Αρχεία: 14.2 Νομοθεσία

Αρχεία στην κατηγορία : 14.2 Νομοθεσία
  Αρχείο ΗμερομηνίαReverse Sort Order Λήψεις Σχόλια
ΥΑ-9875/24.02.2012 - Αμοιβές Ελεγκτών Δόμησης Αρχείο Υπόμνημα ΥΑ-9875/24.02.2012 - Αμοιβές Ελεγκτών Δόμησης : Υπουργική Απόφαση 9875/24.02.2012 (ΦΕΚ465/Β') Καθορίζονται μετ ... [περισσότερα] (151,6 KB) 01.03.2012 267 0
ΚΥΑ 7492/12 - Κατηγορίες Ελεγκτών Δόμησης Αρχείο Υπόμνημα ΚΥΑ 7492/12 - Κατηγορίες Ελεγκτών Δόμησης : KYA 7492/13.02.2012 (ΦΕΚ 252/Β') Καθορισμός κατηγοριών ελεγκτών ... [περισσότερα] (115,5 KB) 24.02.2012 184 0
Ν.4042/12 - Τροπολογίες του Ν.4030/11 & Ν.4014/11 Αρχείο Υπόμνημα Ν.4042/12 - Τροπολογίες του Ν.4030/11 & Ν.4014/11 : Ν.4042/13.02.2012 (ΦΕΚ 24/Α') Ποινική προστασία του περιβάλλοντ ... [περισσότερα] (Άγνωστο Μέγεθος) 24.02.2012 244 0
Εγκ.1/2012 - Σχετικά με Άδειες Δόμησης & Αυθαίρετα Αρχείο Υπόμνημα Εγκ.1/2012 - Σχετικά με Άδειες Δόμησης & Αυθαίρετα : Εγκύκλιος 1/07.02.2012 Θέμα: Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδ ... [περισσότερα] (111,9 KB) 24.02.2012 173 0
ΚΥΑ 7533/2012 - Διαδικασία για Άδειες Δόμησης Αρχείο Υπόμνημα ΚΥΑ 7533/2012 - Διαδικασία για Άδειες Δόμησης : ΚΥΑ 7533/13.02.2012 (ΦΕΚ 251/Β') Διαδικασία έντυπης υποβολής για ... [περισσότερα] (490,4 KB) 24.02.2012 270 3
ΥΑ 7492/2012 - Σχετικά με τους ελεγκτές δόμησης Αρχείο Υπόμνημα ΥΑ 7492/2012 - Σχετικά με τους ελεγκτές δόμησης : Υπουργική Απόφαση 7492/12.02.2012 (ΦΕΚ 252/Β') Καθορισμός: κατ ... [περισσότερα] (115,5 KB) 24.02.2012 75 0
Τι χρειάζεται για να γίνω ελεγκτής δόμησης Αρχείο Υπόμνημα Τι χρειάζεται για να γίνω ελεγκτής δόμησης : Απαραίτητα προσόντα Απαιτούμενα δικαιολογητικά Διαδ ... [περισσότερα] (152,5 KB) 24.02.2012 144 0
ΦΕΚ 56/2012 - Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας Αρχείο Υπόμνημα ΦΕΚ 56/2012 - Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας : ΦΕΚ 56/25.01.2012 - Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικο ... [περισσότερα] (146,9 KB) 13.02.2012 235 0
Ν.4030/11 - Νέος τρόπος έκδοσης Αδειών Δόμησης Αρχείο Υπόμνημα Ν.4030/11 - Νέος τρόπος έκδοσης Αδειών Δόμησης : Ν.4030/25.11.2011 (ΦΕΚ 249/Α'/25.11.2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δ ... [περισσότερα] (Άγνωστο Μέγεθος) 17.11.2011 354 1
Εγκύκλιος για την απαλλαγή από το ΦΕΜ Αρχείο Υπόμνημα Εγκύκλιος για την απαλλαγή από το ΦΕΜ : ΠΟΛ.1372/7.12.1993 ( 1148245/1968/Α0012 ) Προκαταβολή φόρου εισοδήματ ... [περισσότερα] (50,0 KB) 08.10.2010 291 0
Π.Δ.696/74 - Ελάχιστες Αμοιβές Μηχανικών Αρχείο Υπόμνημα Π.Δ.696/74 - Ελάχιστες Αμοιβές Μηχανικών : Π.Δ.696/08.10.1974 (ΦΕΚ 301/Α') Περί αμοιβών μηχανικών δια σύντα ... [περισσότερα] (Άγνωστο Μέγεθος) 01.10.2010 173 1
ΦΕΚ.3106/Β'/2013 - Έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ ΦΕΚ.3106/Β'/2013 - Έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ : Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ 3106/Β'/09.12.2013) ... [περισσότερα] (641,3 KB) 10.12.2013 100 0
Ν.4093/12.11.2012 ΦΕΚ 222/Α - Μνημόνιο III Ν.4093/12.11.2012 ΦΕΚ 222/Α - Μνημόνιο III : Μεταξύ άλλων: Κατάργηση των εισφορών υπέρ ΤΕΕ 2% και 2&#8 ... [περισσότερα] (2,00 MB) 12.11.2012 437 1
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης-παρουσίασ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης-παρουσίασ : Χρήσιμο για όσους δίνουν εξετάσεις για ελεγκτές δόμησ ... [περισσότερα] (1,44 MB) 04.05.2012 233 0
Ο 4030/2011 -διάγραμμα-Νέος τρόπος αδειών δόμησης Ο 4030/2011 -διάγραμμα-Νέος τρόπος αδειών δόμησης : Χρήσιμο για όσους δίνουν εξετάσεις για ελεγκτές δόμησ ... [περισσότερα] (294,0 KB) 04.05.2012 149 1
Ταξινόμηση βάσει   Είδος Ταξινόμησης