Καλημέρα και καλή χρονιά
Πρόκειται να γίνει μεταβίβαση οικοπέδου εντός του οποίου υφίσταται διώροφο κτίριο πριν το έτος 1955
στο οποίο έχει γίνει νεότερη προσθήκη και εντός του οικοπέδου έχει κατασκευαστεί και νεότερο κτίσμα τα οποία είναι εμφανή σε αεροφωτογραφία του 1990. Στις υπάρχουσες ενδιάμεσες αεροφωτογραφίες των ετών 1960 1970 η προσθήκη και το νεότερο κτίσμα δεν υφίστανται. Το υπό μεταβίβαση ακίνητο ευρίσκεται σε στάσιμο οικισμό (ΦΕΚ 292Δ'/1982). Στο Ε9 (2018) του ιδιοκτήτη τα κτίσματα έχουν δηλωθεί ως υφιστάμενα πριν του 1955 με εμβαδά και χρήση τα σημερινά. Για τη έκδοση της Βεβαίωσης μηχανικού θα ληφθεί υπ' όψιν το Ε9 (δημόσιο έγγραφο) που έρχεται σε αντίθεση (κατασκευές πριν 1955) με τις αεροφωτογραφίες ή θα ληφθούν υπ' όψιν οι αεροφωτογραφίες και θα πρέπει να γίνει τακτοποίηση των κατασκευών μετά το 1983; Ευχαριστώ.