ΜΕΚ : Β' Οικοδομικά, Β' Υδραυλικά, A' Οδοποιία, Α' Λιμενικά, Α' Βιομηχανικά - Ενεργειακά προσφέρεται για στελέχωση σε εταιρεία. Πολιτικός Μηχανικός.

email : [email protected] .