Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2 του Ν. 4495/17 , η διατήρηση της στάθμης διαμορφωμένου εδάφους δεν αποτελεί απαρέκκλιτη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ιδιδ περίπτωσης της κατηγορίας 3. Εαν ένα κτίριο μετακινηθεί και ταυτόχρονα ξεμπαζωθεί, τότε απλά το ξεμπάζωμα υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό και το κτίριο μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία 3.
Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 4, η διατήρηση της στάθμης διαμορφωμένου εδάφους είναι απαρέκκλιτη προυπόθεση για να υπαχθεί ένα κτίριο στην κατηγορία 3 στο Ν.4178/13.
Ωστόσο και στους 2 Νόμους 4178/13 και 4495/17 οι σχετικές παράγραφοι της κατηγορίας 3 ιε και ιδιδ είναι ακριβώς οι ίδιες. Φυσικά ο Νόμος σε κανένα σημείο δεν αναφέρει τη λέξη περιοριστικά και αποκλειστικά.
Σύμφωνα με σχόλιο του Συνηγόρου του Πολίτη, σε κάθε περίπτωση, μια εγκύκλιος δεν μπορεί να παράγει αντίθετο δίκαιο από αυτό που με σαφήνεια ορίζεται από τον σχετικό νόμο, ούτε φυσικά να «αποσαφηνίζει» τον νόμο επί τα χείρω».
Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει την ερμηνεία της εγκυκλίου 2 για την ιδιδ περίπτωση του N.4495/17 ως τροποποίηση της ερμηνείας της ιε περίπτωσης της κατηγορίας 3 του Νόμου 4178/13;