Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίοΤελευταίο
Αποτελέσματα: 1 έως 20 από σύνολο 22
 1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή Αγκυρώσεις και ενώσεις διαμήκους οπλισμού πλακών, δοκών, στύλων, τοιχίων σύμφωνα με τους ευρωκώδικες

  Μέγα θέμα οι αγκυρώσεις και ενώσεις οπλισμού και τα δεδομένα άλλαξαν πάλι με τους ευρωκώδικες.

  Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να αγκυρωθούν οι διαμήκεις ράβδοι μιας δοκού σε έναν εξωτερικό κόμβο!!!
  Θα πρέπει να περιοριστούμε σε μικρές διατομές ράβδων, να έχουμε μεγάλων διαστάσεων υποστυλώματα στα οποία να καταλήγουν οι δοκοί.

  Έχουμε και λέμε λοιπόν:
  Πάλι (σε σχέση με τον ΕΚΩΣ) έχουμε δύο είδη συνθηκών συνάφειας:
  • Ι = ευνοϊκές (σε στύλους/τοιχία, πλάκες πάχους μέχρι 25cm και στο άνω τμήμα δοκών και πλακών πάχους >25cm)
  • ΙΙ = δυσμενείς (όπου δεν είναι ευνοϊκές)

  Η επίδραση του είδους της συνάφειας αποτυπώνεται στον υπολογισμό της τιμής σχεδιασμού της οριακής τάσης συνάφειας fbd, η οποία μειώνεται κατά 30% όταν οι συνθήκες είναι δυσμενείς (βλ. συντελεστή η1, §8.4.2(2) EC2).

  Το απαιτούμενο βασικό μήκος αγκύρωσης lb,rqd, το οποίο μετράται στον άξονα της ράβδου, υπολογίζεται και πάλι ως:
  lb,rqd = Φ/4 * σsd / fbd
  όπου σsd=fyd εκτός εάν έχουμε την περίπτωση εγκάρσιας συγκολλημένης ράβδου οπότε μειώνεται κατά Fbtd/As (βλ. §8.6(1) EC2)

  Το ελάχιστο μήκος αγκύρωσης lb,min υπολογίζεται και πάλι ως:
  lb,min > max{0,3*lb,rqd , 10Φ , 10cm} για ράβδους υπό εφελκυσμό
  lb,min > max{0,6*lb,rqd , 10Φ , 10cm} για ράβδους υπό θλίψη
  πλέον έχει τεθεί και ένα μήκος (10cm) κάτω από το οποίο δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση ακόμα και για Φ6 δηλαδή.
  Επίσης, δεν γίνεται διάκριση ανάλογα με τον αν έχουμε σεισμό ή όχι.

  Τέλος, το μήκος αγκύρωσης σχεδιασμού lbd, υπολογίζεται πλέον από τη σχέση:
  lbd = max{ α1 *α2*α3*α4*α5*lb,rqd , lb,min} (+5Φ αν έχουμε κατηγορία πλαστιμότητας Υψηλή - βλ. §5.6.2.2(4)P EC8)
  όπου α1, α2, α3, α4 και α5 μια σειρά από συντελεστές που ορίζονται στον Πίνακα 8.2 του EC2 και οι οποίοι έχουν όλοι την τιμή 1,0 για ράβδους υπό θλίψη, εκτός του α4 που λαμβάνει πάντα (και για ράβδους υπό εφελκυσμό) την τιμή 0,7.

  Ο συντελεστής α4 που μας μειώνει κατά 30% το μήκος αγκύρωσης των ράβδων μας, μπορεί να ληφθεί υπόψη μόνο αν έχουμε εγκάρσια συγκολλημένο ράβδο σε απόσταση τουλάχιστον 5Φ από το άκρο όπου αρχίζει να μετράται το lbd.

  Υπάρχει επίσης ο περιορισμός, α2*α3*α5 >0,7.
  Οι συντελεστές α1, α2, α3 και α5 εξαρτώνται από:
  • το είδος της αγκύρωσης (ευθύγραμμη ή μη)
  • το cd=f{a=απόσταση ράβδων μεταξύ των διαμήκων ράβδων, c=επικάλυψη ράβδου και το είδος της αγκύρωσης}
  • την εγκάρσια πίεση p στην κατάσταση αστοχίας, κατά μήκος του lbd
  • το εμβαδόν ΣΑst του εγκάρσιου οπλισμού κατά μήκος του μήκους αγκύρωσης σχεδιασμού lbd
  • το εμβαδόν ΣΑst,min της διατομής του ελάχιστου εγκάρσιου οπλισμού
  • το εμβαδόν As της διατομής της αγκυρούμενης ράβδου με τη μέγιστη διάμετρο
  • συντελεστή Κ με τιμές από 0 έως 0,1 (βλ. σχήμα 8.4 §8.4.(2) EC2)

  Αντιλαμβάνεστε ότι ο υπολογισμός της lbd για ράβδους υπό εφελκυσμό είναι ιδιαίτερα σύνθετος.
  Μπορούμε όμως να υπολογίζουμε απλουστευτικά το lbd, το οποίο πλέον ονομάζουμε ισοδύναμο μήκος αγκύρωσης lb,eq και είναι:
  lb,eq = α1 * lb,rqd (για καμπύλες αγκυρώσεις)
  lb,eq = α4 * lb,rqd (για αγκυρώσεις με συγκολλημένη εγκάρσια ράβδο)
  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  _ Στο μήκος αγκύρωσης σχεδιασμού lbd μετράται και το καμπύλο και το μετά απ' αυτό μήκος της ράβδου (όταν έχουμε εφελκυσμό μόνο).
  _ Στο ισοδύναμο μήκος αγκύρωσης lb,eq μετράται μόνο το ευθύγραμμο μήκος της ράβδου και η προβολή του καμπύλου.

  Ποια όμως είναι η ελάχιστη διάμετρος του τυμπάνου Φm για την καμπύλωση των ράβδων;
  4Φ για Φ=<16
  7Φ για Φ>16
  όπως δίνεται στον πίνακα 8.1Ν του EC2

  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Η παραπάνω διάμετρος πρέπει να ελέγχεται έναντι αστοχίας του σκυροδέματος (το σκυρόδεμα που βρίσκεται στο εσωτερικό της καμπυλομένης ράβδου, κινδυνεύει να αστοχήσει από την πίεση που δέχεται από την ράβδο). Πρέπει:
  Φm,min > Fbt * [(1/ab) +1/(2Φ)] / fcd
  όπου:
  ab είναι το ½ της απόστασης από κέντρο σε κέντρο μεταξύ των ράβδων, κάθετα στο επίπεδο της συγκόλλησης
  Fbt είναι η εφελκυστική δύναμη της ράβδου στην αρχή της καμπύλωσης και υπό τα φορτία αστοχίας
  fcd = fck/γc είναι η τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε θλίψη του σκυροδέματος

  Υπάρχει όμως η δυνατότητα να αποφύγουμε τον παραπάνω έλεγχο αν ισχύουν τα παρακάτω:
  • η αγκύρωση της ράβδου δεν απαιτεί μήκος μεγαλύτερο από 5Φ μετά την καμπύλωση
  • το επίπεδο της καμπύλωσης δεν είναι κοντά (δεν ορίζεται πόσο) στην εξωτερική επιφάνεια του σκυροδέματος
  • υπάρχει μια εγκάρσια ράβδος διαμέτρου >=Φ εντός του καμπύλου μήκους
  • η διάμετρος τυμπάνου δεν είναι μικρότερη από 4Φ για Φ<=16 και 7Φ για Φ>16


  Μετά τα παραπάνω καταλήγουμε στα παρακάτω απαιτούμενα μήκη αγκύρωσης για Μέση κατηγορία πλαστιμότητας, B500C και C25/30 και για ράβδους υπό θλίψη (δυσμενέστερη περίπτωση):
  Φ8 --> 32/47
  Φ10 --> 40/58
  Φ12 --> 48/70
  Φ14 --> 57/81
  Φ16 --> 65/93
  Φ18 --> 73/104
  Φ20 --> 81/116
  Φ22 --> 89/127
  Φ25 --> 101/145
  Φ28 --> 113/162
  Φ32 --> 129/185
  (το πρώτο νούμερο π.χ. 57cm για Φ14, αντιστοιχεί στο lbd για ευνοϊκές συνθήκες συνάφειας (Ι) και το δεύτερο, 81cm για Φ14 αντιστοιχεί στο lbd για δυσμενείς συνθήκες συνάφειας (Ι))

 2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
  Το Αβατάριο του μέλους sundance
  Εγγραφή
  16.11.2009
  Αναρτ.
  1.050
  Εύσημα

  έδωσε
  120
  έλαβε
  49
  Αρχεία

  Λήψεις
  148
  Ανέβασε
  26

  Προεπιλογή

  δηλαδη σε εναν ακραιο κομβο, θα πρεπει να εχω για Φ14 81cm, το οποιο χοντρικα για υποστυλωμα 40εκ, θα ειναι περιπου 30εκ το οριζοντιο κομματι και 50εκ το κατακορυφο????

  οριακο εως δυσκολο.... οποτε επειδη πανω απο 40εκ για απλα χαμηλα κτιρια δεν πεφτουμε (συνηθως), παμε αναγκαστικα σε Φ12.
  ''Excellence is an art won by training and habituation''

  ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

 3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Τα 81cm θα πρέπει να τα έχεις στα άνω σίδερα όπου οι συνθήκες συνάφειας είναι δυσμενείς.
  Τα κάτω σίδερα πρέπει να έχουν lbd=57cm.

  Για να μειώσουμε το μήκος αγκύρωσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερη ποιότητα σκυροδέματος, να συγκολλήσουμε εγκάρσιες ράβδους, να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο εμβαδόν As απ' το απαιτούμενο.

 4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
  Το Αβατάριο του μέλους sundance
  Εγγραφή
  16.11.2009
  Αναρτ.
  1.050
  Εύσημα

  έδωσε
  120
  έλαβε
  49
  Αρχεία

  Λήψεις
  148
  Ανέβασε
  26

  Προεπιλογή

  δυσκολα και τα 3....
  ''Excellence is an art won by training and habituation''

  ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

 5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Δυστυχώς με τους ευρωκώδικες είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάζουμε πλάστιμες κατασκευές. Δεν έχουμε την επιλογή να πάρουμε q=1,50 και να απαλλαγούμε από μια σειρά ελέγχους (ικανοτικούς) και να έχουμε μικρότερες απαιτήσεις για τα μήκη αγκύρωσης όπως με τον ΕΑΚ-2000 και τα στοιχεία ΧΑΑΠ (Χωρίς Αυξημένες Απαιτήσεις Πλαστιμότητας).

  Έτσι, ειδικά στα χαμηλά κτήρια δημιουργείται πρόβλημα με υπερμεγέθεις στύλους, όχι μόνο εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς λόγω των ελέγχων συνάφειας

 6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
  Το Αβατάριο του μέλους sundance
  Εγγραφή
  16.11.2009
  Αναρτ.
  1.050
  Εύσημα

  έδωσε
  120
  έλαβε
  49
  Αρχεία

  Λήψεις
  148
  Ανέβασε
  26

  Προεπιλογή

  οι ελεγχοι συναφειας που αναφερονται στον ευρωκωδικα?
  ''Excellence is an art won by training and habituation''

  ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

 7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  EC8 §5.6.2.2(2)P

 8. Ευχαριστούν οι:


 9. (επάνω) - Ανάρτηση #8
  Φοιτητής
  Το μέλος monax0s δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  07.11.2012
  Αναρτ.
  4
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  2
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει.. το "(3) Καμπυλώσεις και άγκιστρα δεν συνεισφέρουν στις αγκυρώσεις υπό θλίψη." (8.4 Αγκυρώσεις διαμήκων ράβδων),
  σημαίνει ότι δε θα λάβουμε υπόψη το καμπυλωμένο τμήμα της θλιβόμενης ράβδου στην αγκύρωση, ή και το ευθύγραμμο τμήμα που συνεχίζει μετά την αγκύρωση;

