχωρήσουμε στη βάση δεδομένων της καρτέλας "Προϊόντα"
  • προστέθηκε το πεδίο "Σχετικό Τιμολόγιο" στο Δελτίο Αποστολής, όπου καταχωρούμε αν επιθυμούμε το τιμολόγιο στο οποίο αναφέρεται το εν λόγω δελτίο.

  Οι συνδρομητές του Excel μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από ΕΔΩ.
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

 13. (επάνω) - Ανάρτηση #33
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Στη νέα έκδοση, 10.00:
  • Πλέον υπάρχουν δύο λίστες, δηλαδή δύο ξεχωριστά φύλλα, για την καταχώρηση των πελατών. Γίνεται διάκριση ανάμεσα σε πελάτες για παροχή υπηρεσιών (Φύλλο "Πελάτες-Υ") και σε πελάτες για πώληση προϊόντων (Φύλλο "Πελάτες-Π").
   Αν κάποιος είναι πελάτης και στις δύο κατηγορίες αντιγράφουμε τη γραμμή και στις δύο λίστες.
  • Στο παραπάνω τιμολόγιο πώλησης προϊόντων κατακόρυφης διάταξης (Φύλλο "ΠΚ001") προστέθηκε μια στήλη με το κωδικό του προϊόντος. Η εισαγωγή ενός προϊόντος στο τιμολόγιο γίνεται είτε με επιλογή από την καταβιβαζόμενη λίστα είτε με αναγραφή του α/α του προϊόντος είτε με αναγραφή του κωδικού του προϊόντος και αφού περιγράψουμε όλα τα προϊόντα κλικ στο σχετικό κουμπάκι.
  • Προστέθηκε και ένα τιμολόγιο πώλησης προϊόντων κατακόρυφης διάταξης σε απλή μορφή (Φύλλο "ΠΧ001") όπου δεν υπάρχει ο κωδικός προϊόντος ούτε η επιλογή μέσω λίστας.
  • Η δημιουργία νέου τιμολογίου/δελτίου αποστολής γίνεται πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού από το τελευταίο τιμολόγιο/δελτίο αποστολής της σειράς.
   Δηλαδή, με ένα κλικ αντιγράφεται το τελευταίο τιμολόγιο στο οποίο η αρίθμηση είναι +1 στον αριθμό του τελευταίου τιμολογίου.

  Οι συνδρομητές του Excel μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από ΕΔΩ.
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

 14. (επάνω) - Ανάρτηση #34
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Στη νέα έκδοση, 12.00:
  • Προστέθηκε ένα νέο φύλλο για τιμολόγια πώλησης προϊόντων, σε κατακόρυφη μορφή Α4.
   Είναι πιο σύνθετο από το προηγούμενο, έχει περισσότερες στήλες και πιο συγκεκριμένα:
   1) τη δυνατότητα έκπτωσης ανά προϊόν,
   2) τη δυνατότητα διαφορετικού συντελεστή ΦΠΑ ανά προϊόν (3 δυνατοί, οριζόμενοι από τον χρήστη, συντελεστές),
   3) ανάλυση του ΦΠΑ ανά συντελεστή,
   4)έτοιμο στο ίδιο φύλλο ένα δεύτερο τιμολόγιο με τον τίτλο "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" ώστε να τυπώνονται με μία κίνηση και τα δύο, πρωτότυπο και αντίγραφο.
  • Για τις ανάγκες αυτού του φύλου προστέθηκαν:
   1) στο φύλλο "Προϊόντα", μία ακόμα στήλη με τον συντελεστή που θα εφαρμόζεται ανά προϊόν,\
   2) στο φύλλο "Παράμετροι" ένας πίνακας τριών θέσεων για τρεις διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ, π.χ. 6,5%, 13% και 23%.

