Τελειόφοιτος Τοπογράφος μηχανικός ζητεί εργασία ως βοηθός Τοπογράφου μηχανικού για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2019.

Επικοινωνία: 69********