διατίθεται ΜΕΚ Δ' τάξης ηλεκτρομηχανολογικών για στελέχωση .
τηλέφωνο επικοινωνίας 69********