  Οι συνδρομητές του Excel μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από ΕΔΩ.
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

 15. (επάνω) - Ανάρτηση #35
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Στη νέα έκδοση, 15.00:
  • Προστέθηκε ένα νέο φύλλο όπου καταχωρούμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε και την αρχική τιμή τους.
  • Προστέθηκε ένα νέο φύλλο για τιμολόγια υπηρεσιών όπου η επιλογή της υπηρεσίας γίνεται από καταβιβαζόμενη λίστα σε αντιστοιχία με το τιμολόγιο για τα προϊόντα.
  • Πλέον υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης 1, 2 ή 3 αντιγράφων των τιμολογίων υπηρεσιών με το πάτημα ενός κουμπιού
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

 16. (επάνω) - Ανάρτηση #36
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Στη νέα έκδοση, 16.00 έχουμε πολλές και σημαντικές αλλαγές:
  • Όλα τα παλιά είδη τιμολογίων και δελτίων αποστολής συγχωνεύθηκαν σε μόλις δύο, ένα για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και ένα για τιμολόγια-δελτία αποστολής προϊόντων. ΤΥxxx και TΠxxx αντίστοιχα.
  • Για τη συμπλήρωση των "Στοιχείων Πελάτη" υπάρχουν πλέον τρεις (3) τρόποι:
   α) συμπλήρωση κατευθείαν στο έντυπο του τιμολογίου,
   β) εύρεση πελάτη βάσει του ΑΦΜ του και
   γ) από την καταβιβαζόμενη λίστα
  • Για τη συμπλήρωση των "Παρεχόμενων Υπηρεσιών / Πωλούμενων Προϊόντων" υπάρχουν πλέον τρεις (3) τρόποι:
   α) συμπλήρωση κατευθείαν στο έντυπο του τιμολογίου,
   β) από τους κωδικούς των πωλούμενων υπηρεσιών/προϊόντων και
   γ) από την καταβιβαζόμενη λίστα ή από τους α/α της λίστας υπηρεσιών/προϊόντων
  • Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων πελάτη στις λίστες πελατών υπηρεσιών/πελατών προϊόντων από το έντυπο του τιμολογίου με το πάτημα ενός κουμπιού.
  • Κατά τη δημιουργία νέου τιμολογίου η οποία γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού από το τελευταίο τιμολόγιο της σειράς συμβαίνουν τα εξής:
   α) αυξάνεται κατά +1 η αρίθμηση,
   β) διαγράφονται τα υπάρχοντα στοιχεία για να έχουμε ένα νέο "καθαρό" και έτοιμο προς συμπλήρωση τιμολόγιο και
   γ) συμπληρώνεται αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

  Οι συνδρομητές του Excel μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από ΕΔΩ.

  Από την έκδοση αυτή το κόστος αυξάνει σε 20€ με τον ΦΠΑ (16,26€+ΦΠΑ).
  Υπενθυμίζω ότι η συνδρομή είναι δωρεάν για πάντα!
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

 17. (επάνω) - Ανάρτηση #37
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Στη νέα έκδοση, 16.10 έχουμε τις εξής αλλαγές:
  • Διορθώθηκε σφάλμα στο Τιμολόγιο Πώλησης Προϊόντων κατά το οποίο αν η τιμή του ΦΠΑ στη σχετική στήλη ήταν διαφορετική απ' ό,τι είναι στη λίστα των προϊόντων δεν υπολογίζονταν σωστά ο συνολικός ΦΠΑ.
  • Προστέθηκε μια δυνατότητα σημαντική ίσως για πολλούς. Πλέον μπορείτε να δίνεται την τελική τιμή (με τον ΦΠΑ) ενός προϊόντος και το πρόγραμμα να υπολογίζει αυτόματα την έκπτωση βάσει της αρχικής τιμής του προϊόντος (άνευ ΦΠΑ) και του ποσοστού ΦΠΑ. Στη συνέχεια, με ένα κλικ μεταφέρονται οι εκπτώσεις στο τιμολόγιο και όλοι οι υπολογισμοί γίνονται αυτόματα.

