Αποτελέσματα: 1 έως 9 από σύνολο 9
 1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος cnikop δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.01.2010
  Αναρτ.
  6
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  2
  Αρχεία

  Λήψεις
  42
  Ανέβασε
  0

  Δώστε προσοχή Πρόστιμο για αυθαίρετη κατεδάφιση παλιού κτίσματος

  *Σε περίπτωση αυθαίρετης κατεδάφισης κτίσματος*(δεν έλαβε άδεια κατεδάφισης)
  (ημιερειπωμένου με ευτελή υλικά, προ 1955, χωρίς κανένα χαρακτηρισμό η δέσμευση) που κατεδαφίστηκε χωρίς άδεια από τον ιδιοκτήτη του)

  Θεωρώ ότι Το πρόστιμο που επιβάλλεται στον αυθαιρετούντα είναι:
  • 30% επί της Αξίας των Εργασιών Αυθαίρετης κατεδάφισης
  • Αξία Εργασιών:υπολογιζόμενων με Αναλυτικό Προϋπολογισμό με τιμές ως Παράρτημα Β΄ Ν.4178/13

  και όμως ΥΔΟΜ πρότεινε σε Εκθεση Αυτοψίας& Υπολ Προστίμου τα εξής:
  Αξία Αυθαιρέτων Εργασιών κατεδάφισης = Αξία Ανέγερσης Κτίσματος = Εμβαδό Κτίσματος * Τιμή Ζώνης!!

  με αποτέλεσμα Πρόστιμο της τάξης των 15.000€ (για πραγματικό κόστος καθαίρεσης <100€ κτίσμα ημιερειπωμένο με πλιθιά κ.λπ.)

  με τον ισχυρισμό ότι "εδώ έχουμε εργασίες που ανταποκρίνονται σε εμβαδό (το εμβαδό του κτίσματος!) ενώ άλλο ανέγερση κι άλλο κατεδάφιση."

  Θα ήθελα την γνώμη σας...

 2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.218
  Εύσημα

  έδωσε
  690
  έλαβε
  1.272
  Αρχεία

  Λήψεις
  225
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Η κατεδάφιση άνευ άδειας είναι αυθαίρετη εργασία και όχι αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.
  Συνεπώς, ο υπολογισμός του προστίμου θα γίνει σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της §1 του άρθρου 26 του Ν.4178/13:
  "Για κάθε αυθαίρετη εγκατάσταση ή εργασία που λόγω της φύσεώς της δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου η αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται αναλυτικά με τιμές προϋπολογισμού κατά το Παράρτημα Β΄ του παρόντος νόμου."

  Στη συνέχεια θα πολλαπλασίαζα την αξία της εργασίας κατεδάφισης που θα προέκυπτε από τον αναλυτικό προϋπολογισμό βάσει του Παραρτήματος Β΄ με τον συντελεστή 0,3 (30%) για να βρω το πρόστιμο "ανέγερσης".
  Πρόστιμο "διατήρησης" θα υπάρχει μέχρι να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης της κατεδάφισης.

  Αν δεν πείθεται η ΥΔΟΜ, ένσταση και προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ. Και μετά στα διοικητικά δικαστήρια.

  Δείτε παρακάτω ποια η κοινή θέση των ΥΔΟΜ Κεντρικής Μακεδονίας σε σχετικό ερώτημα (μήπως ήταν η δική σου περίπτωση;):
  Σε περίπτωση σύνταξης έκθεσης αυτοψίας για αυθαίρετη κατεδάφιση τμήματος νόμιμα υφιστάμενου κτηρίου, η υπηρεσία μας επέβαλλε κανονικά τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και ενημέρωσε τον φερόμενο ιδιοκτήτη ότι το πρόστιμο διατήρησης θα σταματήσει όταν αποκατασταθεί – ξανακτισθεί η κατασκευή ή εάν προχωρήσει σε έκδοση άδειας δόμησης για τη νομιμοποίηση της κατεδάφισης. Το ερώτημά μας αφορά στο αν οφείλαμε να επιβάλλουμε πρόστιμο διατήρησης ή όχι και σύμφωνα με ποια διάταξη.

  Τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης σε αυθαίρετα επιβαλλόταν και επιβάλλονται σύμφωνα με τους N.1337/1983, άρθρο 17 §2, Ν.4178/2013, άρθρο 26 §1. Δεδομένου ότι και για κατεδάφιση απαιτείται άδεια δόμησης (ΝΟΚ, άρθρο 4 §1α), ενώ αυθαίρετη θεωρείται κάθε εργασία χωρίς απαιτούμενη άδεια (ΝΟΚ, άρθρο 4 §5), συνέπεια κατεδάφισης χωρίς άδεια είναι και η επιβολή αυτών των προστίμων, τα οποία πάντα αναφέρονται μαζί και τα δύο. Από καμία διάταξη νόμου δεν διαχωρίζεται η επιβολή και προστίμου διατήρησης, ενώ η μόνη εξαίρεση επιβολής αυτών των προστίμων (πάντα και ανέγερσης και διατήρησης) είναι η ρητά αναφερόμενη στην §6, τελευταίο εδάφιο, του άρθρου 4 του ΝΟΚ (αναθεώρηση ισχύουσας αδείας χωρίς αύξηση κ.τ.λ.).
  Πάντως σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται αποκατάσταση του αυθαιρέτου η επανακατασκευή του κατεδαφισθέντος, χωρίς άδεια δόμησης, η οποία είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση ανέγερσης.

 3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος cnikop δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.01.2010
  Αναρτ.
  6
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  2
  Αρχεία

  Λήψεις
  42
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Συνάδελφε Χάρη,ευχαριστώ για την απάντηση.
  Έχει υποβληθεί αίτηση θεραπείας σε ΥΔΟΜ-ΣΥΠΟΘΑ για το ζήτημα,στο πνεύμα που και εσύ σημειώνεις (Αναλυτικός Προϋπολογιμός Παράρτημα Β΄ Κεφ 2. ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ κ.λπ. Πρόστιμο 30% Ελάχιστο 500€.

  Σ' ό,τι αφορά το "Πρόστιμο Διατήρησης" υπάρχει η Εγκ-64218/9918/85/15-9-88 Γνωμ-569/88 σύμφωνα με την οποία σε αυθαίρετη κατεδάφιση επιβάλλεται μόνον "Πρόστιμο Ανέγερσης" (πρόστιμο αυθαιρέτων εργασιών κατεδάφισης) και ΟΧΙ "Πρόστιμο Διατήρησης"
  Βλ. Εγκ-64218/9918/85/15-9-88 Γνωμ-569/88 Εγκ-85/88 Ε-85/88

  Εγκ-64218/9918/85/88
  "Αποδοχή της με αρ.Γνωμ-569/88 τηςΝομικής Δ/νσης ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά μεοικοδομικές εργασίες κατεδάφισης που εκτελούνται χωρίς την κατά νόμοάδεια".
  (Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών χωρίςάδεια)

  .......................................................................................................................................................
  'Έτσι η κατεδάφιση κτιρίου χωρίς οικοδομική άδειααποτελεί κατά την έννοια του άρθρου αυτού "αυθαίρετη κατασκευή" ήτοιαυθαίρετη οικοδομική εργασία, η οποία"υπάγεται" στις διατάξεις του Αρθ-17 του Ν-1337/83, αν πρόκειται περίνέου αυθαίρετου κατά το άρθρο τούτο, που εφαρμόζεται ανάλογα με τη φύσητης πολεοδομικής αυτής παράβασης.

  .........................................................................................................................................................................................................................................
  Οπωσδήποτε, όμως φρονούμε ότι επιβάλλεται το πρόστιμο "ανέγερση αυθαιρέτου" η οποία από τον

  συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων των Αρθ-22 του ΓΟΚ/85και Αρθ-17 του Ν-1337/83 πρέπει να νοηθεί σαν αυθαίρετη εκτέλεση των στοΑρθ-22 αναφερομένων οικοδομικών εργασιών.

