Διατίθεται για στελέχωση εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΚ:

  • Δ΄ ΟΙΚ
  • Γ΄ ΒΙΟΜ-ΕΝΕΡΓ
  • Γ΄ ΥΔΡ
  • Β΄ ΟΔΟ
  • Α΄ ΛΙΜ


Τ: 69********
Ε: [email protected]