Ότι το ΠΕΑ δεν είναι μελέτη είναι σίγουρο;
Ναι. Αν ήταν μελέτη θα ήταν ΜΕΑ και όχι ΠΕΑ. Θα είχε και νόμιμη αμοιβή όπως όλες οι ανάλογες μελέτες και δεν θα γίνονταν ιδιαίτερη αναφορά για ελάχιστη/νόμιμη αμοιβή μέχρι την κατάργηση κι αυτής.


διατυπωμένο κάπου; υπάρχει κάποιους είδους γνωμοδότηση από το ΤΕΕ ή κάτι τέλος πάντων αντίστοιχο;
Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάπου ρητή αναφορά στο ότι το ΠΕΑ δεν είναι μελέτη και ούτε είναι φυσικό να υπάρχει.