Καλησπέρα σας , για αλλαγή χρήσης από σταυλαποθήκη ( υπάρχει ΟΑ του 1996) σε κατοικία τι δικαιολογητικά χρειάζονται? Και σε νόμο / Φεκ αναγράφονται?
Ευχαριστώ