Εταιρεία παροχής υπηρεσιών στις διαδικασίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Α.Π.Ε.) καθώς και στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας όπου αυτή καταναλίσκεται.


Υπηρεσίες Φωτοβολταϊκών:

  1. Τεχνική Αξιολόγηση
  2. Περιβαλλοντική & Γενική Νομοθετική Συμμόρφωση
  3. Οικονομική Αξιολόγηση
  4. Οργάνωση & Διαχείριση Δεδομένων
  5. Σχεδίαση & Μελέτη Εφαρμογής Φωτοβολταϊκού Σταθμού
  6. Εργασίες Ολοκλήρωσης Σταθμού(integration)
  7. Ολοκλήρωση Αδειοδότησης Φωτοβολταϊκού Σταθμού