Εύχρηστα εργαλεία που λύνουν τα χέρια του μηχανικού για ευκολότερη και γρηγορότερη προώθηση της μελέτης.

Περίμετροι, Εμβαδά, Κέντρα βάρους και Ροπές αδράνειας:

  • Τρίγωνα
  • Τετράπλευρα
  • Κυκλικοί τομείς και ελλειψοειδή
  • Τυπικές διατομές Ο.Σ.

Υπολογισμός εντατικών μεγεθών τυπικών φορέων:

  • Πρόβολοι
  • Αμφιαρθρωτές δοκοί
  • Μονόπακτες δοκοί