Καλησπέρα,

Σε οικία που έχει οικοδομική άδεια και τηρεί το περίγραμμα της, η φέρουσα τοιχοποιία (δεν έχει σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα) είναι προκατασκευασμένη και δεν είναι από οπτόπλινθο σύμφωνα με την άδεια. Πρέπει να γίνει έλεγχος για στατική επάρκεια?

Εφόσον χρειάζεται σύμφωνα με την Εγκύκλιο Στατικής Επάρκειας 9-1507_11-05-18 στο άρθρο 3, ζητάει Έκθεση συλλογής στοιχείων, αποτύπωση - τεκμηρίωση, γενικά σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού κτλ. για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι κάνω? Μου αρκεί μία στατική μελέτη-έκθεση από την Εταιρεία που έχει κάνει την κατασκευή?

Επίσης εφόσον χρειάζεται μελέτη για στατική επάρκεια, ως Μηχανικός (που δεν γνωρίζω από στατικές επιλύσεις υφιστάμενων κτιρίων) αναλαμβάνω να βρω άλλον Μηχανικό που να μπορεί να κάνει αυτή τη μελέτη ή ο ιδιοκτήτης? Δηλαδή ένας Μηχανικός μπορεί να αναλάβει αυθαίρετα αλλά όχι τη μελέτη στατικής επάρκειας έχει ευθύνη ή ο ιδιοκτήτης πρέπει να στραφεί και σε Μηχανικό που μπορεί να αναλάβει τη μελέτη αυτή?

Ευχαριστώ.