Χαιρετώ.

Υπάρχει Υφιστάμενη κατοικάι (σε παραδοσιακό οικισμό προ το 1900) με Ισόγειο και όροφο.
Οι περιμετρικοί τοίχοι είναι σχεδόν 90εκ στο δε ισόγειο και ενδιάμεσος φέρον τοίχος επίσης 90 εκ.
Οι φέροντες πέτρινοι τοίχοι προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη;
Τώρα που ζητούν να επικαιροποίησουμε στους Δήμους τα τ.μ. μετράμε και τους τοίχους ή μόνο την καθαρή επιφάνεια;

Ευχαριστώ.