 10. (επάνω) - Ανάρτηση #9
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Αυτό που λέει: α) καμπυλώσεις και β) άγκιστρα.
  Η αγκύρωση μετρά από την είσοδο της ράβδου στον κόμβο. Ποιο είναι το ευθύγραμμο τμήμα που συνεχίζει μετά την αγκύρωση; Μετά τον κόμβο εννοείς αν τυχόν υπάρχει συνέχεια της δοκού;

 11. (επάνω) - Ανάρτηση #10
  Φοιτητής
  Το μέλος monax0s δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  07.11.2012
  Αναρτ.
  4
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  2
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε ράβδο υπό θλίψη, που αγκυρώνεται σε ακραίο κόμβο. Αυτός ο ακραίος κόμβος έχει τέτοιες διαστάσεις, που δεν επαρκεί για ευθύγραμμη αγκύρωση της ράβδου. Έστω ότι καταφεύγουμε στη λύση της καμπύλωσης σε άγκιστρο με γωνία 90 μοίρες. Και εδώ είναι η απορία μου: το "(3) Καμπυλώσεις και άγκιστρα δεν συνεισφέρουν στις αγκυρώσεις υπό θλίψη.", εννοεί ότι από το συνολικό μήκος της ράβδου μέσα στον κόμβο παράλληλα με τον άξονά της (δηλαδή τα δύο ευθύγραμμα τμήματα πριν και μετά το τόξο καμπύλωσης + το τόξο), δε θα λάβουμε υπόψη σαν αγκυρωμένο κάποιο τμήμα της ράβδου;

 12. (επάνω) - Ανάρτηση #11
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Ρώτα τους καθηγητές σου αν μας πουν και εμάς τι θέλει να πει ο ποιητής (συγγραφέας των ευρωκωδίκων) διότι οι διατάξεις για τις αγκυρώσεις είναι γενικώς ανεφάρμοστες. Σάμπως ήταν με τον ΕΚΩΣ-2000;

  Σε ποια σχολή είσαι;

 13. (επάνω) - Ανάρτηση #12
  Φοιτητής
  Το μέλος monax0s δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  07.11.2012
  Αναρτ.
  4
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  2
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Στους πολιτικούς μηχανικούς του ΔΠΘ

 14. (επάνω) - Ανάρτηση #13
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Ο Καραμπίνης είναι καθηγητής στο οπλισμένο σκυρόδεμα;
  Για ρώτα τον τι λέει επί του θέματος. Να επιμένεις και να πας προετοιμασμένος με αντίγραφο του EC2 και της επίμαχης σελίδας.
  Θα ήθελα πολύ να μας ενημερώσεις για την άποψη του καθηγητή.

 15. (επάνω) - Ανάρτηση #14
  Φοιτητής
  Το μέλος monax0s δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  07.11.2012
  Αναρτ.
  4
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  2
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Ναι είναι ένας από τους καθηγητές... καιρό ήθελα να λύσω κάποιες απορίες σχετικά με τους EC.. άμα είναι θα ενημερώσω

 16. (επάνω) - Ανάρτηση #15
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος aspath δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  03.02.2012
  Περιοχή
  Πάτρα
  Αναρτ.
  3
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  88
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Καμιά ιδέα επί του θέματος; Αυτό που λέει ο Χάρης είναι πολύ σημαντικό και (δυστηχώς) συνηθισμένο. Πρακτικά στα ακραία υποστυλώματα με κάθετη ως προς τη δοκό διάταξη είναι αδύνατη η σωστή αγκύρωση των διαμήκων οπλισμών, ακόμα και αν γίνει καμπύλωση των ράβδων. Εμπιστεύεστε τις συγκολλήσεις;

 17. (επάνω) - Ανάρτηση #16
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
  Το Αβατάριο του μέλους sundance
  Εγγραφή
  16.11.2009
  Αναρτ.
  1.050
  Εύσημα

  έδωσε
  120
  έλαβε
  49
  Αρχεία

  Λήψεις
  148
  Ανέβασε
  26

  Προεπιλογή

  τα αγκιστρα των ραβδων των δοκων (ανω και κατω) σε ακραιους κομμβους υποστυλωματων, οταν ειναι 30-40εκ, πως περνανε?

