Στο θέμα αυτό θα μπορεί ο καθένας μας να προσθέτει τις τιμές αγοράς του καυσίμου (πετρέλαιο/αέριο/υγραέριο/ξύλα/πέλλετ) που αγόρασε, τον χρόνο και τον τόπο αγοράς, προς ενημέρωση των υπολοίπων.

Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ΑΥΤΟ, θα μπορεί να βγάζει τα συμπεράσματά του για τα κόστη των εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης.
----------------------------------------------------------------------------------------
Περιοχή:
Ημερομηνία:

Πετρέλαιο:
Φυσικό αέριο:
Υγραέριο (LPG):
Ξυλεία:
Πέλλετ: