Ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός για εργασία στη Θεσσαλονίκη με άριστη γνώση στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD κλπ.) καθώς και προγραμμάτων 3Dαπεικονίσεων και με εμπειρία στη σύνταξη μελετών, στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών και ρύθμισης αυθαιρέτων.

Αποστολή βιογραφικών στο ακόλουθο e-mail:
[email protected]