  ........................................................................................................................................................................................................................
  Έτσι η αντίθετη άποψη ότι στις περιπτώσεις κατεδαφίσεων χωρίς οικοδομική άδεια πρέπει να επιβάλλεται και πρόστιμο διατήρησης του αυθαίρετου, για τον εξαναγκασμό του κυρίου της
  οικοδομής να λάβει άδεια, δεν είναι κατά την κρίση μας προτιμητέα.

 4. Ευχαριστούν οι:


 5. (επάνω) - Ανάρτηση #4
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.218
  Εύσημα

  έδωσε
  690
  έλαβε
  1.272
  Αρχεία

  Λήψεις
  225
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Ενδιαφέρον το έγγραφο που παραθέτεις και δεν το είχα υπόψη μου.
  Διαβάζοντας το όμως διαπιστώνουμε ότι εκφράζει μια άποψη ("δεν είναι κατά την κρίση μας προτιμητέα") η οποία δεν είναι και απόλυτη. Αφήνει λοιπόν το περιθώριο η κάθε υπηρεσία να δράσει διαφορετικά, ακόμα και σε αντίθεση με την εν λόγω εγκύκλιο.

  Επιπλέον, η εγκύκλιος αναφέρεται στον Ν.1337/83 και το άρθρο 17 αυτού και όχι στο άρθρο 26 του Ν.4178/13 που πλέον καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου.
  Θα έπρεπε να εκδοθεί νέα εγκύκλιος για τον Ν.4178/13 αλλά θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι ισχύουν τα ίδια, λόγω της συγγένειας των σχετικών άρθρων των δύο νόμων.

  Θεωρώ ότι είναι ένα καλό επιχείρημα για να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης από το πρόστιμο διατήρησης.
  Αν έχεις νεότερα από ΥΔΟΜ/ΣΥΠΟΘΑ θα μπορούσες να μας ενημερώσεις;
  Μπορείς μήπως να παραθέσεις ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου και της σχετικής γνωμάτευσης;

 6. (επάνω) - Ανάρτηση #5
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος cnikop δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.01.2010
  Αναρτ.
  6
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  2
  Αρχεία

  Λήψεις
  42
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Η Εγκύκλιος λέει ότι είχε γίνει δεκτή η Γνωμάτευση από το ΥΠΕΧΩΔΕ.Δεν την παρέθεσα ολόκληρη ,δεν γινόταν δεκτή λόγω χώρου.Δεν είδα κάπου δυνατότητα συνημμένων. Με μια νέα προσπάθεια:

  Εγκ-64218/9918/85/15-9-88 Γνωμ-569/88 Εγκ-85/88 Ε-85/88
  "Αποδοχή της με αρ.Γνωμ-569/88 της Νομικής Δ/νσης ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με οικοδομικές εργασίες κατεδάφισης που εκτελούνται χωρίς την κατά νόμο άδεια".
  (Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών χωρίς άδεια)

  Σας κοινοποιούμε για εφαρμογή τη με αρ.Γνωμ-569/25-7-88 της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας την οποία και αποδεχόμαστε.

  Με την γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό, ότι για οικοδομικές εργασίες κατεδάφισης, που εκτελούνται χωρίς την κατά νόμο άδεια, επιβάλλεται το πρόστιμο, που προβλέπεται από την παρ.2ατου Αρθ-17 του Ν-1337/83.

  Αρ.Γνωμ-569/88.
  Σχετικά με το υπ' αρ. 41604/7404/88 ερώτημά σας, που αφορά την δυνατότητα επιβολής προστίμου σε περίπτωση αυθαιρέτων κατεδαφίσεων κτιρίων, η γνώμη μας είναι η ακόλουθη.

  Ι. Κατά το Αρθ-22 του ΓΟΚ/85 που έχει ως τίτλο "Οικοδομικές άδειες - Αυθαίρετες Κατασκευές" 1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης εντός ή εκτός οικισμού απαιτείται οικοδομική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Τέτοιες εργασίες είναι ιδίως οι εκσκαφές και επιχώσεις, η εγκατάσταση ικριωμάτων, η ανέγερση, επισκευή, διαρρύθμιση και κατεδάφιση κτιρίων και των παραρτημάτων τους. Η οικοδομική άδεια κτιρίου ή εγκατάστασης θεωρείται ότι περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του εδάφους, τις αναγκαίες εκσκαφές για τη θεμελίωση του κτιρίου ή της εγκατάστασης, καθώς και την κατασκευή περιφραγμάτων, βόθρων και υπόγειων δεξαμενών ύδατος ....... 2 ....... 3. Κάθε κατασκευή που εκτελείται α) χωρίς την άδεια της παρ.1 ή β) καθ' υπέρβαση της άδειας, ή γ)με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπάγεται στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του Ν-1337/83 όπως ισχύουν. Κατά δε το Αρθ-17 τουΝ-1337/83"

