όχι και βασικά περνάς ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, οπότε θα ισχύει ότι εγκριθεί