PDA

Εμφάνιση Πλήρους Έκδοσης : Αυθαίρετα



Pages : [1] 2 3 4 5

 1. Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου
 2. Εγκύκλιος 53/92 για τα αυθαίρετα
 3. Σύσταση οριζοντίου συνιδιοκτησίας σε αυθαίρετο κτίσμα
 4. Άδεια λειτουργίας ιατρείου
 5. Νομιμοποίηση αυθαιρέτου
 6. N.3843/10: Χρήσιμοι ιστότοποι
 7. N.3843/10: Χρήσιμα έντυπα
 8. N.3843/10: Αυθαίρετη προσθήκη στέγης με σοφίτα
 9. N.3843/10: Ρύθμιση ημιυπαίθριου μηχανικού που δεν έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος
 10. N.3843/10: Απαλλαγή προκατάθεσης αμοιβής
 11. N.3843/10: Λογισμικό για υπολογισμό προστίμων και εκτύπωση εντύπων
 12. N.3843/10: Τακτοποίηση πιλοτής
 13. N.3843/10: Παράταση προθεσμίας καταβολής της 1η δόσης (όχι για όλους)
 14. N.3843/10: Δικαιολογητικά σε συγκυριότητα
 15. Νομιμοποίηση με αναθεώρηση πριν την έκθεση αυτοψίας
 16. N.4014/11: Νέος νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων
 17. Για άδεια λειτουργίας φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
 18. N.4014/11: Συνέπειες της ανακριβούς βεβαίωσης του μηχανικού
 19. N.4014/11: Διαδικασία σύνταξης βεβαίωσης μηχανικού
 20. N.4014/11: Περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να ρυθμιστούν τα αυθαίρετα
 21. N.4014/11: Βεβαίωση μηχανικού για οικόπεδο ή γήπεδο χωρίς κτίσμα
 22. N.4014/11: Ηλεκτρονική καταχώρηση βεβαιώσεων μηχανικού
 23. N.4014/11: Διώροφο με μπαλκόνι
 24. N.4014/11: Ποιος νοείται ως ιδιοκτήτης του ακινήτου που νομιμοποιείται
 25. N.4014/11: Εγκύκλιος 13
 26. N.4014/11: Αμοιβές επιβλέψεων και ΙΚΑ σε περίπτωση που μπορεί να νομιμοποιηθεί
 27. N.4014/11: Υπόγεια, Κλειστά γκαράζ και Ημιυπαίθριοι όταν υπάρχει ΟΑ
 28. N.4014/11: Πρόστιμο για εξωτερική τουαλέτα και κουζίνα
 29. N.4014/11: Απορίες: Χώροι που εν μέρει μπορούν να νομιμοποιηθούν και να εκδοθεί οικδομική άδεια
 30. N.4014/11: Απορίες: Υπόγειο που δεν έχει μπαζωθεί και έγινε ισόγειο
 31. N.4014/11: Εγκύκλιος του ΙΚΑ για μη αναζήτηση αναδρομικά ασφαλιστικών εισφορών
 32. N.4014/11: Κτίσμα εκτός σχεδίου τοποθετημένο εντός πλαγίων αποστάσεων
 33. N.4014/11: Αυθαίρετο νομιμοποιημένο με το νόμο Τρίτση
 34. N.4014/11: Εγκύκλιος 13 εκτός σχεδίου παράδειγμα 2
 35. N.4014/11: Εξ' αδιαιρέτου - εκτός σχεδίου
 36. N.4014/11: Παραβάσεις στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας
 37. N.4014/11: Βεβαίωση νομιμότητας (πρότυπο, αμοιβές)
 38. N.4014/11: Πρότυπο σύμβασης μεταξύ μηχανικού-ιδιώτη
 39. N.4014/11: Σύστημα διαχείρισης δηλώσεων & βεβαιώσεων
