Αρχεία

Αρχεία
Κατηγορία Περιγραφή Αρχεία
01. Χωροταξικά - Πολεοδομικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα. 21
02. Τοπογραφικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα τοπογραφικά θέματα. 55
03. Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα αρχιτεκτονικά και σχεδιαστικά θέματα. 136
04. Στατικά - Εδαφοτεχνικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα στατικά και εδαφοτεχνικά θέματα. 297
05. Μηχανολογικά - ΚΕΝΑΚ Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα μηχανολογικά θέματα και τα θέματα του ΚΕΝΑΚ. 53
06. Ηλεκτρολογικά - Φωτοβολταϊκά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα ηλεκτρολογικά θέματα και τα φωτοβολταϊκά. 21
07. Περιβαλλοντικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. 19
08. Συγκοινωνιακά (Οδοποιίας - Κυκλοφοριακά) Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τις συγκοινωνιακά θέματα. 27
09. Υδραυλικά - Λιμενικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα υδραυλικά θέματα. 15
10. Εκτιμήσεις-Πραγματογνωμοσύνες-Διαχείριση έργων Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με θέματα εκτιμήσεων, πραγματογνωμοσυνών και διαχείριση έργων. 14
11. Δημόσια Έργα Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα δημόσια έργα. 29
12. Εργασιακά - Ασφαλιστικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. 36
13. Υγιεινή και Ασφάλεια Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 15
14. Αμοιβές - Φορολογικά - Άδειες Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα σχετικά με θέματα αμοιβών - φορολογικών & ΙΚΑ - οικοδομικών αδειών. 80
15. Αυθαίρετα Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα σχετικά με θέματα αυθαιρέτων. 43
16. Διάφορα Αρχεία που δεν κατατάσσονται στις προηγούμενες κατηγορίες

Υποκατηγορίες:

  1. 16.1 Λογισμικό
54

Στατιστικά

Στατιστικά Υπάρχουν 915 αρχεία σε 89 κατηγορίες.
Στατιστικά Τα έχουν κατεβάσει 222.328 φορές.