  1. Τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εν γένει που ανεγείρονται μετά την 31-1-83 εντός ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών που υπάρχουν πριν από το έτος 1923 (23)καθώς και όσα δεν εξαιρούνται σύμφωνα με το Αρθ-15 του νόμου αυτού κατεδαφίζονται υποχρεωτικά από τους κύριους ή συγκυρίους τους, έστω και αν έχει αποπερατωθεί η κατασκευή ή αν το κτίσμα κατοικείται ή χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο.

  2. Εκτός από την κατεδάφιση επιβάλλεται: α) πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου, β) πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου.

  3. Το κατά την περιπτ.(α)της προηγούμενης παραγράφου πρόστιμο επιβάλλεται εφάπαξ. Το πρόστιμο τηςπεριπτ.(β) της αυτής παρ.2 επιβάλλεται και οφείλεται καθ' όλο το χρόνο πουυπάρχει το αυθαίρετο από την ανέγερσή του μέχρι την κατεδάφισή του κλπ.

  ΙΙ. Από το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι για τις κατεδαφίσεις κτιρίων και των παραρτημάτων τους απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και ότι ο νομοθέτης με τον όρο αυθαίρετες κατασκευές που χρησιμοποιεί στον τίτλο του άρθρου αλλά και στο περιεχόμενο αυτού εννοεί όλες τις οικοδομικές εργασίες που αναφέρονται στο εδαφ.2 της παρ.1, συνεπώς και τις κατεδαφίσεις κτιρίων, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.3 εδαφ.1 του ίδιου άρθρου.

  'Έτσι η κατεδάφιση κτιρίου χωρίς οικοδομική άδεια αποτελεί κατά την έννοια του άρθρου αυτού "αυθαίρετη κατασκευή" ήτοι αυθαίρετη οικοδομική εργασία, η οποία "υπάγεται" στις διατάξεις του Αρθ-17 του Ν-1337/83, αν πρόκειται περί νέου αυθαίρετου κατά το άρθρο τούτο, που εφαρμόζεται ανάλογα με τη φύση της πολεοδομικής αυτής παράβασης.

  Ειδικότερα από τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Αρθ-17 του Ν-1337/83 η υποχρεωτική κατεδάφιση του "αυθαίρετου κτίσματος ή κατασκευής" δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στις αυθαίρετες κατεδαφίσεις, αφού αντικείμενο της πολεοδομικής παράβασης είναι ακριβώς η κατεδάφιση του κτιρίου. Οπωσδήποτε, όμως φρονούμε ότι επιβάλλεται το πρόστιμο "ανέγερση αυθαιρέτου" η οποία από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων των Αρθ-22 του ΓΟΚ/85και Αρθ-17 του Ν-1337/83 πρέπει να νοηθεί σαν αυθαίρετη εκτέλεση των στοΑρθ-22 αναφερομένων οικοδομικών εργασιών
  .