 40. N.4014/11: Κτίσμα σε άρτιο οικόπεδο, χωρίς άδεια με υπέρβαση επιτρεπόμενης δόμησης
 41. N.4014/11: Υπολογισμός εμβαδού σοφίτας
 42. N.4014/11: Ο Ν.4014/11 μέσα σε Ζ.Ο.Ε
 43. N.4014/11: Ρύθμιση ή άδεια νομιμοποίησης
 44. N.4014/11: Εξώστες & ημιυπαίθριοι χώροι
 45. N.4014/11: Αναλυτικός προϋπολογισμός για ξεμπάζωμα υπογείου
 46. N.4014/11: Ποσοστό υπέρβασης δόμησης
 47. N.4014/11: Στεγασμένη μπαζωμένη βεράντα
 48. N.4014/11: Περιβάλλοντας χώρος
 49. N.4014/11: ΠΡΟΚΑΤ-Συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση;
 50. N.4014/11: Μια περίπτωση αυθαιρεσίας στην οποία δεν γνωρίζω τι να κάνω
 51. N.4014/11: Ημιτελείς κατασκευές & πέργκολες
 52. N.4014/11: Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για άμεση ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης αυθαιρέτου
 53. N.4014/11: <20 τμ πρόστιμο
 54. N.4014/11: Κατοικία εκτός σχέδιου
 55. N.4014/11: Νομιμοποίηση με προηγούμενο καθεστώς
 56. N.4014/11: Αλλαγή θέσης οικοδομής
 57. N.4014/11: Κύρωση πράξης εφαρμογής
 58. N.4014/11: Τακτοποίηση τμήματος βεράντας που έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης
 59. N.4014/11: Ποια είναι η επιτρεπόμενη δόμηση;
 60. N.4014/11: Μπαζωμένο ή ξεθαμμένο υπόγειο; Υπάγεται στη ρύθμιση Ν.4014/2011 ή όχι;
 61. N.4014/11: Πατάρι καταστήματος λειτουργικά ανεξάρτητο
 62. N.4014/11: Με αναλυτικό ή όχι εξώστες, πλακοστρώσεις, περιφράξεις σε εκτός σχεδίου;
 63. N.4014/11: Ξεμπαζωμένο υπόγειο και ΡΓ
 64. N.4014/11: Κεραμοσκεπής βεράντα σε δώμα με BBQ
 65. N.4014/11: Αλλαγή θέσης κλιμακοστασίου με κουζίνα
 66. N.4014/11: Ε' Μέρος Ερωτο-απαντήσεων
 67. N.4014/11: Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας. Αφορά το κτήριο σαν σύνολο;
 68. N.4014/11: Τέλος υπαγωγής (Παράβολο)
 69. N.4014/11: Επέκταση στέγης
 70. N.4014/11: Τιμή ζώνης στα εκτός σχεδίου
 71. N.4014/11: Παράβαση <20τμ σε οριζόντια ιδιοκτησία εντός σχεδίου
 72. N.4014/11: Νομιμοποίηση ή τακτοποίηση;
 73. N.4014/11: Ερώτηση 2 Β' μέρος και ερώτηση 25 Γ' μέρος
 74. N.4014/11: Σοφίτα ρυθμισμένη με Ν3843/10 αλλά και με υπέρβαση ύψους
 75. N.4014/11: Επιτρεπόμενη επιφάνεια
 76. N.4014/11: Αυθαίρετος εξώστης
 77. N.4014/11: Υπέρβαση 10% επιτρεπόμενου ύψους
 78. N.4014/11: ΣΤ' μέρος των ερωτο-απαντήσεων
 79. N.4014/11: Βεβαίωση
 80. N.4014/11: Αυθαίρετο σε ρέμα
 81. N.4014/11: Μελέτη στατικής επάρκειας σε καφενείο
 82. N.4014/11: Εκτός σχεδίου με άδεια για αποθήκη
 83. N.4014/11: Στατική μελέτη σε περίτπωση δήλωση αυθαιρέτου με τον 4014
