Γνωρίζουμε για τα συγκεκριμένα αν είναι καλά, και το σημαντικότερο ποια η υποστήριξή τους στην Ελλάδα όσο και για το δίκτυο τους?

Ενδιαφέρομαι για ζευγάρι BASE/Rover R8s (για να αποφευχθεί και η συνδρομή σε HEPOS), αλλά δεν γνωρίζω για την κατάσταση των δικτύων τους επειδή οι περισσότεροι στην Ελλάδα από όσο ξέρω χρησιμοποιούν Topcon σαν πιο διαδεδομένα.