Αντιπρόσωπος των δορυφορικών εικόνων:

 • GEOEYE-1 (ανάλυση=0,50m & stereo)
 • WORLDVIEW (ανάλυση=0,50m & stereo)
 • QUICKBIRD (ανάλυση=0,60m)
 • IKONOS (ανάλυση=1,00m & stereo) - ημερομηνίες συλλογής 2007 & 2008 για όλη την Ελλάδα
 • EROS A (ανάλυση=1,80m & stereo)
 • EROS B (ανάλυση=0,70m & stereo)
 • ORBVIEW-3 (ανάλυση=1,00m)
 • CARTOSAT (ανάλυση=2,50m & stereo)
 • ALOS (2,50m & triplet & radar)
 • IRS (5,00m)
 • ASTER (15,00m)
 • LANDSAT (15,00m & 30,00m)
 • HYPERION (30,00m)