 84. N.4014/11: Αλλαγή θέσης κτιρίου
 85. N.4014/11: Παραγγελία αεροφωτογραφιών από τον ΟΚΧΕ
 86. N.4014/11: Άδεια για 3 διαμερίσματα που έγιναν 2
 87. N.4014/11: Αναλυτικός προϋπολογισμός
 88. N.4014/11: Βεβαίωση μηχανικού και τοπογραφικό ΕΓΣΑ
 89. N.4014/11: Τακτοποίηση αυθαιρέτου σε κατάστημα
 90. N.4014/11: Εκτός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια αλλά με εξαίρεση από κατεδάφιση
 91. N.4014/11: Αλλαγή του τρόπου πληρωμής προστίμου αν εκ παραδρομής επιλέγχθηκε μη επιθυμητός διακανονισμός
 92. N.4014/11: Υπόλοιπο συντελεστή και έκδοση ΟΑ
 93. N.4014/11: Ακύρωση διαδικασίας Ν.3843/10, ένταξη στον Ν.4014/11
 94. N.4014/11: Πρόστιμο ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε εξ' αδιαιρέτου;
 95. N.4014/11: Ζ' μέρος των ερωτο-απαντήσεων
 96. N.4014/11: Ιδιοκτησία με 2 μεζονέτες στην άδεια μετατράπηκαν σε 3 διαμερίσματα
 97. N.4014/11: Ηλεκτρονική υποβολή βεβαίωσης μηχανικού για μη ύπαρξη αυθαιρεσιών;
 98. N.4014/11: Αυτοτελής λειτουργικά ιδιοκτησία
 99. N.4014/11: Στεγασμένος χώρος
 100. N.4014/11: Υπόγειο μεγαλύτερο απ' ό,τι στην οικοδομική άδεια
 101. N.4014/11: Η' μέρος των ερωτο-απαντήσεων
 102. N.4014/11: Εύρεση ενημερώσεων 4014
 103. N.4014/11: Βεβαιώσεις για συμβολαιογραφικές πράξεις
 104. N.4014/11: Άρθρο 23/3γ κορυφογραμμή (υδατοκρίτης);
 105. N.4014/11: Ημιυπαίθριοι: Με αναλυτικό ή όχι;
 106. N.4014/11: Ν.4014/11 σε χώρο που είχε υπαχθεί στο Ν.3843/10
 107. N.4014/11: Υπόγειο πρό του '83
 108. N.4014/11: Συντελεστής υπέρβασης δόμησης
 109. N.4014/11: Πολύπλοκη περίπτωση κατοικίας εκτός σχεδίου
 110. N.4014/11: Παράδοξα και περίεργα!
 111. N.4014/11: Υπολογισμός παραβάσεων
 112. N.4014/11: Αυθαιρεσίες στο δώμα
 113. N.4014/11: Αυθαιρεσίες σε κτήριο προ του 1955
 114. N.4014/11: Αυθαίρετο σε οικόπεδο με παλιά άδεια αλλά μη άρτιο και οικοδομήσιμο πλέον
 115. N.4014/11: Αυθαίρετο σε εξ αδιαιρέτου μη άρτιο και οικοδομήσιμο και χωρίς άδεια
 116. N.4014/11: Διαφορές υπόστεγου και ημιυπαίθριου χώρου
 117. N.4014/11: Διαφορετική χωροθέτηση οικοδομής εντός οικοπέδου
 118. N.4014/11: Υπέρβαση ύψους και μία λοιπή παράβαση
 119. N.4014/11: Παράβαση μέγιστης κατ' όγκο εκμετάλλευσης
 120. N.4014/11: Στατιστικά στοιχεία από το ΥΠΕΚΑ για τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις αυθαιρέτων με τον Ν.4014/11
 121. N.3843/10: Στατιστικά στοιχεία από το ΥΠΕΚΑ για τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων με τον Ν.3843/10
