Αρχεία: 11.2 Νομοθεσία

Αρχεία στην κατηγορία : 11.2 Νομοθεσία
  Αρχείο ΗμερομηνίαReverse Sort Order Λήψεις Σχόλια
Εγκ.38/2005 - Οδηγός μελετών δημοσίσων έργων Αρχείο Υπόμνημα Εγκ.38/2005 - Οδηγός μελετών δημοσίσων έργων : Εγκ. 38/23.11.2005 Οδηγός εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων ... [περισσότερα] (1,29 MB) 15.12.2009 99 1
ΥΑ.35577 - Περιγραφικά τιμολόγια δημοσίων έργων ΥΑ.35577 - Περιγραφικά τιμολόγια δημοσίων έργων : Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746/Β΄/19.05.2 ... [περισσότερα] (18,64 MB) 23.05.2017 41 0
Ν3669/08 Κωδ/ση Νομ/σίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων Ν3669/08 Κωδ/ση Νομ/σίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων : Ν.3669/08 Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έρ ... [περισσότερα] (1,45 MB) 25.09.2012 116 0
Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίησ Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίησ : Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έ ... [περισσότερα] (225,4 KB) 30.12.2011 25 0
Ν 2690-1999_ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690-1999_ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ : Ν 2690-1999_ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ και άλλες δια ... [περισσότερα] (388,7 KB) 29.11.2009 17 0
Εγκύκλιος Ε10/1994 Έλεγχος Επιμετρήσεων Δημοσίων Έ Εγκύκλιος Ε10/1994 Έλεγχος Επιμετρήσεων Δημοσίων Έ : Εγκύκλιος Ε10/1994 Έλεγχος Επιμετρήσεων Η Εγκύκλιος απαγ ... [περισσότερα] (201,6 KB) 29.11.2009 76 0
Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΔΕ Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΔΕ :  (3,01 MB) 24.11.2009 71 0
Εγκ.21/2008 - Υπολογισμός αξίας ασφάλτου Εγκ.21/2008 - Υπολογισμός αξίας ασφάλτου : Οδηγίες για τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου κατά ... [περισσότερα] (182,5 KB) 17.11.2009 72 0
Ενημερότητα Πτυχίου Ενημερότητα Πτυχίου : Όλα τα δικαιολογητικά, αιτήσεις, οδηγίες κτλ για την αν ... [περισσότερα] (90,1 KB) 17.11.2009 41 0
Ν.3263/2004 - Σύστημα ανάθεσης δημόσιων έργων Ν.3263/2004 - Σύστημα ανάθεσης δημόσιων έργων : Ν.3263/28.09.2004 (ΦΕΚ 179/Α') Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δ ... [περισσότερα] (Άγνωστο Μέγεθος) 17.11.2009 27 0
Ν.3316/2005 περί ανάθεσης μελετών δημοσίων έργων Ν.3316/2005 περί ανάθεσης μελετών δημοσίων έργων : N.3316/22.02.2005 (ΦΕΚ 42/A') Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβά ... [περισσότερα] (Άγνωστο Μέγεθος) 17.11.2009 28 0
Έγκριση κανονισµού προεκτιµωµένων αµοιβών μελετών Έγκριση κανονισµού προεκτιµωµένων αµοιβών μελετών : Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09.08.2005 Έγκριση κανονισµο ... [περισσότερα] (2,41 MB) 13.11.2009 48 0
Εγκ.30/2004_Τήρηση προθεσμιών για την έγκριση λογα Εγκ.30/2004_Τήρηση προθεσμιών για την έγκριση λογα :  (168,6 KB) 04.11.2009 22 0
Ανεπαρκή δικαιολογητικά για τις φυσικές ποσότητες Ανεπαρκή δικαιολογητικά για τις φυσικές ποσότητες :  (98,5 KB) 04.11.2009 21 1
Εγκ.13/1997_Ορισμός αντικλήτου Εγκ.13/1997_Ορισμός αντικλήτου :  (87,0 KB) 04.11.2009 39 0
Ταξινόμηση βάσει   Είδος Ταξινόμησης