Κατασκευή, συντήρηση και μόνωση κεραμοσκεπών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.