 122. N.4014/11: Θ' μέρος των ερωτο-απαντήσεων
 123. N.4014/11: Σύνταξη "περιγραφής" στη δήλωση
 124. N.4014/11: Ανάκληση αδείας
 125. N.4014/11: Τιμές Ζώνης ακινήτων
 126. N.4014/11: 7 μονοκατοικίες, αυθαιρεσίες σε όλες, τακτοποίηση σε μία.
 127. N.4014/11: Υπόστεγο με επικάλυψη κεραμιδιών. Πώς συντάσσεται ο προϋπολογισμός;
 128. N.4014/11: Διαδικασία κατόπιν εξοφλήσεως προστίμου
 129. N.4014/11: Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας κατ' έκτασην
 130. N.4014/11: Κτήριο με αυθαιρεσίες και το 1955 και μετά
 131. N.4014/11: Έλεγχος στατικής επάρκειας σε κατάστημα
 132. N.4014/11: Αυθαίρετη πέργκολα
 133. N.4014/11: Διαστάσεις οικοδομής μικρότερες από την οικοδομική άδεια
 134. N.4014/11: Υπέρβαση ύψους λόγω κατασκευής επιπλέον ορόφου
 135. N.4014/11: Εκτόξευση προστίμου για ελάχιστα τετραγωνικά
 136. N.4014/11: Υπέρβαση ιδεατού στερεού
 137. N.4014/11: Εφάπαξ πληρωμή -Τροποποίηση υπερβάσεων μετά
 138. N.4014/11: Νομιμοποίηση με αρ.22 και ένταξη στον Ν4014/2011
 139. N.4178/13: Πότε έχουμε κύρια και μοναδική κατοικία;
 140. N.4014/11: Μονοκατοικία προς νομιμοποίηση με αυθαίρετα τμήματα
 141. N.4014/11: Ο ιστότοπος του ΤΕΕ εκτός λειτουργίας
 142. N.4014/11: Μέχρι πότε είναι να πληρωθεί η Α' δόση;
 143. N.4014/11: Τακτοποίηση λυόμενου κτίσματος σε εκτός σχεδίου περιοχή.
 144. N.4014/11: Ολοκληρωμένος μόνο ο φέρων οργανισμός
 145. N.4014/11: Eξώστες εντός Δ, εντός σχεδίου πόλεως
 146. N.4014/11: Επικαρπία, ψιλή κυριότητα και αριθμός δηλώσεων
 147. N.4014/11: Μετατροπή υπόγειας αποθήκης σε 2 κατοικίες
 148. N.4014/11: Ισχύει το πλαφόν των 2000; περίπτωση με μικρές παραβάσεις
 149. N.4014/11: Υπέρβαση κάλυψης υπογείου;
 150. N.4014/11: Υπαγωγή στη ρύθμιση ύστερα από αλλαγή ορίων
 151. N.4014/11: Νομιμοποίηση ισογείου με 720/77 και Β' φάση 1337/83 και πάνω σε αυτό νέο αυθαίρετο
 152. N.4014/11: Τελικά το ΤΕΕ θα κλείσει σήμερα το σύστημα δηλώσεων του Ν.4014/11;
 153. N.4014/11: Δόσεις
 154. N.4014/11: Αν ο ιδιοκτήτης δεν πληρώσει την πρώτη δόση;
 155. N.4014/11: Ενημερωτικό υλικό από διάφορες εκδηλώσεις
 156. N.4014/11: Παράβολο
 157. N.4014/11: Πότε υποβάλλουμε την τεχνική έκθεση;
 158. N.4014/11: Υπόγειο - Υπέρβαση Δόμησης;
 159. N.4014/11: Εκτός σχεδίου νομιμοποίηση και ρύθμιση
 160. N.3843/10: Παράταση χρόνου υποβολής 1ης δόσης;
 161. N.4014/11: Αυθαίρετο εντός αρχαιολογικού χώρου
 162. N.4014/11: Αυθαίρετα σε εξ'αδιαιρέτου οικόπεδο
 163. N.4014/11: Συγκρότημα αυτοτελών μονοκατοικιών σε κληροτεμάχιο μη κατατμήσιμο
 164. N.4014/11: Άρθρο 26 παρ. 2
 165. N.4014/11: Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφίας για επιβεβαίωση παλαιότητας
 166. N.4014/11: ΓΟΚ 73 και όροι δόμησης
 167. N.4014/11: Έλεγχος στατικής επάρκειας σε κατάστημα;
 168. N.4014/11: Βεβαίωση μηχανικού περί νομιμότητας ακινήτου
 169. N.4014/11: Κατοικία με άδεια λυομένου που δεν έχουν τηρηθεί τα σχέδια
 170. N.4014/11: Κατάστημα υγειονομικής σημασίας με αλλαγή καθαρής επιφάνειας
 171. N.4014/11: Έχει πληρωθεί παράβολο με τον Ν.3843/10 και δεν δηλώθηκε με τον Ν.4014/11
 172. N.4014/11: Αλλαγή τιμής ζώνης
 173. N.4014/11: Δημοσίευμα για τα εξ αδιαιρέτου
 174. N.4014/11: Βοηθητικός χώρος με μικρό ύψος
 175. N.4014/11: Μεταβίβαση ακινήτου...
 176. N.4014/11: Τι γίνεται με το ΙΚΑ;
 177. N.4014/11: Ολοκλήρωση β' φάσης του Ν.1337/83 Τρίτση
 178. N.4014/11: Αλλαγή χρήσης σε κατάστημα. Απαιτείται στατική μελέτη ελέγχου επάρκειας;
 179. N.4014/11: Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και διαφορετική μορφή σκάλας
 180. N.4014/11: Τι σχέδια χρειάζονται;
 181. N.4014/11: Συνιδιοκτήτες με ψιλή κυριότητα
 182. N.4014/11: Οριζόντιες ιδιοκτησίες
 183. N.4014/11: Άρτιο και οικοδομήσιμο
 184. N.4014/11: Συντελεστές επί της κατηγορίας 13
 185. N.4014/11: Συντελεστές σε αποθήκη
 186. N.4014/11: Αυθαίρετο σε οικόπεδο με κατοικία που δεν είχε δειχτεί στην άδεια
 187. N.4014/11: Μελέτες στατικής επάρκειας
 188. N.4014/11: Σύστημα Διαχείρησης Δηλώσεων ... έκπτωση 20%
 189. N.4014/11: Σύστημα- καρτέλα "Πρόσθετα στοιχεία"
 190. N.4014/11: Πολλές χρήσεις σε εκτός σχεδίου γήπεδο
 191. N.4014/11: Πιλοτή σε κατάστημα
 192. N.4014/11: Τοπογραφικό ΕΓΣΑ σε εκτός σχεδίου με άδεια
 193. N.4014/11: Βεβαίωση Μηχανικού σε γήπεδο εκτός σχεδίου για μεταβίβαση
 194. N.4014/11: Ανάλεκτα ίσως χρήσιμα
 195. N.4014/11: Απόδειξη παλαιότητας
 196. N.4014/11: Συναινέσεις και εξουσιοδοτήσεις συνιδιοκτητών
 197. N.4014/11: Αλλαγή χρήσης από γκαράζ σε κατάστημα
 198. N.4014/11: Υπόγειο (;) που δεν εμφανίζεται στην οικοδομική άδεια
 199. N.4014/11: Πιλοτή με άδεια έγινε κατοικία (υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση;)
 200. N.4014/11: Τακτοποίηση σε ημιτελή οικοδομή
 201. N.4014/11: Αλλαγές στο Ν.4014/11
 202. N.4014/11: Συμψηφισμός προστίμων
 203. N.4014/11: Πότε και πώς καταθέτουμε το σύνολο των δικαιολογητικών;
 204. N.4014/11: ΦΕΚ 43Β, 20.1.2012: Δικαιολογητικά για έγκριση εργασιών του άρθ.24/Ν.4014
 205. N.4014/11: Μοναδική παράβαση το ύψος
 206. N.4014/11: Επικαρπία και ξεμπάζωμα
