ΥΑΛΟΔΟΜΗ
Όμιλος εταιρειών που εξειδικεύεται στην επεξεργασία υαλοπινάκων, ζητά να καλύψει τη θέση
MHXΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(SALES SUPPORT ENGINEER)
(για το εργοστάσιο στο Μαρκόπουλο Αττικής)

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:

 • ΤΕΙ/ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και δίπλωμα οδήγησης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση στις πωλήσεις ή στη Βιομηχανία
 • Συνέπεια και εργατικότητα, ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα
 • Επικέντρωση στο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ/ΣΤΟΧΟ
 • Άνεση στη χρήση και αξιοποίηση Η/Υ, προγραμμάτων κειμένου, υπολογισμών και σχεδίασης
 • Ικανότητα προγραμματισμού & συντονισμού εργασιών χωρίς επίβλεψη.
 • Αναλυτική σκέψη & ικανότητα λύσης προβλημάτων, γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα
 • Κίνητρο για πωλήσεις, ικανότητες παρουσίασης, έμφαση στην τελειότητα, υψηλή ενεργητικότητα, διαπραγματευτικές ικανότητες, συνεχής επιδίωξη επίτευξης στόχων πωλήσεων, δημιουργικότητα, σχεδιασμός πωλήσεων, ανάπτυξη πρωτοβουλίας
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, ευγένεια & πελατοκεντρική αντίληψη

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου, επαφή και υλοποίηση των στόχων της συμφωνίας ανά πελάτη , Εταιρικοί Πελάτες ( Key Αccounts)
 • Σύνταξη τεχνικών κειμένων στα ελληνικά και αγγλικά (τεχνικές περιγραφές / προδιαγραφές)
 • Εκπόνηση – συντονισμός Η/Μ μελετών με χρήση Autocad
 • Δημιουργία και παρακολούθηση λίστας υλικών (BOM) και συντονισμός παραγγελιών
 • Εξυπηρέτηση Πελατών- Παραγγελιοληψίες Προϊόντων και αντιμετώπιση οποιονδήποτε Προβλημάτων
 • Δημιουργική ανάπτυξη στην εφαρμογή νέων αγορών ( Καταναλωτικής και Επαγγελματικής αγοράς)
 • Συμμετοχή στην διαμόρφωση των προσφορών/ συμβάσεων και σχεδιασμό ενεργειών
 • Δημιουργία και επίτευξη εμπορικών στόχων
 • Σωστή εκτίμηση για τα μεγέθη και τις εξελίξεις της αγοράς στην περιοχή ευθύνης καθώς και καταγραφή των εμπορικών κινήσεων του ανταγωνισμού.
 • Υλοποίηση της Εμπορικής Πολιτικής και του ευρύτερου Στρατηγικού Σχεδιασμού της εταιρίας, με στόχο την ενίσχυση της αξίας των προϊόντων της και την ανάπτυξη του μεριδίου της στην αγορά.
 • Ανάπτυξη καλών σχέσεων με όλους τους πελάτες, δημιουργία αποτελεσματικού customer service.
 • Σύναψη επιτυχημένων στρατηγικών συνεργασιών
 • Προετοιμασία εκθέσεων (reports) με συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση πληροφοριών
 • Συνεχή & Δυναμική Παρακολούθηση budget πωλήσεων
 • Διαχείριση πελατειακών σχέσεων με την συνεχόμενη υποστήριξη τους, τόσο σε επίπεδο βελτιστοποίησης υφιστάμενων δομών όσο και σε επίπεδο ανεύρεσης καινοτόμων λύσεων
 • Τακτική συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες υποστήριξης και με το Τμήμα Παραγωγής προκειμένου να υπάρχει ποιοτική και συνεπής παράδοση των παραδοτέων
 • Σχεδιασμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών, διαχείριση και επίλυση τεχνικών λεπτομερειών


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σταθερή απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ hr@yalodomi.gr