Η εταιρία kartECO Ο.Ε. προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Συμβούλων Μηχανικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εταιρία μας, επιπρόσθετα είναι αντιπρόσωπος Ελλάδος των συστημάτων φυτεμένου δώματος της γερμανικής εταιρίας BAUDER. Τα ιδρυτικά μέλη της είναι Δρ. Απόστολος Καρτέρης, Μηχανικός Περιβάλλοντος και ο Δρ. Μαρίνος Καρτέρης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Μόνιμος συνεργάτης της εταιρίας είναι ο Καρτέρης Μιχαήλ, καθ. σχ. Δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος (ΑΠΘ), ειδικός στη φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών από το 1975.

Η kartECO Ο.Ε. καινοτομεί στον ενεργειακό τομέα:
  • Αποτελείται από έμπειρους, πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές
  • Διαθέτει πλήρη βαθμονομημένο εξοπλισμό θερμογράφησης και μετρητικών οργάνων
  • Χρησιμοποιεί πιστοποιημένα λογισμικά ενεργειακής προσομοίωσης
  • Ερευνά νέες τεχνολογίες Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Καινοτομεί με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξηΕπικοινωνία:
​Tηλ. 2310 36 54 41Fax. 2310 36 54 42
mail: [email protected]