Ένας διεθνής κατάλογος του λογισμικού ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών.