καλησπέρα !!!
Πρόκειται να γίνει κατάτμηση σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός μη οριοθετημένου οικισμού προ του 1923.
Εντός του αρχικού οικοπέδου (πριν την κατάτμηση) υπάρχουν κτίρια.
Ποια είναι η απόσταση που μπορεί να έχει το νέο όριο απο τα υφιστάμενα κτίρια?
Μπορεί να νέο όριο (όριο κατάτμησης) να εφάπτεται στα υφιστάμενα κτίρια?
Ευχαριστώ