Για την τροποποίηση της Τεχνικής έκθεσης σε περαιωμένη υπαγωγή (εξοφλημένα τα πρόστιμα) σε τι κατάσταση αιτούμαι να γυρίσει; "Οριστική" ή "Υπαγωγή";
Ευχαριστώ