Αρχεία: 7.2 Νομοθεσία

Αρχεία στην κατηγορία : 7.2 Νομοθεσία
  Αρχείο ΗμερομηνίαReverse Sort Order Λήψεις Σχόλια
ΚΥΑ 146163/2012: Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση ΚΥΑ 146163/2012: Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση : Αριθμ. οικ.146163/Αρ. Φύλλου 1537-8 Μαΐου 2012 Μέτρα και Όροι γ ... [περισσότερα] (Άγνωστο Μέγεθος) 10.06.2014 30 0
Ν.3734/2009- Συμπαραγωγή χρήσιμων μορφών ενέργειας Ν.3734/2009- Συμπαραγωγή χρήσιμων μορφών ενέργειας : Ν.3734/28.01.2009 (ΦΕΚ 8/Α') Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περ ... [περισσότερα] (Άγνωστο Μέγεθος) 19.01.2010 18 0
Διευκρινήσεις επι κτηνοπτηνοτρ/ικών εγκαταστάσεων Διευκρινήσεις επι κτηνοπτηνοτρ/ικών εγκαταστάσεων : Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυ ... [περισσότερα] (182,5 KB) 14.01.2010 36 1
N.2946/2001 - Υπαίθρια διαφήμιση N.2946/2001 - Υπαίθρια διαφήμιση : Ο N.2946/8.10.2001 (ΦΕΚ 224/Α') που αφορά την υπαίθρια διαφήμιση. (Άγνωστο Μέγεθος) 23.12.2009 14 0
Οδηγία 96/61 Ε.Κ. Οδηγία 96/61 Ε.Κ. : Οδηγία 96/61 της Ε.Κ. για την ολοκληρωμένη πρόληψη και περ ... [περισσότερα] (2,43 MB) 12.11.2009 7 0
Εγκ. 181/2008 - διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Εγκ. 181/2008 - διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων : Εγκύκλιος 181/2008 ΠΕΧΩΔΕ Ερμηνεία άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/28 ... [περισσότερα] (Άγνωστο Μέγεθος) 12.11.2009 10 0
Εγκ. 2008 - άδειες διαχείρισης υγρών αποβλήτων Εγκ. 2008 - άδειες διαχείρισης υγρών αποβλήτων : Αρ. Πρ.: οικ.186585/2661/13.06.2008 Άδειες διαχείρισης υγρών επικ ... [περισσότερα] (Άγνωστο Μέγεθος) 12.11.2009 21 0
ΥΑ.Ειβ/221/65-Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανι ΥΑ.Ειβ/221/65-Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανι : Υπουργική Απόφαση: Αριθ. Ειβ 221/65 (ΦΕΚ 138/Β΄/24.02.1965) Περί  ... [περισσότερα] (Άγνωστο Μέγεθος) 11.11.2009 14 1
N.3208/2003 - Κατάρτιση δασολογίου N.3208/2003 - Κατάρτιση δασολογίου : Ν.3208/2003 (Φ.Ε.Κ. 303/Α'/24.12.2003) : Προστασία των δασικών οικοσυ ... [περισσότερα] (Άγνωστο Μέγεθος) 28.10.2009 11 0
Ταξινόμηση βάσει   Είδος Ταξινόμησης