Άρθρο στο Ενημερωτικό Δελτίο του Επιστημονικού & Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νο 169, Ιούλιος 2013, σ. 18

Αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στον επαγγελματικό χώρο των Μηχανικών σε Ελλάδα και Κύπρο και η οποία στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και των εξελίξεων θα πρέπει να αλλάξει. Βασίζεται σε εμπερειστατωμένη εμπειρία και γνώση του θέματος από το συγγραφέα του άρθρου.