  Οι συνδρομητές του Excel μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από ΕΔΩ.
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

 18. (επάνω) - Ανάρτηση #38
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Στη νέα έκδοση, 16.30 έχουμε τις εξής αλλαγές:

  • Διορθώθηκε σφάλμα στο Τιμολόγιο Πώλησης Προϊόντων κατά το οποίο στο 2ο και 3ο αντίγραφο τα στοιχεία πελάτη λάμβαναν τις τιμές του πρωτοτύπου μόνο όταν η επιλογή πελάτη γινόταν από την καταβιβαζόμενη λίστα.
  • Πλέον, κατά τη δημιουργία νέου Τιμολογίου Πώλησης Προϊόντων οι τιμές των πεδίων "Τόπος Φόρτωσης" και "Τόπος Προορισμού" δεν διαγράφονται αλλά λαμβάνουν τις τιμές του προηγούμενου τιμολογίου.
  • Στο τιμολόγιο πώλησης προϊόντων, ΤΠxxx, στα δύο αντίγραφα που βρίσκονται κάτω από το πρωτότυπο, η τιμή της έκπτωσης λαμβάνει την τιμή "0,00%" ακόμα και σε γραμμές που δεν υπάρχουν προϊόντα.
  • Προστέθηκε νέο έντυπο: δελτίο αποστολής μόνο που δεν είναι και τιμολόγιο
  • Προστέθηκε νέο έντυπο: απόδειξη είσπραξης
  • Έγιναν μικρές αλλαγές ως προς τη μορφοποίηση.


  Οι συνδρομητές του Excel μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από ΕΔΩ.
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

 19. (επάνω) - Ανάρτηση #39
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Στη νέα έκδοση, 17.00 έχουμε τις εξής αλλαγές:
  • προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας αναγραφής του «ολογράφως» (ελληνικά ή αγγλικά)
  • το λογότυπο και η σφραγίδα εισάγονται μόνο μια φορά στο φύλλο «Παράμετροι» και ενημερώνονται αμέσως όλα τα άλλα φύλλα
  • έχουν ξεκλειδώσει πολλά κελιά και είναι δυνατή η αντικατάσταση π.χ. των ετικετών σε άλλη γλώσσα
  • ξεκλείδωσε η δυνατότητα να αλλάζετε το μέγεθος των γραμμών/στηλών και η δυνατότητα να αποκρύψετε κάποιες γραμμές/στήλες
  • υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του τίτλου του αντιγράφου για καθένα από τα τρία (πρωτότυπο, αρχείου, λογιστή) χωριστά
  • έγιναν μικρές διορθώσεις στα δυο αντίγραφα (αρχείου & λογιστή)

  Οι συνδρομητές του Excel μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από ΕΔΩ.
  Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12

Παρόμοια θέματα

 1. Μισθωτός και δελτίο παροχής υπηρεσιών
  Από το μέλος filpap στη θεματική κατηγορία Ρωτήστε τον Νίκο Κολυδά
  Απαντήσεις: 1
  Τελευταία Ανάρτηση: 22.01.2017, 19:47
 2. Απαντήσεις: 1
  Τελευταία Ανάρτηση: 01.06.2014, 15:01
 3. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ
  Από το μέλος Jim_K στη θεματική κατηγορία Ρωτήστε τον Νίκο Κολυδά
  Απαντήσεις: 1
  Τελευταία Ανάρτηση: 08.02.2014, 15:34
 4. Ομόρυθμη Εταιρεία, Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
  Από το μέλος grno01 στη θεματική κατηγορία Ρωτήστε τον Νίκο Κολυδά
  Απαντήσεις: 1
  Τελευταία Ανάρτηση: 20.08.2012, 13:24
 5. Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας
  Από το μέλος maximos75 στη θεματική κατηγορία Ελεύθεροι Επαγ./Εταιρίες
  Απαντήσεις: 6
  Τελευταία Ανάρτηση: 14.03.2012, 01:06

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
 • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
 •