Αποστολή σελίδας σ' ένα φίλο

Θέμα: N.4495/17: Θέση κτηρίου

Το Μήνυμά σας

Είναι η Μακεδονία Ελληνική;