Μήπως ξέρει κάποιος αν οι Ευρωκώδικες καλύπτουν την περίπτωση
συγκολλητής διατομής διπλού ταυ με μονόπλευρη κόλληση μεταξύ
κορμού πέλματος ?