Καλησπέρα κάνω οριστική υπαγωγή σε δήλωση ''προς έκδοση οικ. άδειας'' έχοντας ανεβάσει όλα τα απαιτούμενα αρχεία και μου εμφανίζει ''σφάλμα εκκρεμεί η έκδοση οικ. άδειας''.
Έχετε αντιμετωπίσει παρόμοια περίπτωση ;