Έχω υποβάλλει ΑΠΔ στο ΙΚΑ για εργασίες σκυροδέτησης οικοδομής αλλά δεν έχω πληρώσει. Ποιό είναι το πρόστιμο του ΙΚΑ σε αυτή την περίπτωση?