Διατίθεται Μελετητικό Πτυχίο Γ' τάξης ΜΕΛ στην κατηγορία Νο 21 (Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες) καθώς και Α' τάξης στην κατηγορία Νο 27 για συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 69********