Καλησπέρα συνάδελφοι,

Για την πώληση οικοπέδου εντός σχεδίου πόλεως, κατά την σύνταξη του τοπογραφικού παρατηρείται μια απόκλιση του ΚΑΕΚ από το τοπογραφικό (όχι σε τετραγωνικά άλλα στο περίγραμμα), η οποία διαφορά δεν είναι σε καμία περίπτωση απαγορευτική.
Ο πελάτης μετά από παρότρυνση του μηχανικού του, απαιτεί χωρική μεταβολή στο κτηματολόγιο υπονοώντας ότι θα υπάρξει θέμα στον πελάτη του στο μέλλον.
Γνωρίζει κανείς αν απαιτείται η διαδικασία αυτή για την σύνταξη συμβολαίου και τι ενδεχόμενα μπορεί να δημιουργήσει η διαφορά αυτή μεταξύ καεκ και τοπογραφικού;