Πελάτης μου θέλει να ενοικιάσει το μαγαζί του (πρώην φαρμακείο με άδεια δόμησης ως κατάστημα = 125^2) σε άλλον ενδιαφερόμενο που θέλει να το κάνει supermarket. Απ`ότι ξέρω βάσει της Υ.Α. Α1β/8577/83 Υγ. Διάταξης αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι θα έπρεπε να είναι > 200 μ^2.
Όμως έρχεται η Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/2012, (2718/Β/8.10.2012) η οποία καταργεί την Υ.Α. Α1β/8577/83 και δεν αναφέρει κάτι αντίστοιχο μέσα....Τα ερώτηματα εν τέλει είναι:
1. Ισχύει ακόμα αυτός ο περιορισμός όσον αφορά τα τετραγωνικά? Που αλλού αναφέρεται αυτό για τις υπεραγορές?
2. Εάν ισχύει τότε πάμε στην άδεια λειτουργίας ως παντοπωλείο με τους δικούς του περιορισμούς όσον αφορά το τι πωλείται..............σωστά?
3. Χρειάζεται αλλαγή χρήσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις?
4. Ο ΝΟΚ στο αρ. 5 αναφέρει ότι υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης μόνο φακέλου......Μήπως το παντοπωλείο τουλάχιστον (το οποίο δεν αποτελεί χώρο συνάθροισης κοινού-αλλά είναι εμπορικής χρήσης ΚΥΑ) μπορεί να είναι μία λύση για τον συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο χωρίς της άδεια αλλάγής χρήσης αλλά απλής ενημέρωσης φακέλου?

Ευχαριστώ