Διατίθεται πτυχίο ΜΕΚ, κατηγορίας Δ' σε έργα Οδοποιίας & Υδραυλικά.

Τηλέφωνο επικ.: 69******** &
E-mail: [email protected]