  Καθόσον αφορά το πρόστιμο διατήρησης του αυθαίρετου, που επιβάλλεται για όλο το χρόνο "που υπάρχει αυθαίρετο από την ανέγερση μέχρι την κατεδάφισή του" αποκλίνουμε με την άποψη ότι τούτο κατά την λειτουργία αυτού, που συνίσταται στον έμμεσο εξαναγκασμό του κυρίου αυθαιρέτου κτίσματος να το κατεδαφίσει, δεν μπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση αυθαίρετης κατεδάφισης,στην οποία δεν προβλέπεται από το νόμο η ανατροπή της δημιουργηθείσης με την κατεδάφιση πραγματικής καταστάσεως και έτσι το πρόστιμο τούτο θα έπρεπε να επιβάλλεται αενάως. Συναφώς φρονούμε ότι τα εδαφ.2 και επ. της παρ.3του Αρθ-22 του ΓΟΚ/85, εισάγουν μία ρύθμιση ευνοϊκή σε περιπτώσεις κατασκευών,που δεν παραβιάζουν τις πολεοδομικές διατάξεις, οπότε το πρόστιμο διατήρησης μπορεί να περιορισθεί μέχρι την έκδοση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας. Όμως η ρύθμιση αυτή προϋποθέτει ανέγερση κτισμάτων, τα οποία νομιμοποιούνται γιατί άλλως θα κατεδαφίζονταν,κατά την παρ.1 του Αρθ-17 τουΝ-1337/83, ενώ με τη ρύθμιση αυτή αποκτούν την απαιτούμενη οικοδομική άδεια,ήτοι είναι ρύθμιση ευνοϊκή υπέρ του διοικούμενου και δεν μπορεί κατά τη γνώμη μας να εφαρμοσθεί σε βάρος των κυρίων των χωρίς οικοδομική άδεια κατεδαφισθέντων κτιρίων, οπότε θα μπορούσε να επεβάλλετο πρόστιμο διατήρησης μέχρι την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Αν θεμελιωνόταν στα εδαφ.2. επ. της παρ.3 του Αρθ-22 ΓΟΚ 1985 υποχρέωση επιβολής προστίμου διατήρησης σε περίπτωση κατεδαφίσεων, που δεν παραβιάζουν τις πολεοδομικές διατάξεις, θα φθάναμε στο άτοπο να μην επιβάλλεται τέτοιο πρόστιμο όταν η κατεδάφιση παραβιάζει πολεοδομικές διατάξεις (όπως επί διατηρητέων κτιρίων), οπότε δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές.
  'Ετσι η αντίθετη άποψη ότι στις περιπτώσεις κατεδαφίσεων χωρίς οικοδομική άδεια πρέπει να επιβάλλεται και πρόστιμο διατήρησης του αυθαίρετου, για τον εξαναγκασμό του κυρίου της οικοδομής να λάβει άδεια, δεν είναι κατά την κρίση μας προτιμητέα.

  ΙΙΙ. Με τις ως άνω σκέψεις έχουμε τη γνώμη ότι στις περιπτώσεις κατεδαφίσεων κτιρίων, που έγιναν χωρίς οικοδομική άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο για την εργασία αυτή, σύμφωνα με το Αρθ-22 ΓΟΚ/85και την παρ.2α του Αρθ-17 του Ν-1337/83, δοθέντος ότι άλλως από την άποψη της εφαρμογής των διατάξεων αυτών η αυθαίρετη κατεδάφιση κτιρίων δεν θα είχε συνέπειες για τον αυθαιρετήσαντα, πράγμα που δεν είναι μέσα στις προθέσεις του νομοθέτη. Είναι ευνόητο ότι εκτός από το ως άνω πρόστιμο ισχύουν στην προκείμενη περίπτωση οι διατάξεις της λοιπής νομοθεσίας, που προβλέπουν κυρώσεις για την αυθαίρετη εκτέλεση οικοδομικών εργασιών".
  Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη cnikop : 14.09.2016 στις 11:45

 7. Ευχαριστούν οι:


 8. (επάνω) - Ανάρτηση #6
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
  Εγγραφή
  07.10.2009
  Αναρτ.
  7.218
  Εύσημα

  έδωσε
  690
  έλαβε
  1.272
  Αρχεία

  Λήψεις
  225
  Ανέβασε
  370
  Ιστολόγια
  3

  Προεπιλογή

  Ευχαριστούμε!

  Υ.Γ.: Για να επισυνάψεις αρχεία πρέπει να χρησιμοποιήσεις τον "Προηγμένο Κειμενογράφο".
  Κλικ στο κουμπάκι "Απάντηση" και μετά θα δεις κάτω δεξιά από τον χώρο που γράφεις το κείμενο της απάντησής σου τρία κουμπάκια: "Υποβολή" - "Προηγμένο Κειμενογράφο" - "Ακύρωση".
  Κλικ στο μεσαίο απ' αυτά και θα δεις πιο κάτω ένα κουμπάκι "Διαχείριση Συνημμένων Αρχείων".

