Παρατηρώ ότι στο demo, σε τριέρειστες, οταν η πλευρά απέναντι από την ελεύθερη είναι πάκτωση, έχει μεγαλύτερο βέλος από όταν η στήριξη γίνει άρθρωση (ανεξάρτητα από το είδος των άλλων 2 στηρίξεων).Μου φαίνεται εκ πρώτης όψης παράλογο.Άλλος συνάδελφος το έχει δει?