  δεδομενου οτι ανα 20εκ θα εχουμε διαμηκες κολωνοσιδερο.

  ο μονος τροπος που σκεφτομαι, ειναι να ξεκολλησουν οι συνδετηρες του μανδυα στον κομβο, να μπουνε τα κατω σιδερα, να περασουν οι συνδετηρες του κομβου ακριβως πανω απο αυτα, να μπουνε και τα πανω, και να κατνεμηθουν στις αποστασεις τους οι συνδετηρες που τους ειχα ολους μαζι.
  ''Excellence is an art won by training and habituation''

  ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

 18. (επάνω) - Ανάρτηση #17
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Σωστά το σκέφτηκες.

 19. (επάνω) - Ανάρτηση #18
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
  Το Αβατάριο του μέλους sundance
  Εγγραφή
  16.11.2009
  Αναρτ.
  1.050
  Εύσημα

  έδωσε
  120
  έλαβε
  49
  Αρχεία

  Λήψεις
  148
  Ανέβασε
  26

  Προεπιλογή

  το να κοπει ο μανδυας με υψος οσο ο κομβος, να περαστουν τα κατω δοκου, να μπει το κομματι του μανδυα (κομβου) και μετα να περασουν τα ανω (ειναι πιο ευκολο να μπουν απο τα κατω, ακομη και με τον μανδυα περασμενο), πως φαινεται?
  ''Excellence is an art won by training and habituation''

  ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

 20. (επάνω) - Ανάρτηση #19
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.289
  Εύσημα

  έδωσε
  694
  έλαβε
  1.290
  Αρχεία

  Λήψεις
  226
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  "trial and error".

 21. (επάνω) - Ανάρτηση #20
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος ioannhs δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  19.09.2012
  Αναρτ.
  29
  Εύσημα

  έδωσε
  3
  έλαβε
  0
  Αρχεία

  Λήψεις
  140
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Καλημέρα. Σχετικά με τις συνθήκες συνάφειας έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις.
  Περιοχή II
  ΕΚΟΣ h>250 κάτω και h>=600 κάτω
  EC2GR h>250 πάνω και h>=600 κάτω
  EC2 h>250 πάνω και h>=600 πάνω
  Ιγναντάκης h>250 πάνω και h>=600 πάνω. (έχει ενδιαφέρον η ερμηνεία του με την πορώδη στρώση θύλακα τσιμεντοπολτού 2.4.3 έκδοση 2)

  Τελικά τι ισχύει?
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη ioannhs : 02.08.2019 στις 21:48

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίοΤελευταίο

Παρόμοια θέματα

 1. Αγκύρωση διαμήκους οπλισμού πασσάλου στον κεφαλόδεσμο
  Από το μέλος kolam στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
  Απαντήσεις: 2
  Τελευταία Ανάρτηση: 05.08.2016, 09:32
 2. Αγκυρώσεις οπλισμού σκυροδέματος βάσει ΕΚΩΣ 2000
  Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
  Απαντήσεις: 0
  Τελευταία Ανάρτηση: 23.10.2015, 18:00
 3. EC8: Καθορισμός κατηγορίας εδάφους σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες.
  Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Στατικά
  Απαντήσεις: 0
  Τελευταία Ανάρτηση: 12.11.2014, 13:44
 4. Αγκυρώσεις διαμήκους οπλισμού και αναμονές υποστυλωμάτων και τοιχίων
  Από το μέλος θ.τριαντ. στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
  Απαντήσεις: 29
  Τελευταία Ανάρτηση: 25.08.2014, 19:25
 5. LH-Λογισμική - Fespa: Φορτία πλακών & δοκών
  Από το μέλος cpapakon στη θεματική κατηγορία Στατικά
  Απαντήσεις: 5
  Τελευταία Ανάρτηση: 12.12.2009, 22:13

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
 • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
 •