Η OBERMEYER HELLAS ζητά συνεργάτη πλήρους και μόνιμης απασχόλησης με εμπειρία σε προετοιμασία διαγωνισμών για μελέτες και διοίκηση/παρακολούθηση έργων εξωτερικού (EBRD, WorldBank, EIB κτλ.).

Αποστολή βιογραφικού:
[email protected]