Έγκριση δόμησης για προσθήκη σε υπάρχον κτήριο που ένα τμήμα του δώματος δηλώθηκε για τακτοποίηση κι άλλο για έκδοση οικ. άδειας

Εκτυπώσιμη Έκδοση