 9. (επάνω) - Ανάρτηση #7
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους asak
  Εγγραφή
  16.04.2014
  Αναρτ.
  513
  Εύσημα

  έδωσε
  44
  έλαβε
  41
  Αρχεία

  Λήψεις
  34
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω συνάδελφε cnikop, είναι:
  ΤΟ πρόστιμο που επιβλήθηκε στην αυθαίρετη κατεδάφιση προέκυψε μετά από έκθεση αυτοψίας αυθαίρετου της ΥΔΟΜ; μετά από κάποια καταγγελία; ή αυτεπάγγελτα (αστειεύομαι). Τι ακριβώς αναγραφόταν στο κείμενο της καταγγελίας;
  Μετά από πόσες ημέρες περίπου έγινε η αυτοψία. Οι υπάλληλοι διαπίστωσαν μπάζα ή αδόμητο οικόπεδο;

 10. (επάνω) - Ανάρτηση #8
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το μέλος cnikop δεν έχει Αβατάριο

  Εγγραφή
  02.01.2010
  Αναρτ.
  6
  Εύσημα

  έδωσε
  0
  έλαβε
  2
  Αρχεία

  Λήψεις
  42
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Συνάδελφε,το ιστορικό είναι άλλη υπόθεση.

  Η ουσία του ερωτήματος είναι "Το πρόστιμο υπολογίζεται στην Αξία των Εργασιών κατεδάφισης" και όχι στην "Αξία του Κτίσματος"

  Η αυτοψία έγινε με καταγγελία και διαπιστώθηκαν μπάζα

 11. (επάνω) - Ανάρτηση #9
  Μηχανικός
  Πολιτικός Μηχανικός
  Το Αβατάριο του μέλους asak
  Εγγραφή
  16.04.2014
  Αναρτ.
  513
  Εύσημα

  έδωσε
  44
  έλαβε
  41
  Αρχεία

  Λήψεις
  34
  Ανέβασε
  0

  Προεπιλογή

  Σαφώς και το ερώτημά μου δεν άπτεται του θέματος που ανάρτησες.
  Αλλά ίσως έχει "εγκυκλοπαιδική" ουσία, να αντιληφθούμε πως ενεργεί η κοινωνία μας ως καταγγέλλων και πως αντιδρά ο δημοσιονομικός τομέας ως ελεγκτικός μηχανισμός και εφαρμογής των Νόμων.
  Εν προκειμένω ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟ 1-0 (πάντα με χιουμοριστική διάθεση).
  Σ' ευχαριστώ για την απάντησή σου.

Παρόμοια θέματα

 1. N.4178/13: Αυθαίρετη κατεδάφιση ερειπίων κτίσματος προ 1955, το 2015 - Υπολογισμός Προστίμου;
  Από το μέλος cnikop στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
  Απαντήσεις: 0
  Τελευταία Ανάρτηση: 04.08.2016, 20:51
 2. Ηλεκτροδότηση κτίσματος
  Από το μέλος amal41 στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
  Απαντήσεις: 5
  Τελευταία Ανάρτηση: 20.07.2015, 17:14
 3. Απόσταση κτίσματος από δασική έκταση
  Από το μέλος bauhaus στη θεματική κατηγορία Τοπογραφικά
  Απαντήσεις: 7
  Τελευταία Ανάρτηση: 16.05.2013, 09:07
 4. N.4014/11: Τακτοποίηση λυόμενου κτίσματος σε εκτός σχεδίου περιοχή.
  Από το μέλος mpal στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
  Απαντήσεις: 1
  Τελευταία Ανάρτηση: 17.12.2011, 07:33
 5. Αποτύπωση/Αξιολόγηση φέροντος οργανισμού παλιού κτίσματος
  Από το μέλος cpapakon στη θεματική κατηγορία Στατικά
  Απαντήσεις: 2
  Τελευταία Ανάρτηση: 15.02.2010, 11:42

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
 • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
 •