• Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής αρχείων για τις δηλώσεις του Ν.4178/2013

   Από 12.04.2014 προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής αρχείων για τις δηλώσεις του Ν.4178/2013.

   Όλα τα έγκυρα αρχεία από τις δηλώσεις του Ν.4014/2011 εμφανίζονται στην αντίστοιχη μεταφερμένη δήλωση του Ν.4178/2013 και ίσως απαιτηθούν τυχόν προσαρμογές σύμφωνα με τις επιλεγμένες "Κατηγορίες".

   Πηγή: ΤΕΕ
   Σχόλια 1 Σχόλιο
   1. Το Αβατάριο του μέλους JIM9X
    JIM9X -
    Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι το τέλος εφαρμογής του νόμου 4178/2013....
    Πηγή : NEWSLETTER ΤΕΕ (16-4-2014)
    http://portal.tee.gr/portal/page/por...ER20140416.pdf
  • Διαφήμιση Δεδεμάδης

   Δεδεμάδης - Νέο Βιβλίο Ν.4495/17 - Εγκύκλιος 2
  • Διαφήμιση win²

   διαφήμιση win2
  • Προσεχή Συνέδρια, Ημερίδες κ.λπ.