 207. N.4014/11: Ελάχιστο πρόστιμο
 208. N.4014/11: Πως χρησιμοποιούνται οι συντελεστές υπέρβασης δόμησης
 209. N.4014/11: Νομιμοποίηση χαγιάτι σε βεράντα
 210. N.4014/11: Αλλαγή θέσης κτηρίου σε άλλη νόμιμη θέση
 211. N.4014/11: Ύπαρξη ή όχι οικοδομικής άδειας σε προ του '55
 212. N.4014/11: Παραβίαση Δ επειδή δεν ολοκληρώθηκε τμήμα της κατασκευής
 213. N.4014/11: Ποια τιμή ζώνης υπερισχύει;
 214. N.4014/11: Δημόσια κτήρια
 215. N.4014/11: Όταν η αυθαιρεσία "γεννάει" και άλλες υπερβάσεις
 216. N.4014/11: Νομιμοποίηση σοφίτας και πολεοδομικά μεγέθη!!!
 217. N.4014/11: Είδος χρήσης για ισόγεια αποθήκη
 218. N.4014/11: Μηχανολογικός όροφος
 219. N.4014/11: Στεγασμένος εξώστης
 220. N.4014/11: Β' φάση
 221. N.4014/11: Νομιμοποίηση και τακτοποίηση μαζί;
 222. N.4014/11: Δόσεις-οριστική υπαγωγή-νόμιμη αμοιβή
 223. N.4014/11: Αλλαγή χρήσης μέρους ισόγειας αποθήκης σε γραφείο! Τι συμφέρει;
 224. N.4014/11: Aπό πού μετράει το 20% του Δ;
 225. N.4014/11: Σύνδεσμοι για τις τροποποιήσεις των Ν.4014/11 και Ν.4030/11
 226. N.4014/11: Νόμιμο πατάρι προ ΓΟΚ 1985;
 227. N.4014/11: Τουριστικά καταλύματα
 228. N.4014/11: Aπορία για εκτός σχεδίου με οικοδομική άδεια
 229. N.4014/11: Εξώστες που μετατράπηκαν σε ημιυπαίθριους χώρους
 230. N.4014/11: Υπέρβαση δόμησης σε διατηρητέο κτίριο
 231. N.4014/11: Ισόγεια αποθήκη
 232. N.4014/11: Τακτοποίηση επέκτασης δώματος
 233. N.4014/11: Αντισυνταγματικός ο Ν.4014/11 με κίνδυνο κατάργησης;
 234. N.4014/11: Νέα παράταση
 235. N.4014/11: Αποθήκη σε ακάλυπτο χώρο
 236. N.4014/11: Αλλαγή θέσης σε σωστή θέση και σε λάθος θέση
 237. N.4014/11: Μεταλλική κυκλική σκάλα
 238. N.4014/11: Συμψηφισμός παλαιών προστίμων
 239. N.4014/11: Μετά την εφάπαξ πληρωμή
 240. N.4014/11: Βεβαίωση μηχανικού για κτίσμα σε άλλη θέση
 241. N.4014/11: Υπέρβαση ύψους στέγης
 242. N.4014/11: Παράβολο για άδεια νομιμοποίησης σε μη αποπερατωμένο κτίριο
 243. N.4014/11: Τροποποίηση στατικής μελέτης
 244. N.4014/11: Τιμή Ζώνης για τα εκτός σχεδίου στον Δήμο Κρωπίας
 245. N.4014/11: Τιμή ζώνης σε εκτός σχεδίου στην Ανω Περαία Δήμου Θερμαικού
 246. N.4014/11: Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας
 247. N.4014/11: Τιμή Ζώνης για τα εκτός σχεδίου στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
 248. N.4014/11: Πεδίο "Υπέρβαση δόμησης < 50%, 50%-100%, 100%-200% κ.λπ.
 249. N.4014/11: Διαπιστωτική πράξη για υπολογισμό Τιμής Ζώνης Μαρκοπούλου Μεσογαίας
 250. N.4014/11: Πορεία ρύθμισης αυθαιρέτων στο σύστημα ΤΕΕ