Το σωστό είναι με "η" και αιτιολογείται κατά τους Χατζιδάκη και Μπαμπινιώτη με βάση την αρχαία έκφραση "ευκτήριον οίκημα" είτε κατ'άλλους που δεν καταγράφονται από τη λέξη οικητήριον ή κατοικητήριον...