Αρχεία

Αρχεία
Κατηγορία Περιγραφή Αρχεία
01. Χωροταξικά - Πολεοδομικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα. 21
02. Τοπογραφικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα τοπογραφικά θέματα. 55
03. Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα αρχιτεκτονικά και σχεδιαστικά θέματα. 136
04. Στατικά - Εδαφοτεχνικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα στατικά και εδαφοτεχνικά θέματα. 297
05. Μηχανολογικά - ΚΕΝΑΚ Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα μηχανολογικά θέματα και τα θέματα του ΚΕΝΑΚ. 53
06. Ηλεκτρολογικά - Φωτοβολταϊκά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα ηλεκτρολογικά θέματα και τα φωτοβολταϊκά. 21
07. Περιβαλλοντικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. 19
08. Συγκοινωνιακά (Οδοποιίας - Κυκλοφοριακά) Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τις συγκοινωνιακά θέματα. 27
09. Υδραυλικά - Λιμενικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα υδραυλικά θέματα. 15
10. Εκτιμήσεις-Πραγματογνωμοσύνες-Διαχείριση έργων Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με θέματα εκτιμήσεων, πραγματογνωμοσυνών και διαχείριση έργων. 14
11. Δημόσια Έργα Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με τα δημόσια έργα. 29
12. Εργασιακά - Ασφαλιστικά Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα, μελέτες σχετικά με εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. 36
13. Υγιεινή και Ασφάλεια Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 15
14. Αμοιβές - Φορολογικά - Άδειες Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα σχετικά με θέματα αμοιβών - φορολογικών & ΙΚΑ - οικοδομικών αδειών. 80
15. Αυθαίρετα Λογισμικό, νομοθεσία, έντυπα σχετικά με θέματα αυθαιρέτων. 43
16. Διάφορα Αρχεία που δεν κατατάσσονται στις προηγούμενες κατηγορίες 53

Στατιστικά

Στατιστικά Υπάρχουν 914 αρχεία σε 90 κατηγορίες.
Στατιστικά Τα έχουν κατεβάσει 207.324 φορές.